Novinky
 • 15. 11.
  S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila
  prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc., významná dětská psycholožka, čestná členka ČMPS. Vzpomínáme. [parte]
 • 01. 10.
 • 30. 09.
  3. číslo E-psychologie právě vychází.
 • 28. 09.
  Blahopřejeme dr. Jaroslavu Šturmovi, který je jeden z oceněných osobností letošního 28. září. Ceny udílí předseda Senátu ČR. (video).
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 08.
  Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). Návrh se týkal znevýhodněného postavení soukromých dětských poradenských psychologů a speciálních pedagogů oproti jejich kolegům a kolegyním v síti PPP.
 • 23. 07.
  1. mezinárodní setkání sekce Politické psychologie – Psychologie demokracie při ČMPS.
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 24. 05.
 • 13. 05.
  Zveřejnili jsme záznamy přednášek webináře Sekce psychologie krizí, neštěstí a traumatu, ze dne 23. 4. 2021.
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 21. 12.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádají:
Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s.
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
a Sekce dětské psychologie Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).
Klinicko-psychologické dny mohou být součástí systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů (březen, prosinec). Potvrzení o účasti zajišťuje AKP ČR.

V květnu a říjnu potvrzení o účasti vydává Sekce klinické psychologie při ČMPS na místě, oproti zápisu v prezenční knize.

Klinicko-psychologické dny konané v Lékařském domě v Praze jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kontakty pro zájemce o zajištění odborného programu:
Březen, prosinec: Mgr. Hana Jahnová (hana.jahnova@akpcr.cz)
Květen, říjen: Mgr. Klára Patlichová (cmps.klinicka@gmail.com ; cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

V roce 2020 byly KPD zrušené. Téma plánované na říjen 2020 - Poruchy pohlavní identity - bylo převedeno do online prostředí. První přednáška z tohoto cyklu se konala 21. ledna 2021 (odkaz).

Termíny pro rok 2021: 8. března (nekonal se), 10. května (nekonal se), 11. října, 13. prosince.

Programy jednotlivých KPD jsou obvykle uvedeny na webových stránkách ČMPS a AKP ČR a dále ve Zpravodaji ČMPS.


Aktuálně


198. klinicko-psychologický den

se koná 11. října 2021, od 9.00 do 13.30 v Lékařském domě, Sokolská ul. 31, Praha 2.

Organizuje jej Sekce klinické psychologie při ČMPS.

Co je nové v nemocnicích, ambulancích, institucích...

Program
9:00 – 9:35 - PhDr. Pavel Král, PhD. - Klinická psychologie a psychologie ve zdravotnictví - aktuální dění
9:35 – 10:05 - Mgr. Kateřina Bukačová - Sdělení k vznikající neuropsychologické baterii pro děti
10:05 – 10:35 - Mgr. Klára Gramppová Janečková – Proměny práce na lince krizové pomoci pro seniory
10:35 – 10:45 - Veronika Čížková – Představení časopisu PSYCHOMAT
10:45 – 10:55 - Mgr. Eliška Antošová – Představení knihy – Na autismus jedině antibiotika
10:55 – 11.00 - Jindřiška Kotrlová – Pozvání do E-psychologie

11:00 – 11:30 - Společenská přestávka

11:30 – 12:10 - Mgr. Eliška Antošová – Psycholog v online prostředí
12:10 – 12:50 - Mgr. Zuzana Karásková Ulbertová – Linka bezpečí v době Covidu (Aktuálně nabízené služby LB. Proměny témat v hovorech v době covidu. Intervence pracovníků LB u nejčastějších psychických obtíží – sui, sebepoškozování, úzkostné a depresivní stavy. Kde se potkávají služby LB a klinických psychologů?)
12:50 – 13:20 - PhDr. Jiří Drahota – Představení České asociace pro psychoterapii. ...a několik myšlenek k otázce, kam patří psychoterapie
13:20 – 13:30 - Prostor pro dotazy, ukončení KPD