Novinky
 • 06. 10.
  Výzva Dětského fondu OSN (UNICEF) pro uprchlíky v České republice - hledá se odborník do týmu: více zde.
 • 30. 09.
  3. číslo letošní E-psychologie právě vyšlo.
 • 22. 09.
  S lítostí oznamujeme, že 18. září 2022 nás opustil prof. PhDr. František Man, CSc. Parte.
 • 13. 09.
 • 15. 08.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky zasílejte formou revizí v dokumentu na adresu cmps@ecn.cz do 30. září 2022.
 • 30. 07.
  S lítostí oznamujeme, že zemřel doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc., člen katedry psychologie FF UP, dlouholetý člen ČMPS. Čest jeho památce. [parte]
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 29. 06.
  Prosíme o návrhy nových členů rady ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 26. 04.
  Memorandum o spolupráci Unie psychologických asociací ČR a České asociace pro psychoterapii ze dne 17.4.2022.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 02. 04.
 • 16. 03.
  Unie psychologických asociací ČR vyjadřuje podporu Ukrajině, jejím obyvatelům a odsuzuje ozbrojenou agresi a válku, kterou vláda Ruské federace vyvolala. Více...
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 03. 03.
  IUPsyS k válce na Ukrajině - ODKAZ
 • 25. 02.
  APA: Motion
 • 25. 02.
  EFPA aktuálně: Statement from EFPA
 • 24. 02.
  Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině. Díky!
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 31. 01.
  Zuzana Masopustová: Několik rad
 • 24. 01.
  O odkladu školní docházky a ped.-psych. poradnách v článku Jany a Hynka Cíglerových.
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
Klinicko-psychologické dny

200. Klinicko-psychologický den

se koná v pondělí 10. října 2022 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: To dobré v nás
Koordinátor: Markéta Holubová, PhD., Mgr. Klára Patlichová

200. Klinicko-psychologický den se koná na počest 100. výročí narození pana prof. Zdeňka Matějčka. Program připravila Sekce klinické psychologie při ČMPS ve spolupráci se Sekcí pozitivní psychologie při ČMPS. KPD je schválen pro systém CŽV klinických psychologů se 4 body.

Program:
9:00-9:30
PhDr. Jana Procházková: Pan profesor Zdeněk Matějček v roli psychologa

9:30-10:10
Prof. Marie Vágnerová: Přínos profesora Matějčka trvá a teď už i víme proč

10:10-11:00
Mgr. Vojtěch Holický: Cirkusové techniky v praxi klinického psychologa

11:00-11:30 Přestávka

11:30-12:20
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.: Podpora naděje u klientů a pacientů

12:20-12:50
Mgr. Alena Olivová: Aspekty osobnostního rozvoje při zotavování se z alkoholové závislosti

12:50-13:30
MUDr. Vivian Winkler: Psychedeliky asistovaná psychoterapie: nový přístup v léčbě duševních onemocnění


201. Klinicko-psychologický den

se koná v pondělí 12. prosince 2022 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Klinická psychologie a soudně znalecká činnost
Program bude oznámen během podzimu.



199. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 9. 5. 2022 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.
Téma: Paliativní péče
Koordinátor: PhDr. Markéta Holubová, Ph.D., Mgr. Klára Patlichová

Program:
9:00 – 10:00
Dětská paliativní péče - PhDr. Gražina Kokešová Kleinová
10:00 – 10:30
Specifika práce psychologa v paliativním týmu – Mgr. Markéta Červenková
11:00 - 11:30
Vymezení kompetencí sociálního pracovníka a psychologa v paliativním týmu – Mgr. Karolína Vlčková
11:30 - 12:00
Paliativní Péče – zkušenost z tvorby paliativního týmu v ÚVN – Mgr. Marie Rumlová
12:00-12:30
Komunikační bariéry v paliativní péči – Mgr. Eva Korfová
12:30 – Závěrečná diskuse a zakončení KPD


Klinicko-psychologické dny pořádají:
Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s.
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
a Sekce dětské psychologie Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).
Klinicko-psychologické dny mohou být součástí systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů.

Potvrzení o účasti je vydáváno organizátorem na místě oproti zápisu v prezenční knize. Klinicko-psychologické dny konané v Lékařském domě v Praze jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kontakty pro zájemce o zajištění odborného programu:
Březen, prosinec: Mgr. Hana Jahnová (hana.jahnova@akpcr.cz)
Květen, říjen: Mgr. Klára Patlichová (cmps.klinicka@gmail.com ; cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny pro rok 2022: 14. března (zrušeno), 9. května, 10. října, 12. prosince 2022.