Novinky
 • 11. 03.
  Se smutkem oznamujeme, že 11. února 2023 zemřel náš dlouholetý člen PhDr. Josef Schulz. Čest jeho památce.
 • 07. 03.
  Ve druhém týdnu v březnu byl rozeslán jarní Čtvrtl. zpravodaj ČMPS.
 • 06. 03.
  Se zármutkem sdělujeme, že dne 3. 3. 2023 odešla Darja Kocábová. Vzpomínáme.
 • 14. 02.
  S lítostí sdělujeme, že 10. února zemřel dr. Zdeněk Rieger, znalec dětských duší a člen Po-etiků Hany Junové. Vzpomínáme.
 • 12. 02.
 • 30. 01.
  Téma 202. KPD v březnu 2023 je "Klinická hypnóza". Více zde.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 01. 01.
 • 29. 12.
  4. číslo letošního ročníku E-psychologie právě vyšlo.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 12. 12.
  Sborník abstraktů z Psychologických dnů 2022 s prolinky na videozáznamy některých přednášek je již k dispozici.
 • 03. 11.
  Bulletin IUPsyS, 4, 2022 k dispozici zde.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádají:
Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s.
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
a Sekce dětské psychologie Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).

Klinicko-psychologické dny jsou součástí systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů. Potvrzení o účasti a kreditech pro klinické psychology je vydáváno organizátorem na místě oproti zápisu v prezenční knize.

Klinicko-psychologické dny konané v Lékařském domě v Praze jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kontakty pro zájemce o zajištění odborného programu:

Březen, prosinec: PhDr. Mabel V. Rodríguez M., Ph.D. (praha-a-stredni-cechy-predseda@akpcr.cz)

Květen, říjen: Mgr. Klára Patlichová (cmps.klinicka@gmail.com ; cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny pro rok 2023: 13. března, 15. května, 9. října, 11. prosince 2023.


202. klinicko-psychologický den

se koná v pondělí 13. března 2023 od 9.00 do 13.30 hod. ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Klinická hypnóza

Koordinátorky: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

9.00-9.30 Úvodní slovo.
Za AKP ČR Mgr. Jan Haase
Za výbor Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
9.30-10.00 PhDr. David Unger: Kvalifikace hypnoterapeuta
10.00-10.30 PhDr. Lenka Gazdová: Tradice Kroměřížských kurzů hypnózy 1970-2023
10.30-11.00 PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.: Efektivita hypnózy v léčbě bolesti
11.00-11.30 PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.: Efektivita hypnózy v léčbě depresivních a úzkostných symptomů

11.30-12.00 Přestávka

12.00-12.30 Mgr Veronika Víchová: Relaxační a autohypnotické metody
12.30-13.00 PhDr. Marie Pečená: Hypnóza v léčbě sterility
13.00-13.30 Mgr Šárka Bezvodová: Hypnoterapie specifické fobie
13.30. Závěr. PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

Program (pdf) ke stažení.


203. klinicko-psychologický den

se koná v pondělí 15. 5. 2023 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Duální diagnózy: diagnostika a léčba
Koordinátor: Mgr. Klára Patlichová

Program bude uveřejněn v průběhu dubna.