Novinky
 • 06. 10.
  Výzva Dětského fondu OSN (UNICEF) pro uprchlíky v České republice - hledá se odborník do týmu: více zde.
 • 30. 09.
  3. číslo letošní E-psychologie právě vyšlo.
 • 22. 09.
  S lítostí oznamujeme, že 18. září 2022 nás opustil prof. PhDr. František Man, CSc. Parte.
 • 13. 09.
 • 15. 08.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky zasílejte formou revizí v dokumentu na adresu cmps@ecn.cz do 30. září 2022.
 • 30. 07.
  S lítostí oznamujeme, že zemřel doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc., člen katedry psychologie FF UP, dlouholetý člen ČMPS. Čest jeho památce. [parte]
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 29. 06.
  Prosíme o návrhy nových členů rady ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 26. 04.
  Memorandum o spolupráci Unie psychologických asociací ČR a České asociace pro psychoterapii ze dne 17.4.2022.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 02. 04.
 • 16. 03.
  Unie psychologických asociací ČR vyjadřuje podporu Ukrajině, jejím obyvatelům a odsuzuje ozbrojenou agresi a válku, kterou vláda Ruské federace vyvolala. Více...
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 03. 03.
  IUPsyS k válce na Ukrajině - ODKAZ
 • 25. 02.
  APA: Motion
 • 25. 02.
  EFPA aktuálně: Statement from EFPA
 • 24. 02.
  Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině. Díky!
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 31. 01.
  Zuzana Masopustová: Několik rad
 • 24. 01.
  O odkladu školní docházky a ped.-psych. poradnách v článku Jany a Hynka Cíglerových.
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
Sekce pro geropsychologii při ČMPS
------------------------------------------------------------------ -->

Aktuality
COVID-19
Pozvánka na seminář
O sekci
Co jsme pořádali


Aktuality

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění, který vznikl na Ministerstvu zdravotnictví ve spolupráci s řadou odborníků - zástupců různých relevantních institucí, byl publikován: NAPAN-2020-2030.pdf (mzcr.cz)


COVID-19: Užitečné odkazy

• Co mohou senioři dělat pro svou duševní pohodu v období pandemie COVID-19?

Pohyb doma věku navzdory anebo právě proto

Doporučení k zajištění komunikace umírajících pacientů v karanténě s jejich blízkými


Pozvánka na semináře

Připravujeme.


32. seminář sekce se konal 18. března 2022 v Praze hybridní formou.
Mgr. Markéta Červenková, Ph.D., psycholožka, ředitelka Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny, představila paliativní péči nejen v motolské nemocnici.
PhDr. Dana Vrabcová, psychoterapeutka, sociální pracovnice a mediátorka, hovořila o duševní hygieně u pomáhajících profesí. Anotace.


31. seminář sekce na téma:
Pestrá paleta nefarmakologických metod pro lepší zvládání života s demencí
se konal online 3. prosince 2021, 14:00 - 15.30
Nefarmakologické metody v současnosti představují významnou součást péče o lidi s demencí, žijící v domácím i institucionálním prostředí. V semináři se seznámíme se smyslem jejich využívání, představíme krátce druhy těchto metod a probereme vybrané výsledky výzkumu konaného v letošním roce, který se zabýval povědomím a využíváním nefarmakologických metod v českých zařízeních a službách poskytujících dlouhodobou péči seniorům (nejen) s demencí. Seminářem provedla socioložka PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D.


30. seminář sekce na téma:
NAPAN neboli Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2020 – 2030
NAPAN neboli Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2020 – 2030 byl v dubnu letošního roku schválen vládou České republiky. O jeho účelu a obsahu referovala koordinátorka NAPAN na ministerstvu zdravotnictví, paní Bc. Markéta Švejdová Jandová, DiS.

https://www.mzcr.cz/narodni-akcni-plan-pro-alzheimerovu.../
Termín: 9. června 2021, od 13 do 14.30 hod., formou online.


29. seminář sekce (online) na téma:
Logopedická intervence u starších pacientů s poruchami polykání

Přednášela klinická logopedka Mgr. Ing. Jana Horynová (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)

Termín: 21. dubna 2021, 15:00 - 17:00
Poruchy polykání (dysfagie) představují častou komplikaci řady onemocnění u pacientů v seniorském věku. Tito pacienti jsou často polymorbidní, geriatricky křehcí a vyžadují specifický přístup v rámci logopedické intervence.
Na webináři se seznámíte s osvědčenými postupy při péči o geriatrické pacienty s poruchami polykání, s možnostmi logopedické diagnostiky a vhodných terapeutických postupů u těchto pacientů. Kromě pasivních rehabilitačních technik jsou to především vhodně nastavená režimová opatření, která pomáhají eliminovat rizika spojená s dysfagiemi u geriatrických pacientů.
Poruchy polykání jsou spojeny s navazujícími zdravotními problémy, jako jsou opakované zápaly plic, a proto jsou praktické znalosti možné intervence velmi důležité v rámci péče a zajištění kvality života.


