Novinky
 • 30. 09.
  Vychází 3. číslo 17. ročníku E-psychologie.
 • 15. 09.
  Program 204. Klinicko-psychologického dne 9. 10. 2023 naleznete zde.
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 01. 09.
  S lítostí oznamujeme, že nás dne 30. 8. 2023 opustil prof. PhDr. Imrich Ruisel, významný slovenský psycholog v oblasti výzkumu inteligence a tvořivosti. Čest jeho památce.
 • 17. 07.
  Český institut pro supervizi připravuje nový výcvik v integrované supervizi.Termín přihlášek je 30. 8. 2023.
  1. termín pohovorů bude 22. 9. 2023, termín 1. výcvikového setkání je 14. - 16. března 2024.
 • 23. 06.
  Rozeslali jsme červnové číslo členského Zpravodaje. Pokud by jej někdo z členů/členek neobdržel, prosíme o zprávu.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 31. 05.
  Se zármutkem oznamujeme, že 28. května 2023 zemřel PhDr. Zdeněk Kuťák, dlouholetý člen katedry psychologie FF UK a vědecký tajemník ČMPS v 90. letech. Vzpomínáme. Parte.
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 16. 05.
  Na stránce knihovny ČMPS najdete již některé prezentace z 203. KPD 15.5.2023.
 • 18. 04.
  Srdečně blahopřejeme prof. Pavlu Říčanovi, čestnému členu ČMPS k jeho dnešním devadesátinám. Ad multos annos!
 • 12. 02.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 06. 11.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky zasílejte formou revizí v dokumentu na adresu cmps@ecn.cz.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web)
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádají:
Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s.
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
a Sekce dětské psychologie Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).

Klinicko-psychologické dny jsou součástí systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů. Potvrzení o účasti a kreditech pro klinické psychology je vydáváno organizátorem na místě oproti zápisu v prezenční knize.

Klinicko-psychologické dny konané v Lékařském domě v Praze jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kontakty pro zájemce o zajištění odborného programu:

Březen, prosinec: PhDr. Mabel V. Rodríguez M., Ph.D. (praha-a-stredni-cechy-predseda@akpcr.cz)

Květen, říjen: Mgr. Klára Patlichová (cmps.klinicka@gmail.com ; cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny pro rok 2023: 13. března, 15. května, 9. října, 11. prosince 2023.


204. klinicko-psychologický den

se koná v pondělí 9. 10. 2023 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2. Program je zařazen do CŽV klinických psychologů se 4 kreditními body.

Téma: Neuropsychologické vyšetření u dětí

Koordinátorka: PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

Přednášky:
 • Povaha a indikace neuropsychologického vyšetření – 20 min + prostor pro diskuzi
 • Neuropsychologická diagnostika v dětské psychologii – 15 min + prostor pro diskuzi
 • Vývoj kognitivních funkcí u dětí – 20 min + prostor pro diskuzi
 • Neuropsychologické diagnostické pomůcky pro dětský věk – 10 min + prostor pro diskuzi
Představení metody a interaktivní společná práce:
 • Neuropsychologická baterie pro děti – základní představení
 • Neuropsychologická baterie pro děti – užití u klinických skupin
 • Neuropsychologická baterie pro děti – praktické užití včetně interaktivního seznámení s materiálem + prostor pro sdílení
Neuropsychologická baterie pro děti (NB-D) je nově vznikající psychodiagnostická pomůcka vznikající v rámci výzkumného projektu probíhajícího pod hlavičkou 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jedná se o projekty číslo TL03000328 a TP01010040 spolufinancované se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programů ÉTA a GAMA2.

Přednášejícími budou členky hlavního řešitelského týmu:
PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Bukačová
Mgr. Klára Benešová
Mgr. Pavla Lhotová

Program ke stažení (pdf).


203. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 15. 5. 2023 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Duální diagnózy: diagnostika a léčba
Koordinátor: Mgr. Klára Patlichová

Program:

09:00 – 09:30 Patrik Folíř (TK Sejřek): Specifika práce ve skupině klientů s DD - ZRUŠENO
09:30 – 10:00 MUDr. Martin Jarolímek: Duální diagnózy – diagnostika a východiska k terapii
10:00 – 10:30 MUDr. Matěj Kasal (RN Beroun): Kouření v psychiatrii
10:30 – 11:00 doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (VFN): Deprese a neurodegenerativní onemocnění
11:00 – 11:30 Přestávka na kávu
11:30 – 12:00 Mgr. Johana Růžková (Duální stoly): Integrovaná kontinuální péče o osoby s DD
12:00 – 12:30 Mgr. Martin Kalous (Kaleidoskop): Duální dg. tak trochu jinak – porucha osobnosti ve spojení s užíváním OPL
12:30 – 13:30 Mgr. Michal Šmolka (PN Bohnice): Integrace v přístupu k léčbě DD v PN Bohnice.

Program ke stažení (pdf).


202. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 13. března 2023 od 9.00 do 13.30 hod. ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Klinická hypnóza

Koordinátorky: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

9.00-9.30 Úvodní slovo.
Za AKP ČR Mgr. Jan Haase
Za výbor Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
9.30-10.00 PhDr. David Unger: Kvalifikace hypnoterapeuta
10.00-10.30 PhDr. Lenka Gazdová: Tradice Kroměřížských kurzů hypnózy 1970-2023
10.30-11.00 PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.: Efektivita hypnózy v léčbě bolesti
11.00-11.30 PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.: Efektivita hypnózy v léčbě depresivních a úzkostných symptomů

11.30-12.00 Přestávka

12.00-12.30 Mgr Veronika Víchová: Relaxační a autohypnotické metody
12.30-13.00 PhDr. Marie Pečená: Hypnóza v léčbě sterility
13.00-13.30 Mgr Šárka Bezvodová: Hypnoterapie specifické fobie
13.30. Závěr. PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

Program (pdf) ke stažení.