Novinky
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 01. 01.
 • 29. 12.
  4. číslo letošního ročníku E-psychologie právě vyšlo.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 12. 12.
  Sborník abstraktů z Psychologických dnů 2022 s prolinky na videozáznamy některých přednášek je již k dispozici.
 • 03. 11.
  Bulletin IUPsyS, 4, 2022 k dispozici zde.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Sekce pro geropsychologii při ČMPS
------------------------------------------------------------------ -->

Aktuality
Užitečné odkazy
Pozvánka na seminář
O sekci
Co jsme pořádali


Aktuality

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění, který vznikl na Ministerstvu zdravotnictví ve spolupráci s řadou odborníků - zástupců různých relevantních institucí, byl publikován: NAPAN-2020-2030.pdf (mzcr.cz)


Užitečné odkazy

• Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá.

• Co mohou senioři dělat pro svou duševní pohodu (v období pandemie covid-19?)

Pohyb doma věku navzdory anebo právě proto

Doporučení k zajištění komunikace umírajících pacientů v karanténě s jejich blízkými


Pozvánka na semináře

Připravujeme.


O sekci

Vedení sekce:

 • Vedoucí: PhDr. Hana Georgi, Ph.D., zakládající členka, hanageorgi.cz@gmail.com
 • Zástupce: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., Česká alzheimerovská společnost a Gerontologické centrum, Praha, zakládající členka; eva.jarolimova et gerontocentrum.cz


V prosinci 2010 se uskutečnila zahajovací schůzka zakládajícího výboru pracovní skupiny se zájemci o činnost. Zápis ve formátu PDF je k nahlédnutí zde.

O poslání Sekce geropsychologie při ČMPS více zde...

Doplnili jsme pro zájemce seznam doporučené literatury k tematu geropsychologie a stáří, stárnutí obecně, na odkazu zde.

Pro zájemce o otázky spojené s péčí o starší lidi: právě vyšlo speciální číslo časopisu Fórum sociální práce k projektu „Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory“ řešeném na Filozofické fakultě UK, viz ZDE.
Příspěvky jsou volně dostupné v plném rozsahu. [Listopad 2018]

Pro zájemce uvádíme instruktážní video k Montrealskému kognitivnímu testu (MoCA) (odkaz na YouTube).

Během klinické praxe se psycholog může setkat i s řešením způsobilosti k právním úkonům. Užitečným zdrojem základních informací je publikace Jak poradit lidem s postižením v otázkách způsobilosti k právním úkonům autorů Jany Marečkové a Maroše Matiaška z Ligy lidských práv (plný text zde).


Výroční zprávy sekce - 2021 -- 2019 -- 2018


Co jsme pořádali

V roce 2022 se konaly 2 semináře:
 • 33. webinář se konal 2. prosince 2022, od 13.30 do 14.30 hod.
  Hana Janečková: Společnost vstřícná k životu s demencí
  Anotace zde.

 • 32. seminář sekce se konal 18. března 2022 v Praze hybridní formou.
  Mgr. Markéta Červenková, Ph.D., psycholožka, ředitelka Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny, představila paliativní péči nejen v motolské nemocnici.
  PhDr. Dana Vrabcová, psychoterapeutka, sociální pracovnice a mediátorka, hovořila o duševní hygieně u pomáhajících profesí. Anotace.

Přehled seminářů v letech 2018 - 2021

Přehled seminářů v letech 2011 - 2017