28. seminář sekce (online) na téma: Příspěvky na péči u seniorů se syndromem demence

Přednášela MUDr. Petra Sládková, Ph.D.

Termín: 24. března 2021,15:00 - 17:00
Lékařská posudková služba se u osob vyššího věku s demencí zaměřuje hlavně na zhodnocení funkčního stavu pro účely: a) přiznání stupně závislosti u příspěvku na péči, b) přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a příspěvku na mobilitu, c) příspěvku na zvláštní pomůcku.


Společný seminář sekcí geropsychologie a neuropsychologie: Krátká neuropsychologická baterie, administrace a použití

Přednášela: Mgr. Eva Straková, Ph.D

Termín: středa 20. ledna 2021, 10:00 - 11:30

Anotace: Krátká neuropsychologická baterie (KNB) je metoda na pomezí screeningového a komplexního neuropsychologického vyšetření. Měří základní kognitivní domény a umožňuje zkonstruovat kognitivní profil vyšetřované osoby v kratším čase oproti běžnému neuropsychologickému vyšetření. Metoda poskytuje 4 paralelní verze a je tak vhodná pro opakované vyšetření. Test tvoří 12 základních a 5 volitelných subtestů, které pokrývají jednotlivé kognitivní domény. K dispozici jsou mj. populační normy a návod na výpočet doménových skórů a celkového skóre, poznámky k interpretaci výsledků a kompletní materiály pro administraci. Metoda je vhodná pro klinické i výzkumné využití a je dostupná zdarma s cílem podpořit kvalitu klinického hodnocení kognitivních funkcích v České republice. ONLINE webinář.


O sekci

Vedení sekce:

 • Vedoucí: PhDr. Hana Georgi, Ph.D., zakládající členka, hanageorgi.cz@gmail.com
 • Zástupce: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., Česká alzheimerovská společnost a Gerontologické centrum, Praha, zakládající členka; eva.jarolimova et gerontocentrum.cz


V prosinci 2010 se uskutečnila zahajovací schůzka zakládajícího výboru pracovní skupiny se zájemci o činnost. Zápis ve formátu PDF je k nahlédnutí zde.

O poslání Sekce geropsychologie při ČMPS více zde...

Doplnili jsme pro zájemce seznam doporučené literatury k tematu geropsychologie a stáří, stárnutí obecně, na odkazu zde.

Pro zájemce o otázky spojené s péčí o starší lidi: právě vyšlo speciální číslo časopisu Fórum sociální práce k projektu „Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory“ řešeném na Filozofické fakultě UK, viz ZDE.
Příspěvky jsou volně dostupné v plném rozsahu. [Listopad 2018]

Pro zájemce uvádíme instruktážní video k Montrealskému kognitivnímu testu (MoCA) (odkaz na YouTube).

Během klinické praxe se psycholog může setkat i s řešením způsobilosti k právním úkonům. Užitečným zdrojem základních informací je publikace Jak poradit lidem s postižením v otázkách způsobilosti k právním úkonům autorů Jany Marečkové a Maroše Matiaška z Ligy lidských práv (plný text zde).


Výroční zprávy sekce - 2020 -- 2019 -- 2018


Co jsme pořádali

V roce 2020 se konaly 2 semináře:
 • 27. seminář sekce (online): Etiologické faktory ovlivnění poruchy kognice
  Přednášela MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, vedoucí subkatedry geriatrie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
  Anotace: Diferenciální diagnostika poruch kognice ve stáří umožňuje odlišení tzv. falešného označení ve smyslu demence.
  Termín: pátek 16. října 2020, 14:30-16:40 hod

 • 26. seminář sekce na téma: Rozvoj paliativní péče v ČR
  Přednášela: Mgr. Karolína Vlčková, Centrum paliativní péče
  Termín: pátek 14. února 2020, 14:30-17:00 hod
  Anotace: Paliativní péče je péče poskytována pacientům s vážným život ohrožujícím onemocněním a jejich blízkým. Jedná se o vysoce aktuální téma, které je skloňováno v odborných i laických kruzích a jeho rozvoj je v současné době podporován mj. Ministerstvem zdravotnictví ČR. V současné době se paliativní péče rozvíjí na mnoha úrovních a není již poskytována pouze v hospicich. Cílem této přednášky je seznámit posluchače s aktuálním vývojem a také s výsledky výzkumných projektů Centra paliativní péče.


V roce 2019 se konaly 3 semináře:

 • Společný seminář Sekcí pro neuropsychologii a geropsychologii při ČMPS
  Téma: Tvořivost a kognitivní poruchy.
  Termín: pátek 22. listopadu 2019
  Přednášel: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., vedoucí psycholog Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK

  Anotace: Nekognitivní aspekty úvodních stádií neurodegenerativních onemocnění
  Neuropsychiatrické příznaky (NP) ve starším věku mohou být varovným signálem pro rozvoj závažných neurodegenerativních onemocnění. V průběhu rozvoje neurodegenerativních onemocnění jsou NP přítomny v preklinické fázi i ve fázích s jasnými klinickými příznaky (mírná kognitivní porucha či demence). V klinické praxi je však jejich přítomnost často přehlížena, nebo jsou pacienti s NP primárně považováni za pacienty s psychiatrickými poruchami, což může negativně ovlivnit jejich léčbu. Nejčastějšími onemocněními asociovanými s rozvojem NP ve starším věku je Alzheimerova nemoc, Frontotemporální lobární degenerace, Nemoc s Lewyho tělísky, Parkinsonova nemoc a další. Kromě neuropsychiatrických změn se u neurodegenerativních onemocnění objevují rovněž změny v kreativitě. V některých případech mohou být některé složky kreativního procesu ušetřeny a kreativní činnost může pomáhat i při nefarmakologické léčbě pozdějších stádií neurodegenerativních onemocnění.

