Novinky
 • 20. 11.
  Náhradní sněm ČMPS se konal ve dnech 21. – 26. listopadu 2023. Více zde.
 • 08. 11.
  Se zármutkem oznamujeme, že 7. 11. 2023 zemřel
  prof. PhDr. Jan Vymětal, CSc., klinický psycholog a významný vědec v oboru lékařské psychologie a psychoterapie.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 30. 09.
  Vychází 3. číslo 17. ročníku E-psychologie.
 • 15. 09.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky lze vpisovat přímo do dokumentu, nebo zaslat soubor na adresu cmps@ecn.cz v režimu revizí. Děkujeme.
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 16. 05.
  Na stránce knihovny ČMPS najdete již některé prezentace z 203. KPD 15.5.2023.
 • 12. 02.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web)
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Sekce psychologie náboženství E. Urbana při ČMPS

Vedoucím sekce je PhDr. Zbyněk Galvas
e-mail: G.Zbynek et seznam.cz


Seznam literatury k tématům sekce.


Pozvánka na seminář

Křesťanská etika, její místo mezi ostatními etickými koncepcemi zejména ve školství

Z. Galvas: Má Dekalog (desatero) primárně funkci mravního imperativu?
J. Šturma: Hodnotový vývoj v československém školství v průběhu 20. století.
M. Semín: Proměny hodnotové orientace současného českého školství.

Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné přihlásit se k účasti předem ZDE.

Datum konání: středa 11. října 2023, od 16.00 do 18.00 hod.
Místo: AKC, Husova 4a, Praha 1
Účast na semináři je bezplatná.


Semináře v roce 2022:

 • Dopad koncepce "realismu a nominalismu" na současné myšlení (zejm. ve společenských vědách)
  Přednášel PhDr. Roman Cardal, Ph.D.
  Na úvod semináře byla podána krátká informace o Psychologických dnech 2022 (Jindřiška Kotrlová, doc. Jiří Dan).
 • Dne 14. dubna 2022 se konal v Praze seminář na téma Náboženská výchova a duševní zdraví: diskuzní zamyšlení o ovlivňování psychiky člověka náboženskou výchovou
  Přednášel PhDr. Mgr. Petr Živný, Ph.D.
  Definice duševního zdraví a náboženské výchovy.
  Zdraví a nemoc v biblických textech.
  Může náboženská výchova pozitivně ovlivňovat psychiku člověka a upevňovat jeho duševní zdraví? Proměnné faktory.
  Modlitba a exorcismus v optice v tzv. "ďábelské posedlosti".


Dne 14. října 2021 se konala přednáška na téma:
Marxistická a neomarxistická psychologie minulosti a přítomnosti.

Přednášel doc. PhDr. Jiří Dan, CSc. Psychologie - věda multiparadigmatická. Změny paradigmatu vědy podle T. S. Kuhna a změny.
Paradigmata v psychologii podle D. Kováče.
Ideologie, psychologie a právo. Otázka lidských práv v mediálním prostoru.
Intelektuální a společenské zdroje marxismu.
Invaze marxistické psychologie do ČSR po roce 1948.
Od marxismu k současnému neomarxismu a jeho souputníkům.
Porovnání přírodovědných a konstruktivistických paradigmat v sociálních a humanitních vědách.
Odraz neomarxistických idejí ve společenské atmosféře, v současné psychologii klinické, poradenské a ve forenzní praxi.
Spor o esencialistické a konstruktivistické pojetí rolí v rodině.


Seminář na téma Křesťanské základy a principy rodiny se konal 5. února 2019 v Praze.

Program:
Stanislav Kaczmarczyk: Biblické zásady rodinného života užitečné pro každého
Petr Piťha: Několik poznámek k právnímu postavení rodiny v našem právním systému
Zbyněk Galvas: Utváření identity v rodině
Jaroslav Šturma: Připoutaní x dvojná vazba (možnosti a úskalí raného vývoje)
Jiří Dan: Modely funkční rodiny z pohledu psychologické metodologie

Setkání mělo za cíl přispět k jasnému deklarování hodnot a úlohy tradiční rodiny v současnosti a pokusu o nastínění jejích modelů i k podpoře následného zkoumání těchto modelů. Rovněž bylo uvažováno, proč někteří z nás preferují křesťanské pojetí rodiny deklarované v Bibli.


Archiv přednášek 2007 - 2016