Novinky
 • 02. 05.
  Rozeslali jsme členský
  e-Infoservis: Cena Milady Paulové / Psychologické dny 2024 / Cena Jiřího Hoskovce.
 • 22. 04.
  Se smutkem oznamujeme, že nás dnes opustil
  doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant, zakladatel české neuropsychologie, čestný člen ČMPS, laskavý muž se širokým odborným záběrem. Čest jeho památce.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 31. 03.
  Vyšlo 1. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
Genderová, sexuální a vztahová rozmanitost
logo


Vedoucí sekce: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. (zakládající člen)
Kontakt: Michal.Pitonak@nudz.cz

Zástupce: Mgr. Miroslav Šubrt
Zdroje

Prohlášení o postoji Americké psychologické asociace k afirmativní inkluzivní péči založené na důkazech pro transgender, genderově rozmanité a nebinární osoby, řešení dezinformací a roli psychologické praxe a vědy (neoficiální překlad)


Jsme na Facebooku.


Odborná sekce psychologie genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti při ČMPS byla založena v listopadu 2023. Zakladatelé věří, že tento krok reflektuje rostoucí význam témat spojených s genderovou, sexuální a vztahovou rozmanitostí v našich současných životech a psychologických praxích. Sekce si primárně klade za cíl být nápomocná a stát se platformou pro přenos na evidenci založených vědeckých poznatků do praxe.

Záměrem sekce je také se přihlásit k cílům a závazkům definovaným v Poslání Mezinárodní psychologické sítě pro lesbická, gay, bisexuální, trans a intersex témata (IPsyNet). Tato mezinárodní síť vznikla v roce 2005 a skládá se z národních, nadnárodních a mezinárodních psychologických asociací.
Cíle IPsyNetu, s nimiž se členové sekce plně ztotožňují, zahrnují:

 • Zvyšování poznatků o lidské rozmanitosti z hlediska sexuální orientace, genderových identit, genderových projevů a pohlavních znaků.
 • Uplatňování těchto poznatků k podpoře well-beingu a plného užívání lidských práv lidí všech sexuálních orientací a genderových identit.
 • Zvyšování počtu organizací, které rozvíjejí a uplatňují standardy péče o osoby s rozmanitou sexuální a vztahovou orientací, genderovou identitou a genderovými projevy.
 • Posilování efektivity sítě a schopností členů zabývat se otázkami souvisejícími se sexuální orientací, genderovou identitou, genderovým vyjádřením nebo pohlavními znaky.
Síť IPsyNet vydala rovněž formální prohlášení, které je k dispozici již v řadě jazyků, rovněž v češtině.
V tomto prohlášení se již téměř 50 odborných společností zavazuje k principům univerzálnosti lidských práv, odmítání diskriminace, apelu na vědecký konsensus, odmítání tzv. „konverzních terapií“, podporování práv transgender a genderově rozmanitých osob, odsouzení patologizace a dodržování zásad odpovědného výzkumu a veřejné diskuze. Přirozeně bude jedním z prvních cílů naší sekce připojit ČMPS k této mezinárodní síti a oficiálně se tak přihlásit k výše zmíněnému mezinárodnímu prohlášení.
Věříme, že společně můžeme posílit naše pochopení a podporu v oblastech genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti, a tak přispět k rozvoji psychologie jako disciplíny, která respektuje a oslavuje lidskou rozmanitost ve všech jejích podobách.Pro přihlášení se do nové sekce využijte prosím formulář na této adrese.
Členové sekcí jsou cíleně informováni o novinkách a akcích v sekcích. K členství v sekcích se neváže žádný další poplatek.