Novinky
 • 30. 06.
  V zármutku oznamujeme, že nás dnes opustil prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, jedna z velkých osobností české klinické psychologie a psychoterapie. Připomínáme si jej např. v tomto rozhovoru.

 • 29. 06.
  Vychází 2. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 28. 06.
  Rozeslali jsme červnové číslo členského Zpravodaje. Mrkněte příp. i do spamů.
 • 29. 05.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádají:
Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s.
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
a Sekce dětské psychologie Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).

Klinicko-psychologické dny jsou součástí systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů. Potvrzení o účasti a kreditech pro klinické psychology je vydáváno organizátorem na místě oproti zápisu v prezenční knize.

Klinicko-psychologické dny konané v Lékařském domě v Praze jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kontakty pro zájemce o zajištění odborného programu:

Březen, prosinec: PhDr. Mabel V. Rodríguez M., Ph.D. (praha-a-stredni-cechy-predseda@akpcr.cz)

Květen, říjen: Mgr. Klára Patlichová (cmps.klinicka@gmail.com ; cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny a témata pro rok 2024:
11. března: viz níže

13. května: Možnosti biologické léčby v psychiatrii.
14. října: Bude oznámeno.
9. prosince: Bude oznámeno.


207. Klinicko-psychologický den

se koná v pondělí 13. 5. 2024 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Možnosti biologické léčby v psychiatrii
Koordinátorky: Mgr. Klára Patlichová, PhDr. Markéta Holubová, PhD.

 • 9.00 – 10.00 hod. MUDr. Vít Knop (Psyon): Psychedeliky asistovaná psychoterapie: léčba duševních onemocnění za pomoci psychoaktivních substancí v kombinaci s psychoterapií
 • 10.00 – 11.00 hod. MUDr. Martin Hejzlar (NUDZ): Elektrokonvulzivní terapie v léčbě duševních onemocnění
 • 11.00 – 11.30 hod. Přestávka
 • 11.30 – 12.00 hod. MUDr. Radana Měrková (NUDZ): Spánkové poruchy
 • 12.00 – 13.00 hod. MUDr. Taťána Suchánková Kočí (PL Petrohrad): Podceňované cesty ve farmakoterapii
 • 13.00 – 13.30 hod. doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (NUDZ): Využití repetitivní transkraniální magnetické stimulace při léčbě depresí
 • 13.30 - 14.00 hod. Závěrečná diskuse a ukončení KPD
Potvrzení budou vydávána na místě.

206. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 11. 3. 2024 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Bolest, emoce a virtuální realita (VR) v medicíně

Koordinátorky: PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. a PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

 • VR a její možná využití v medicíně a psychologii.
  Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
 • VR a zvládání bolesti.
  PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
 • VR a popáleninové trauma z pohledu chirurga.
  MUDr. Markéta Jurdičová
 • Úzkost, bolest a VR po popáleninovém traumatu.
  PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
 • Zkušenosti s VR na Klinice popáleninové medicíny.
  PhDr. Daniel Doležal
 • WORKSHOP – praktické ukázky programu ve VR Cold River, VRSPACE.
  ing. Zbyněk Pohořelský
Podrobný časový harmonogram přednášek je ZDE.


205. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 11. 12. 2023 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie

Prezentace.

Koordinátorky: Mgr. Hana Jahnová, Mgr. Daniela Saifrtová

 • Úvodní slovo
  Ing. Lenka Čermáková, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, MZ ČR
 • Specializační vzdělávání - současný stav a budoucí výhled
  PhDr. Karolína Malá, PhDr. Pavel Král, Ph.D. (Katedra klinické psychologie, IPVZ Praha)
 • Akreditační řízení pro obory klinická psychologie, dětská klinická psychologie, psychoterapie
  Ing. Lenka Čermáková (Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, MZ ČR)
11:00 – 11:30 Přestávka
 • Zkušenosti s průběhem specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě
  PhDr. Kamila Hozová, Ph.D., Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
 • Iniciativa 2023 – Pojďme vést dialog o změnách v systému vzdělávání v oboru klinická psychologie
  Mgr. Kateřina Ožanová, PhDr. Karolína Dvorská, PhDr. Pavla Volfová, Sdružení Iniciativa 2023
 • Specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie
  Mgr. Hana Jahnová, Mgr. Daniela Saifrtová

204. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 9. 10. 2023 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2. Program je zařazen do CŽV klinických psychologů se 4 kreditními body.

