Novinky
 • 02. 05.
  Rozeslali jsme členský
  e-Infoservis: Cena Milady Paulové / Psychologické dny 2024 / Cena Jiřího Hoskovce.
 • 22. 04.
  Se smutkem oznamujeme, že nás dnes opustil
  doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant, zakladatel české neuropsychologie, čestný člen ČMPS, laskavý muž se širokým odborným záběrem. Čest jeho památce.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 31. 03.
  Vyšlo 1. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
Sekce pedagogické psychologie při ČMPS

Vedení sekce: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Kontakt: hana.sotakova@pedf.cuni.cz

Zástupce: Olga Kučerová, Ph.D.
(Volby listopad 2020)


Aktuality

Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci se Sekcí pedagogické psychologie při ČMPS zve na každoroční konferenci Den se školní psychologií, v Praze na Pedagogické fakultě UK, Myslíkova 7.

TÉMA: “Školní psychologie 2030+”

Termín: 17. června 2024, 9:00 - 16:00

Pozvánka.


Sekce pedagogické psychologie při ČMPS podporuje stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR, týkající se návrhu úprav kvalifikačních požadavků na školní psychology.

Celé znění zde.


Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci se sekcí pedagogické psychologie při ČMPS uspořádala 14. 12. 2023 na PedF UK v Praze odborný seminář s názvem Pedagogická a školní psychologie na rozcestí

Seminář se zaměřil na tradiční a aktuální témata pedagogické a školní psychologie. Zároveň kolegové a kolegyně blahopřáli k životnímu jubileu doc. PhDr. Isabelle Pavelkové, CSc., dlouholeté vedoucí sekce pedagogické psychologie při ČMPS, která na semináři také vystoupila.
V průběhu semináře byla reflektována následující témata: motivace ve školním prostředí, kompetence a autodiagnostika učitele a aktuální výzkum v rámci pedagogické psychologie v ČR.

Pozvánka.


Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci se Sekcí pedagogické psychologie při ČMPS uspořádala dne 22. 6. 2023 v Praze každoroční konferenci Den se školní psychologií.

TÉMA: “Školní poradenské pracoviště jako rozcestník při řešení problémů ve škole”

Pozvánka.


Rodiče v roli pedagogů. Předběžné výsledky dotazníkového šetření Vzdělávání doma. Výzkumná zpráva, Praha, Brno, 14. dubna 2020

Brom, C., Lukavsky, J., Greger, D., Hannemann, T., Straková, J., & Švaříček, R. (2020, April 18). Mandatory Home Education during the COVID-19 Lockdown in the Czech Republic: A Rapid Survey of 1st-9th Graders’ Parents. Frontiers. https://doi.org/10.31234/osf.io/fbhn3


Odborný seminář na téma:
Diagnostika časové perspektivy u žáků ZŠ a SŠ
se konal 27. 11. 2017 na Pedagogické fakultě UK v Praze.


Na sněmu 8. září 2016 v Olomouci byla zvolena vedoucí sekce Mgr. Radka High, Ph.D. Sekci vedla do prosince 2019.