Novinky
 • 02. 05.
  Rozeslali jsme členský
  e-Infoservis: Cena Milady Paulové / Psychologické dny 2024 / Cena Jiřího Hoskovce.
 • 22. 04.
  Se smutkem oznamujeme, že nás dnes opustil
  doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant, zakladatel české neuropsychologie, čestný člen ČMPS, laskavý muž se širokým odborným záběrem. Čest jeho památce.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 31. 03.
  Vyšlo 1. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
Sekce pro geropsychologii při ČMPS

Aktuality
Užitečné odkazy
Pozvánka na seminář
O sekci
Co jsme pořádali


Aktuality

Sekce geropsychologie při ČMPS zaštiťuje zvláštní číslo E-psychologie na téma „Stárnutí z pohledu psychologie“, a to v rámci aktivit Dekády zdravého stárnutí 2021–2030, kterou vyhlásilo OSN.
Zvláštní číslo je plánované na březen 2024.

Mezi hlavní cíle této dekády patří: změnit myšlení, pocity a chování vůči stáří a stárnutí; budovat komunity tak, aby podporovaly schopnosti starších lidí; poskytovat integrovanou péči a primární zdravotní služby zaměřené na člověka, které reagují na potřeby starších lidí, a zajistit starším lidem přístup k dlouhodobé péči, když ji potřebují.

Rukopisy určené pro recenzované rubriky je možno zasílat standardním způsobem přihlašování příspěvků do E-psychologie.
Příspěvky je možné zasílat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
Do průvodního Sdělení redakci uveďte své přání umístit rukopis v tomto zvláštním čísle.

Editorky zvláštního čísla: Hana Georgi, Eva Jarolímová, Eva Dragomirecká


Užitečné odkazy

• Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá.

• Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění, který vznikl na Ministerstvu zdravotnictví ve spolupráci s řadou odborníků - zástupců různých relevantních institucí, byl publikován: NAPAN-2020-2030.pdf (mzcr.cz)

• Co mohou senioři dělat pro svou duševní pohodu

Pohyb doma věku navzdory anebo právě proto

Doporučení k zajištění komunikace umírajících pacientů v karanténě s jejich blízkými


Pozvánka na seminář

Zveme na webinář dne 17. 5. 2024, 14 - 15.30 hod.

Téma: Vývojové krize v dospělosti: skutečnost nebo propaganda?
PhDr. Katarína Millová, katedra psychologie PedF Ostravské univerzity

Anotace
Vývojová krize v dospělosti – to není už jenom krize středního věku. Začíná se objevovat další typ u dvacátníků a třicátníku, zvaná krize čtvrtživotní. Má se však jimi vůbec význam zabývat? Nebo jde pouze o propagandu populárních médií? Výsledky výzkumů nenabízejí jednoznačná vysvětlení. A jak je to s těmito krizemi u dospělých lidí u nás? Odpovědím na tyto otázky se bude věnovat tento příspěvek sledující čtvrtživotní krizi a krizi středního věku u dospělých lidí žijících v současné české společnosti.

Termín přihlášení je 15. 5. 2024, 18:00 hod.

Pro získání odkazu se prosím přihlašte ve formuláři ZDE.

Odkaz do ZOOM obdrží e-mailem den před konáním akce pouze přihlášení účastníci.

Webinář je bezplatný. Na Vaši účast se těší
Hana Georgi,
Eva Jarolímová35. seminář se konal 19. dubna 2024, od 14.00 do cca 17.00 hod., v Praze.
Mgr. Jana Čížková, Mgr. Iveta Pecnová: Psycholog/psycholožka v domově pro seniory

Anotace
Zaměříme se na implementaci psychologické péče do každodenního života v domově pro seniory s kapacitou 176 lůžek a rozmanité role, které psycholožky a psychologové v takových zařízeních plní, a to včetně konkrétních příkladů z praxe. Iveta Pecnová rozebere využití skupinových psychologických programů a adaptaci principů paliativní péče specificky pro prostředí domova pro seniory. Jana Čížková se zaměří na přístup k seniorům s psychickou zátěží a představí klíčová zjištění své dizertační práce: výstupy z kvalitativních rozhovorů s pečujícím personálem a výsledky z dotazníkového šetření provedeného v českých domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem na téma (Ne)Působení psychologa/psycholožky v jejich zařízení. Cílem bude představit zkušenosti a doporučení pro zlepšení praxe. Diskutovat budeme také o potenciálu pro širší aplikaci psychologické péče v rámci pobytových sociálních služeb a možnostech pro další výzkum v této oblasti.


O sekci

Vedení sekce:

 • Vedoucí: PhDr. Hana Georgi, Ph.D., zakládající členka, hanageorgi.cz@gmail.com
 • Zástupce: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., Česká alzheimerovská společnost a Gerontologické centrum, Praha, zakládající členka; eva.jarolimova et gerontocentrum.cz


V prosinci 2010 se uskutečnila zahajovací schůzka zakládajícího výboru pracovní skupiny se zájemci o činnost. Zápis ve formátu PDF je k nahlédnutí zde.

O poslání Sekce geropsychologie při ČMPS více zde...

Doplnili jsme pro zájemce seznam doporučené literatury k tematu geropsychologie a stáří, stárnutí obecně, na odkazu zde.

Pro zájemce o otázky spojené s péčí o starší lidi: právě vyšlo speciální číslo časopisu Fórum sociální práce k projektu „Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory“ řešeném na Filozofické fakultě UK, viz ZDE.
Příspěvky jsou volně dostupné v plném rozsahu. [Listopad 2018]

Pro zájemce uvádíme instruktážní video k Montrealskému kognitivnímu testu (MoCA) (odkaz na YouTube).

Během klinické praxe se psycholog může setkat i s řešením způsobilosti k právním úkonům. Užitečným zdrojem základních informací je publikace Jak poradit lidem s postižením v otázkách způsobilosti k právním úkonům autorů Jany Marečkové a Maroše Matiaška z Ligy lidských práv (plný text zde).


Výroční zprávy sekce - 2023 -- 2022 -- 2021 -- 2019 -- 2018


Co jsme pořádali

V roce 2023 se konal:
 • 34. seminář dne 15. června 2023, od 14.00 do 17.00 hod.
  Petra Hamerníková, DiS., Mgr. Lucie Šídová: Intimní vztahy seniorů v pobytových zařízeních
V roce 2022 se konaly 2 semináře:
 • 33. webinář se konal 2. prosince 2022, od 13.30 do 14.30 hod.
  Hana Janečková: Společnost vstřícná k životu s demencí
  Anotace zde.

 • 32. seminář sekce se konal 18. března 2022 v Praze hybridní formou.
  Mgr. Markéta Červenková, Ph.D., psycholožka, ředitelka Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny, představila paliativní péči nejen v motolské nemocnici.
  PhDr. Dana Vrabcová, psychoterapeutka, sociální pracovnice a mediátorka, hovořila o duševní hygieně u pomáhajících profesí. Anotace.

Přehled seminářů v letech 2018 - 2021

Přehled seminářů v letech 2011 - 2017