Novinky
 • 27. 11.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 18. 11.
  Výzva vládě ČR k zákazu služeb soukromých psychologů a psychoterapeutů v provozovnách.
 • 17. 11.
  Dnes si připomínáme 31 let od dne, kdy byly odstartovány společenské změny umožňující např. psychologům otevřít soukromou praxi. Dnešní úsilí za možnost opět říci: "Máme otevřeno"
  za to stojí.
 • 16. 11.
  Smutné zprávy. Josef Cerha, dlouholetý ředitel Tyfloservisu a Pavel Hartl, mj. spoluator Psychologického slovníku, opustili náš svět v těchto listopadových dnech. Vzpomeňte s námi.
 • 04. 11.
  O volbách v Americe z pera Martiny Klicperové.
 • 29. 10.
  3. číslo E-psychologie vychází dnes :-)
  Letáček k dispozici.
 • 14. 10.
  Rozhovor s Jiřím Šípkem o nynějších nejistotách.
 • 12. 10.
  Doporučení AKP ČR k poskytování klinicko-psychologické péče z 12. 10.
 • 04. 09.
  Nakl. Portál slaví letos svých krásných 30 let :-)
  Gratulujeme!
 • 24. 08.
  Základní kurz v ROR od ledna 2021 v Olomouci. Blíže zde.
 • 15. 08.
  Blahopřejeme Adéle Fendrych Mazancové k získání SLC Student Research Award na výroční konferenci INS :-)
 • 07. 07.
  Laureát Ceny Jiřího Hoskovce pro rok 2020 je již znám, gratulujeme :-)
 • 17. 06.
  JoVE Core Social Psychology - videa zaměřená na interaktivní výuku sociální psychologie, volně do 31. 12. 2020.
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 05. 04.
  Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 17. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
Sekce pro geropsychologii při ČMPS

COVID-19
Pozvánka na seminář
O sekci
Co jsme pořádali


COVID-19: Užitečné odkazy

• Co mohou senioři dělat pro svou duševní pohodu v období pandemie COVID-19?

Pohyb doma věku navzdory anebo právě proto

Doporučení k zajištění komunikace umírajících pacientů v karanténě s jejich blízkými


Pozvánka na semináře

27. seminář sekce: Etiologické faktory ovlivnění poruchy kognice

Přednáší: MUDr. Božena Jurašková, Ph.D
Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, vedoucí subkatedry geriatrie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Anotace: Diferenciální diagnostika poruch kognice ve stáří umožňuje odlišení tzv. falešného označení ve smyslu demence.

Organizace: MUDr. Jurašková bude přednášet online a bude tedy možné se do semináře připojit
(viz link níže).

Termín: pátek 16. října 2020, 14:30 - 16:40 hod

Změna - seminář bude s pomocí Teams (neni třeba si nic stahovat, lze využít připojení přímo v prohlížeči Edge):

Link pro připojení se k semináři

Hana Georgi, Eva Jarolímová


26. seminář sekce na téma: Rozvoj paliativní péče v ČR

Přednášela: Mgr. Karolína Vlčková, Centrum paliativní péče
Termín: pátek 14. února 2020, 14:30-17:00 hod
Místo: Praha 1, Akademie věd, Národní 3, 1. patro, č. 108.

Anotace:
Paliativní péče je péče poskytována pacientům s vážným život ohrožujícím onemocněním a jejich blízkým. Jedná se o vysoce aktuální téma, které je skloňováno v odborných i laických kruzích a jeho rozvoj je v současné době podporován mj. Ministerstvem zdravotnictví ČR. V současné době se paliativní péče rozvíjí na mnoha úrovních a není již poskytována pouze v hospicich. Cílem této přednášky je seznámit posluchače s aktuálním vývojem a také s výsledky výzkumných projektů Centra paliativní péče.


O sekci

Vedení sekce:

 • Vedoucí: PhDr. Hana Georgi, Ph.D., zakládající členka, hanageorgi.cz@gmail.com
 • Zástupce: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., Česká alzheimerovská společnost a Gerontologické centrum, Praha, zakládající členka; eva.jarolimova et gerontocentrum.cz


V prosinci 2010 se uskutečnila zahajovací schůzka zakládajícího výboru pracovní skupiny se zájemci o činnost. Zápis ve formátu PDF je k nahlédnutí zde.

O poslání Sekce geropsychologie při ČMPS více zde...

Doplnili jsme pro zájemce seznam doporučené literatury k tematu geropsychologie a stáří, stárnutí obecně. Ke stažení v pdf zde.

Pro zájemce o otázky spojené s péčí o starší lidi: právě vyšlo speciální číslo časopisu Fórum sociální práce k projektu „Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory“ řešeném na Filozofické fakultě UK, viz ZDE.
Příspěvky jsou volně dostupné v plném rozsahu. [Listopad 2018]

Pro zájemce uvádíme instruktážní video k Montrealskému kognitivnímu testu (MoCA) (odkaz na YouTube).

Během klinické praxe se psycholog může setkat i s řešením způsobilosti k právním úkonům. Užitečným zdrojem základních informací je publikace Jak poradit lidem s postižením v otázkách způsobilosti k právním úkonům autorů Jany Marečkové a Maroše Matiaška z Ligy lidských práv (plný text zde).


