Novinky
 • 30. 06.
  V zármutku oznamujeme, že nás dnes opustil prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, jedna z velkých osobností české klinické psychologie a psychoterapie. Připomínáme si jej např. v tomto rozhovoru.

 • 29. 06.
  Vychází 2. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 28. 06.
  Rozeslali jsme červnové číslo členského Zpravodaje. Mrkněte příp. i do spamů.
 • 29. 05.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
Rada ČMPS
Jednání Rady v roce 2024:
29. 1. (zápis); 1. 3. (zápis);
Jednání Rady v roce 2023:
16. 1. (zápis); 6. 3. (zápis); 13. 4. (zápis); 22. 5. (zápis); 16. 6. (zápis); 12. 9. (zápis); 23. 10. (zápis); 1. 12. (zápis).
Složení Rady ČMPS 2022 - 2026

Dne 14. prosince 2022 na svém jednání nová Rada ČMPS, zvolená k 25. listopadu 2022, zvolila dle stanov předsedu, místopředsedu, vědeckého tajemníka a hospodáře.

Předseda: Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Místopředseda: Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
Vědecká tajemnice: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Hospodář: Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.
Další členové: PhDr. Daniel Heller, PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.,
doc.  PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D., PhDr. Katarína Millová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Petra Špačková.
Kontrolor (2023-2026): Mgr. et Mgr. Karel Duda

Administrativa:
PhDr. Jindřiška Kotrlová
Mgr. Nikol Denková

Zastupování Rady ČMPS
Unie psychologických asociací ČR - PhDr. Daniel Heller, PhDr. Veronika Polišenská, MSc., Ph.D., doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
Komunikace s veřejností (sociální sítě apod.): PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Etická komise - Mgr. et Mgr. Petra Špačková
Redakční rada E-psychologie - PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
OV ICP 2024 - PhDr. Daniel Heller, PhDr. Jindřiška Kotrlová

Jednací řád Rady ČMPS ( odkaz).


Jednání Rady v roce 2022:
20. 1. (zápis); 23. 2. (zápis); 24. 3. (zápis); 2. 5. (zápis); 15. 6. (zápis); 22. 8. (zápis); 10. 10. (zápis); 21. 11. (zápis); 14. 12. (zápis).


Jednání Rady v roce 2021:
27. 1. (zápis); 24. 2. (zápis); 19. 3. (zápis); 27. 4. (zápis); 17. 5. (zápis); 28. 6. (zápis); 7. 9. (zápis); 27. 10. (zápis); 19. 11. (zápis); 15. 12. (zápis)


Jednání Rady v roce 2020:
20. 1. (zápis); 6. 3. (zápis); 29. 4. (zápis); 19. 6. (zápis); 22. 10. (zápis); 19. 11. (zápis);
27. 11. (zápis)


Jednání Rady v roce 2019:
17. 1. (zápis); 6. 3. (zápis); 10. 5. (zápis); 25. 6. (zápis); 11. 9. (zápis); 17. 10. (zápis); 29. 11. (zápis).


Jednání Rady v roce 2018:
6. 2. (zápis); 19. 4.; (zápis); 7. 6.; (zápis); 14. 9.; (zápis); 26. 9.; (zápis); 30. 11.(společné zasedání s vedoucími sekcí, zápis).


Rada ČMPS 2018 - 2022

 • Předseda: Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
 • Místopředseda: Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
 • Vědecká tajemnice: PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
 • Hospodář: Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.
 • PhDr. Daniel Heller, PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D., PhDr. Katarína Millová, Ph.D., doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
 • Kontrolor: PhDr. Josef Lízner

Rada ČMPS 2014 - 2018

 • Předseda: PhDr. Daniel Heller
 • Místopředseda: PhDr. Jaroslav Šturma
 • Vědecká tajemnice: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
 • Hospodářka: PhDr. Blanka Šestáková
 • PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D., PhDr. Zbyněk Galvas, PhDr. Dana Marková, doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., PhDr. Hana Štěpánková Georgi, Ph.D.
 • Revizoři: PhDr. Zdena Chovancová, PhDr. Josef Lízner (do 2016).
 • Kontrolor od 2017: PhDr. Josef Lízner

Rada ČMPS 2010 - 2014

 • Předseda: PhDr. Jaroslav Šturma
 • Místopředseda: PhDr. Daniel Heller
 • Vědecká tajemnice: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
 • Hospodářka: Mgr. Ing. Iva Holubcová
 • PhDr. Zbyněk Galvas, Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., PhDr. Věra Podhorná, doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., PhDr. Blanka Šestáková.
 • Revizoři: PhDr. Zdena Chovancová, PhDr. Josef Lízner.