Novinky
 • 30. 06.
  V zármutku oznamujeme, že nás dnes opustil prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, jedna z velkých osobností české klinické psychologie a psychoterapie. Připomínáme si jej např. v tomto rozhovoru.

 • 29. 06.
  Vychází 2. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 28. 06.
  Rozeslali jsme červnové číslo členského Zpravodaje. Mrkněte příp. i do spamů.
 • 29. 05.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
Sekce při ČMPS

Aktuálně

Rada ČMPS vydala Vnitřní předpis o organizaci fungování odborných sekcí ČMPS, který byl schválen korespondenčně sněmem ČMPS 4. 7. 2021.


V rámci ČMPS působí 20 odborných sekcí. Každá má svého vedoucího nebo předsedu/předsedkyni. Sekce si volí adept na členství v ČMPS dle svých dalších profesních zájmů. Sekce mají vlastní stránky, kde informují o své činnosti.

Pravidla pro vyjadřování jménem ČMPS a jejích sekcí

Aktuálně probíhá aktualizace sekcí, kdy se členové a členky ČMPS do sekcí registrují prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!

Sekce při ČMPS:
 1. sekce geropsychologie
  (PhDr. Hana Georgi, Ph.D.; zvolena v dubnu 2017)

 2. sekce interkulturní psychologie
  (Doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D., zvolena v září 2014)

 3. sekce klinické psychologie
  (Mgr. Klára Patlichová, zvolena v říjnu 2017)

 4. sekce náboženské psychologie Eduarda Urbana
  (PhDr. Zbyněk Galvas)

 5. sekce neuropsychologie
  (Mgr. Hana Horáková, Ph.D., zvolena v březnu 2020)

 6. sekce pro náhradní rodinnou péči
  (Mgr. Natalie Jeníčková)

 7. sekce pedagogické psychologie
  (Hana Sotáková, Ph.D, zvolena v listopadu 2020)

 8. sekce politické psychologie a psychologie demokracie
  (PhDr. Martina Klicperová, CSc., DSc.)

 9. sekce pozitivní psychologie
  (doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.)

 10. sekce psychologie krizí, katastrof a traumatu
  (kpt. Mgr. Jana Majzlíková, zvolena v listopadu 2017)

 11. sekce psychologie zdraví
  (prof. PhDr. Jiří Mareš, zvolen v prosinci 2019)

 12. sekce teoretické a obecné psychologie
  (doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D., jmenován v září 2016)

 13. sekce vývojové psychologie
  (Mgr. Kateřina Bukačová, zvolena v lednu 2022)

 14. sekce pro znaleckou činnost
  (Mgr. Zuzana Boušková, zvolena v únoru 2021)

 15. sekce psychologie práce a organizace
  (PhDr. Hana Chýlová, Ph.D., zvolena v prosinci 2017)

 16. sekce pro testy a testování
  (prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.)

 17. sekce pro výuku psychologie
  (Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.)

 18. sekce psychologie genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti
  (RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., od listopadu 2023)

 19. sekce pro postgraduální vzdělávání v psychologii
  (Mgr. Petr Nilius, Ph.D., od března 2024)

 20. Západočeská sekce ČMPS
  (PhDr. Blanka Šestáková, zvolena v prosinci 2018)

Sekce pro raný vývoj dětí a Sekce pro výzkum citové vazby jsou včleněny do Sekce vývojové psychologie (červen 2020).