Výroční zprávy sekce - 2018


Co jsme pořádali

V roce 2019 se konaly 3 semináře:

 • Společný seminář Sekcí pro neuropsychologii a geropsychologii při ČMPS
  Téma: Tvořivost a kognitivní poruchy.
  Termín: pátek 22. listopadu 2019
  Přednášel: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., vedoucí psycholog Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK

  Anotace: Nekognitivní aspekty úvodních stádií neurodegenerativních onemocnění
  Neuropsychiatrické příznaky (NP) ve starším věku mohou být varovným signálem pro rozvoj závažných neurodegenerativních onemocnění. V průběhu rozvoje neurodegenerativních onemocnění jsou NP přítomny v preklinické fázi i ve fázích s jasnými klinickými příznaky (mírná kognitivní porucha či demence). V klinické praxi je však jejich přítomnost často přehlížena, nebo jsou pacienti s NP primárně považováni za pacienty s psychiatrickými poruchami, což může negativně ovlivnit jejich léčbu. Nejčastějšími onemocněními asociovanými s rozvojem NP ve starším věku je Alzheimerova nemoc, Frontotemporální lobární degenerace, Nemoc s Lewyho tělísky, Parkinsonova nemoc a další. Kromě neuropsychiatrických změn se u neurodegenerativních onemocnění objevují rovněž změny v kreativitě. V některých případech mohou být některé složky kreativního procesu ušetřeny a kreativní činnost může pomáhat i při nefarmakologické léčbě pozdějších stádií neurodegenerativních onemocnění.

  Představení nové populárně naučné publikace V bludišti jménem Alzheimer a navazující beseda
  Hosté - autorky: Mgr. Hana Marková, Ph.D.; Mgr. Adéla Fendrych Mazancová; Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová

  Anotace: Nová populárně naučná kniha se na Alzheimerovu nemoc a problémy s ní spjaté dívá z pohledu kontinua od přirozeného stárnutí po syndrom demence. Čtenáři se v knize dozví, co každé jednotlivé stádium Alzheimerovy nemoci charakterizuje, proč ke konkrétním projevům dochází a jak standardně probíhá diagnostický proces. Protože problematika Alzheimerovy nemoci dalece přesahuje hranice jedné odbornosti, ve druhé části jsou představeny nejnovější možnosti pomoci z hlediska zdravotnické, sociální i právní praxe. Kniha je primárně určena pro laickou veřejnost, svým obsahem a komplexností pohledu však může být užitečná i lékařům, klinickým psychologům, neuropsychologům a dalším pomáhajícím profesím, které se ve své praxi setkávají s tématy souvisejícími se stářím a kognitivními poruchami.


 • 24. seminář sekce na téma: Pohyb v životě (nejen) seniorů
  Přednášela: Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.
  Zakladatelka iniciativy „Pohyb pro život“, zabývá se pohybem v pokročilém věku a související problematikou přes deset let. Autorka mnoha odborných publikací. Ve své práci se opírá jak o výsledky nejnovějších výzkumů, tak o osobní zkušenosti.

  Anotace:
  Pohybová aktivita v tom nejširším slova smyslu hraje v procesu stárnutí jednu z hlavních rolí. Přímo ovlivňuje jednotlivé složky funkční zdatnosti nezbytné pro zachování soběstačnosti, má ale také zcela zásadní vliv na tělesné i duševní zdraví a potažmo i kvalitu života v pozdním věku. Přesto se většina seniorů hýbe málo nebo vůbec. Na přednášce „Pohyb v životě (nejen) seniorů“ se dozvíte, jak konkrétně působí pohyb na náš organismus, proč je tak důležité se hýbat v průběhu celého života a jaká pohybová aktivita je nejefektivnější. Seznámíte se se základními podmínkami, které je třeba zajistit, aby mohl být pohyb pro seniory přijatelný a dlouhodobě udržitelný. A aby nezůstalo jen u povídání, budete mít v závěru přednášky možnost si vyzkoušet několik velmi efektivních cviků inspirovaných principy vývojové kineziologie. Uvidíte, jak málo může stačit k velkým změnám. Domů odejdete vybaveni praktickými tipy, které budete moci využít pro sebe i své seniory.

  Termín: 17. května 2019


 • 25. seminář sekce na téma: Sociální služby sama a jinak
  Přednášela: Jaroslava Švarcbachová, ředitelka odlehčovací služby Centrum Seňorina

  Anotace:
  - Principy systému poskytování sociálních služeb dle zákona 108 v ČR – stručně a jasně
  - Historie vzniku odlehčovací ho centra Seňorina v Praze – soukromá registrovaná sociální služba
  - Někdy míň je víc – kapacita centra, úskalí a výhody malého kolektivu, ekonomická návratnost (udržitelnost)
  - Inspirace ze zahraničí – Montessori metodologie v kostce
  - Podpora rodinných pečujících Alzheimer Café
  - Stáže a spolupráce se školami
  - Budoucnost? Základem je místo a finance.

  Termín: 22. března 2019


V roce 2018 se konaly 4 semináře:

 • 27. 11. 2018 - 23. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.: Case management v péči o lidi s demencí. Zkušenost z geriatrické ambulance.

 • 23. 11. 2018 - společný seminář Sekce geropsychologie a Sekce neuropsychologie při ČMPS
  Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.: Neuropsychologická diagnostika kognitivních poruch u neurodegenerativních onemocnění a software KoKa 2.0 pro zjištění standardních skórů

 • 9. 3. 2018 - 22. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  JUDr. Jana Horáková: Předběžné prohlášení a omezení svéprávnosti v praxi
  (prezentace přednášky).

 • 19. 1. 2018 - 21. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.: Antiageing a proageing
  (prezentace přednášky)

  Zájemci si mohou o tématu přečíst třeba zde: https://www.newyorker.com/magazine/2017/04/03/silicon-valleys-quest-to-live-forever


Přehled seminářů v letech 2011 - 2017