Téma: Neuropsychologické vyšetření u dětí

Koordinátorka: PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

Přednášky:
 • Povaha a indikace neuropsychologického vyšetření – 20 min + prostor pro diskuzi
 • Neuropsychologická diagnostika v dětské psychologii – 15 min + prostor pro diskuzi
 • Vývoj kognitivních funkcí u dětí – 20 min + prostor pro diskuzi
 • Neuropsychologické diagnostické pomůcky pro dětský věk – 10 min + prostor pro diskuzi
Představení metody a interaktivní společná práce:
 • Neuropsychologická baterie pro děti – základní představení
 • Neuropsychologická baterie pro děti – užití u klinických skupin
 • Neuropsychologická baterie pro děti – praktické užití včetně interaktivního seznámení s materiálem + prostor pro sdílení
Neuropsychologická baterie pro děti (NB-D) je nově vznikající psychodiagnostická pomůcka vznikající v rámci výzkumného projektu probíhajícího pod hlavičkou 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jedná se o projekty číslo TL03000328 a TP01010040 spolufinancované se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programů ÉTA a GAMA2.

Přednášejícími byly členky hlavního řešitelského týmu:
PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Bukačová
Mgr. Klára Benešová
Mgr. Pavla Lhotová

Program ke stažení (pdf).

Prezentace a fotogalerie ZDE.


203. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 15. 5. 2023 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Duální diagnózy: diagnostika a léčba
Koordinátor: Mgr. Klára Patlichová

Program:

09:00 – 09:30 Patrik Folíř (TK Sejřek): Specifika práce ve skupině klientů s DD - ZRUŠENO
09:30 – 10:00 MUDr. Martin Jarolímek: Duální diagnózy – diagnostika a východiska k terapii
10:00 – 10:30 MUDr. Matěj Kasal (RN Beroun): Kouření v psychiatrii
10:30 – 11:00 doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (VFN): Deprese a neurodegenerativní onemocnění
11:00 – 11:30 Přestávka na kávu
11:30 – 12:00 Mgr. Johana Růžková (Duální stoly): Integrovaná kontinuální péče o osoby s DD
12:00 – 12:30 Mgr. Martin Kalous (Kaleidoskop): Duální dg. tak trochu jinak – porucha osobnosti ve spojení s užíváním OPL
12:30 – 13:30 Mgr. Michal Šmolka (PN Bohnice): Integrace v přístupu k léčbě DD v PN Bohnice.

Program ke stažení (pdf).


202. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 13. března 2023 od 9.00 do 13.30 hod. ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Klinická hypnóza

Koordinátorky: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

9.00-9.30 Úvodní slovo.
Za AKP ČR Mgr. Jan Haase
Za výbor Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
9.30-10.00 PhDr. David Unger: Kvalifikace hypnoterapeuta
10.00-10.30 PhDr. Lenka Gazdová: Tradice Kroměřížských kurzů hypnózy 1970-2023
10.30-11.00 PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.: Efektivita hypnózy v léčbě bolesti
11.00-11.30 PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.: Efektivita hypnózy v léčbě depresivních a úzkostných symptomů

11.30-12.00 Přestávka

12.00-12.30 Mgr Veronika Víchová: Relaxační a autohypnotické metody
12.30-13.00 PhDr. Marie Pečená: Hypnóza v léčbě sterility
13.00-13.30 Mgr Šárka Bezvodová: Hypnoterapie specifické fobie
13.30. Závěr. PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

Program (pdf) ke stažení.