Novinky
 • 30. 09.
  Vychází 3. číslo 17. ročníku E-psychologie.
 • 15. 09.
  Program 204. Klinicko-psychologického dne 9. 10. 2023 naleznete zde.
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 01. 09.
  S lítostí oznamujeme, že nás dne 30. 8. 2023 opustil prof. PhDr. Imrich Ruisel, významný slovenský psycholog v oblasti výzkumu inteligence a tvořivosti. Čest jeho památce.
 • 17. 07.
  Český institut pro supervizi připravuje nový výcvik v integrované supervizi.Termín přihlášek je 30. 8. 2023.
  1. termín pohovorů bude 22. 9. 2023, termín 1. výcvikového setkání je 14. - 16. března 2024.
 • 23. 06.
  Rozeslali jsme červnové číslo členského Zpravodaje. Pokud by jej někdo z členů/členek neobdržel, prosíme o zprávu.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 31. 05.
  Se zármutkem oznamujeme, že 28. května 2023 zemřel PhDr. Zdeněk Kuťák, dlouholetý člen katedry psychologie FF UK a vědecký tajemník ČMPS v 90. letech. Vzpomínáme. Parte.
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 16. 05.
  Na stránce knihovny ČMPS najdete již některé prezentace z 203. KPD 15.5.2023.
 • 18. 04.
  Srdečně blahopřejeme prof. Pavlu Říčanovi, čestnému členu ČMPS k jeho dnešním devadesátinám. Ad multos annos!
 • 12. 02.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 06. 11.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky zasílejte formou revizí v dokumentu na adresu cmps@ecn.cz.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web)
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Rada ČMPS
Jednání Rady v roce 2023:
16. 1. (zápis); 6. 3. (zápis); 13. 4. (zápis); 22. 5. (zápis).
Složení Rady ČMPS 2022 - 2026

Dne 14. prosince 2022 na svém jednání nová Rada ČMPS, zvolená k 25. listopadu 2022, zvolila dle stanov předsedu, místopředsedu, vědeckého tajemníka a hospodáře.

Předseda: Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Místopředseda: Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
Vědecká tajemnice: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Hospodář: Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.
Další členové: PhDr. Daniel Heller, PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.,
doc.  PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D., PhDr. Katarína Millová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Petra Špačková.
Kontrolor (2023-2026): Mgr. et Mgr. Karel Duda

Administrativa: PhDr. Jindřiška Kotrlová

Zastupování Rady ČMPS
Unie psychologických asociací ČR - PhDr. Daniel Heller, PhDr. Veronika Polišenská, MSc., Ph.D., doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
Komunikace s veřejností (sociální sítě apod.): PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Etická komise - Mgr. et Mgr. Petra Špačková
Redakční rada E-psychologie - PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
OV ICP 2024 - PhDr. Daniel Heller, PhDr. Jindřiška Kotrlová

Jednací řád Rady ČMPS ( odkaz).


Jednání Rady v roce 2022:
20. 1. (zápis); 23. 2. (zápis); 24. 3. (zápis); 2. 5. (zápis); 15. 6. (zápis); 22. 8. (zápis); 10. 10. (zápis); 21. 11. (zápis); 14. 12. (zápis).


Jednání Rady v roce 2021:
27. 1. (zápis); 24. 2. (zápis); 19. 3. (zápis); 27. 4. (zápis); 17. 5. (zápis); 28. 6. (zápis); 7. 9. (zápis); 27. 10. (zápis); 19. 11. (zápis); 15. 12. (zápis)


Jednání Rady v roce 2020:
20. 1. (zápis); 6. 3. (zápis); 29. 4. (zápis); 19. 6. (zápis); 22. 10. (zápis); 19. 11. (zápis);
27. 11. (zápis)


Jednání Rady v roce 2019:
17. 1. (zápis); 6. 3. (zápis); 10. 5. (zápis); 25. 6. (zápis); 11. 9. (zápis); 17. 10. (zápis); 29. 11. (zápis).


Jednání Rady v roce 2018:
6. 2. (zápis); 19. 4.; (zápis); 7. 6.; (zápis); 14. 9.; (zápis); 26. 9.; (zápis); 30. 11.(společné zasedání s vedoucími sekcí, zápis).


Rada ČMPS 2018 - 2022

 • Předseda: Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
 • Místopředseda: Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
 • Vědecká tajemnice: PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
 • Hospodář: Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.
 • PhDr. Daniel Heller, PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D., PhDr. Katarína Millová, Ph.D., doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
 • Kontrolor: PhDr. Josef Lízner

Rada ČMPS 2014 - 2018

 • Předseda: PhDr. Daniel Heller
 • Místopředseda: PhDr. Jaroslav Šturma
 • Vědecká tajemnice: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
 • Hospodářka: PhDr. Blanka Šestáková
 • PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D., PhDr. Zbyněk Galvas, PhDr. Dana Marková, doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., PhDr. Hana Štěpánková Georgi, Ph.D.
 • Revizoři: PhDr. Zdena Chovancová, PhDr. Josef Lízner (do 2016).
 • Kontrolor od 2017: PhDr. Josef Lízner

Rada ČMPS 2010 - 2014

 • Předseda: PhDr. Jaroslav Šturma
 • Místopředseda: PhDr. Daniel Heller
 • Vědecká tajemnice: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
 • Hospodářka: Mgr. Ing. Iva Holubcová
 • PhDr. Zbyněk Galvas, Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., PhDr. Věra Podhorná, doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., PhDr. Blanka Šestáková.
 • Revizoři: PhDr. Zdena Chovancová, PhDr. Josef Lízner.