Novinky
 • 30. 09.
  Vychází 3. číslo 17. ročníku E-psychologie.
 • 15. 09.
  Program 204. Klinicko-psychologického dne 9. 10. 2023 naleznete zde.
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 01. 09.
  S lítostí oznamujeme, že nás dne 30. 8. 2023 opustil prof. PhDr. Imrich Ruisel, významný slovenský psycholog v oblasti výzkumu inteligence a tvořivosti. Čest jeho památce.
 • 17. 07.
  Český institut pro supervizi připravuje nový výcvik v integrované supervizi.Termín přihlášek je 30. 8. 2023.
  1. termín pohovorů bude 22. 9. 2023, termín 1. výcvikového setkání je 14. - 16. března 2024.
 • 23. 06.
  Rozeslali jsme červnové číslo členského Zpravodaje. Pokud by jej někdo z členů/členek neobdržel, prosíme o zprávu.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 31. 05.
  Se zármutkem oznamujeme, že 28. května 2023 zemřel PhDr. Zdeněk Kuťák, dlouholetý člen katedry psychologie FF UK a vědecký tajemník ČMPS v 90. letech. Vzpomínáme. Parte.
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 16. 05.
  Na stránce knihovny ČMPS najdete již některé prezentace z 203. KPD 15.5.2023.
 • 18. 04.
  Srdečně blahopřejeme prof. Pavlu Říčanovi, čestnému členu ČMPS k jeho dnešním devadesátinám. Ad multos annos!
 • 12. 02.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 06. 11.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky zasílejte formou revizí v dokumentu na adresu cmps@ecn.cz.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web)
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Sekce pro geropsychologii při ČMPS
------------------------------------------------------------------ -->

Aktuality
Užitečné odkazy
Pozvánka na seminář
O sekci
Co jsme pořádali


Aktuality

Sekce geropsychologie při ČMPS zaštiťuje zvláštní číslo E-psychologie na téma „Stárnutí z pohledu psychologie“, a to v rámci aktivit Dekády zdravého stárnutí 2021–2030, kterou vyhlásilo OSN.
Zvláštní číslo je plánované na březen 2024.

Mezi hlavní cíle této dekády patří: změnit myšlení, pocity a chování vůči stáří a stárnutí; budovat komunity tak, aby podporovaly schopnosti starších lidí; poskytovat integrovanou péči a primární zdravotní služby zaměřené na člověka, které reagují na potřeby starších lidí, a zajistit starším lidem přístup k dlouhodobé péči, když ji potřebují.

Rukopisy určené pro recenzované rubriky je možno zasílat do 30. června tohoto roku standardním způsobem přihlašování příspěvků do E-psychologie.
Do nerecenzovaných rubrik lze zasílat příspěvky až do 31. 1. 2024. Příspěvky je možné zasílat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
Do průvodního Sdělení redakci, uveďte své přání umístit rukopis v tomto zvláštním čísle.

Editorky zvláštního čísla: Hana Georgi, Eva Jarolímová, Eva Dragomirecká


Užitečné odkazy

• Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá.

• Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění, který vznikl na Ministerstvu zdravotnictví ve spolupráci s řadou odborníků - zástupců různých relevantních institucí, byl publikován: NAPAN-2020-2030.pdf (mzcr.cz)

• Co mohou senioři dělat pro svou duševní pohodu

Pohyb doma věku navzdory anebo právě proto

Doporučení k zajištění komunikace umírajících pacientů v karanténě s jejich blízkými


Pozvánka na seminář

Zveme na 34. seminář, který se bude konat ve čtvrtek 15. června 2023, od 14.00 do cca 17.00 hod., v budově Akademie věd ČR, Národní tř. 3, Praha 1, 2. patro, sál č. 205.

Intimní vztahy seniorů v pobytových zařízeních
Přednášející: Petra Hamerníková, DiS., Mgr. Lucie Šídová

Anotace zde.

Termín přihlášení a platby je 12. 6., 18:00 hod.

Pro přihlášení k účasti, prosím, vyplňte formulář zde.

Platba poplatku činí 50,- Kč pro nečleny ČMPS na účet u Fiobanky, č. 2101647507/2010, VS 15062023, do poznámky Vaše celé jméno. Děkujeme.

Hana Georgi, Eva Jarolímová


O sekci

Vedení sekce:

 • Vedoucí: PhDr. Hana Georgi, Ph.D., zakládající členka, hanageorgi.cz@gmail.com
 • Zástupce: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., Česká alzheimerovská společnost a Gerontologické centrum, Praha, zakládající členka; eva.jarolimova et gerontocentrum.cz


V prosinci 2010 se uskutečnila zahajovací schůzka zakládajícího výboru pracovní skupiny se zájemci o činnost. Zápis ve formátu PDF je k nahlédnutí zde.

O poslání Sekce geropsychologie při ČMPS více zde...

Doplnili jsme pro zájemce seznam doporučené literatury k tematu geropsychologie a stáří, stárnutí obecně, na odkazu zde.

Pro zájemce o otázky spojené s péčí o starší lidi: právě vyšlo speciální číslo časopisu Fórum sociální práce k projektu „Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory“ řešeném na Filozofické fakultě UK, viz ZDE.
Příspěvky jsou volně dostupné v plném rozsahu. [Listopad 2018]

Pro zájemce uvádíme instruktážní video k Montrealskému kognitivnímu testu (MoCA) (odkaz na YouTube).

Během klinické praxe se psycholog může setkat i s řešením způsobilosti k právním úkonům. Užitečným zdrojem základních informací je publikace Jak poradit lidem s postižením v otázkách způsobilosti k právním úkonům autorů Jany Marečkové a Maroše Matiaška z Ligy lidských práv (plný text zde).


Výroční zprávy sekce - 2021 -- 2019 -- 2018


Co jsme pořádali

V roce 2022 se konaly 2 semináře:
 • 33. webinář se konal 2. prosince 2022, od 13.30 do 14.30 hod.
  Hana Janečková: Společnost vstřícná k životu s demencí
  Anotace zde.

 • 32. seminář sekce se konal 18. března 2022 v Praze hybridní formou.
  Mgr. Markéta Červenková, Ph.D., psycholožka, ředitelka Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny, představila paliativní péči nejen v motolské nemocnici.
  PhDr. Dana Vrabcová, psychoterapeutka, sociální pracovnice a mediátorka, hovořila o duševní hygieně u pomáhajících profesí. Anotace.

Přehled seminářů v letech 2018 - 2021

Přehled seminářů v letech 2011 - 2017