  Představení nové populárně naučné publikace V bludišti jménem Alzheimer a navazující beseda
  Hosté - autorky: Mgr. Hana Marková, Ph.D.; Mgr. Adéla Fendrych Mazancová; Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová

  Anotace: Nová populárně naučná kniha se na Alzheimerovu nemoc a problémy s ní spjaté dívá z pohledu kontinua od přirozeného stárnutí po syndrom demence. Čtenáři se v knize dozví, co každé jednotlivé stádium Alzheimerovy nemoci charakterizuje, proč ke konkrétním projevům dochází a jak standardně probíhá diagnostický proces. Protože problematika Alzheimerovy nemoci dalece přesahuje hranice jedné odbornosti, ve druhé části jsou představeny nejnovější možnosti pomoci z hlediska zdravotnické, sociální i právní praxe. Kniha je primárně určena pro laickou veřejnost, svým obsahem a komplexností pohledu však může být užitečná i lékařům, klinickým psychologům, neuropsychologům a dalším pomáhajícím profesím, které se ve své praxi setkávají s tématy souvisejícími se stářím a kognitivními poruchami.


 • 25. seminář sekce na téma: Pohyb v životě (nejen) seniorů
  Přednášela: Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.
  Zakladatelka iniciativy „Pohyb pro život“, zabývá se pohybem v pokročilém věku a související problematikou přes deset let. Autorka mnoha odborných publikací. Ve své práci se opírá jak o výsledky nejnovějších výzkumů, tak o osobní zkušenosti.

  Anotace:
  Pohybová aktivita v tom nejširším slova smyslu hraje v procesu stárnutí jednu z hlavních rolí. Přímo ovlivňuje jednotlivé složky funkční zdatnosti nezbytné pro zachování soběstačnosti, má ale také zcela zásadní vliv na tělesné i duševní zdraví a potažmo i kvalitu života v pozdním věku. Přesto se většina seniorů hýbe málo nebo vůbec. Na přednášce „Pohyb v životě (nejen) seniorů“ se dozvíte, jak konkrétně působí pohyb na náš organismus, proč je tak důležité se hýbat v průběhu celého života a jaká pohybová aktivita je nejefektivnější. Seznámíte se se základními podmínkami, které je třeba zajistit, aby mohl být pohyb pro seniory přijatelný a dlouhodobě udržitelný. A aby nezůstalo jen u povídání, budete mít v závěru přednášky možnost si vyzkoušet několik velmi efektivních cviků inspirovaných principy vývojové kineziologie. Uvidíte, jak málo může stačit k velkým změnám. Domů odejdete vybaveni praktickými tipy, které budete moci využít pro sebe i své seniory.

  Termín: 17. května 2019


 • 24. seminář sekce na téma: Sociální služby sama a jinak
  Přednášela: Jaroslava Švarcbachová, ředitelka odlehčovací služby Centrum Seňorina

  Anotace:
  - Principy systému poskytování sociálních služeb dle zákona 108 v ČR – stručně a jasně
  - Historie vzniku odlehčovací ho centra Seňorina v Praze – soukromá registrovaná sociální služba
  - Někdy míň je víc – kapacita centra, úskalí a výhody malého kolektivu, ekonomická návratnost (udržitelnost)
  - Inspirace ze zahraničí – Montessori metodologie v kostce
  - Podpora rodinných pečujících Alzheimer Café
  - Stáže a spolupráce se školami
  - Budoucnost? Základem je místo a finance.

  Termín: 22. března 2019


V roce 2018 se konaly 4 semináře:

 • 27. 11. 2018 - 23. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.: Case management v péči o lidi s demencí. Zkušenost z geriatrické ambulance.

 • 23. 11. 2018 - společný seminář Sekce geropsychologie a Sekce neuropsychologie při ČMPS
  Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.: Neuropsychologická diagnostika kognitivních poruch u neurodegenerativních onemocnění a software KoKa 2.0 pro zjištění standardních skórů

 • 9. 3. 2018 - 22. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  JUDr. Jana Horáková: Předběžné prohlášení a omezení svéprávnosti v praxi
  (prezentace přednášky).

 • 19. 1. 2018 - 21. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.: Antiageing a proageing
  (prezentace přednášky)

  Zájemci si mohou o tématu přečíst třeba zde: https://www.newyorker.com/magazine/2017/04/03/silicon-valleys-quest-to-live-forever


Přehled seminářů v letech 2011 - 2017