Novinky
 • 02. 05.
  Rozeslali jsme členský
  e-Infoservis: Cena Milady Paulové / Psychologické dny 2024 / Cena Jiřího Hoskovce.
 • 22. 04.
  Se smutkem oznamujeme, že nás dnes opustil
  doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant, zakladatel české neuropsychologie, čestný člen ČMPS, laskavý muž se širokým odborným záběrem. Čest jeho památce.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 31. 03.
  Vyšlo 1. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
Sekce pro postgraduální vzdělávání v psychologii

Aktuality
O sekci


Aktuality

Sekce připravuje workshop o postgraduálním vzdělávání v klinické psychologii v rámci Psychologických dnů 2024. (Stránky konference)


O sekci

Vedení sekce:

 • Vedoucí: PhDr. Petr Nilius, Ph.D., zakládající člen, petr.nilius@amkp.cz
 • Zástupce: prof. PhDr. Ondřej Bezdíček, Ph.D., zakládající člen; ondrej.bezdicek@gmail.com


Sekce pro postgraduální vzdělávání v psychologii při ČMPS byla ustavena v březnu 2024.

Záměr a cíle
Postgraduální vzdělávání v aplikovaných oborech psychologie, jako je klinická psychologie či klinická neuropsychologie, neuropsychologická rehabilitace ad., přináší řadu pedagogických, didaktických či curriculárních otázek, kterým se v ČR věnuje malá pozornost. Důsledkem toho mohou být zastaralé vzdělávací standardy, nízká progrese v modernizaci vzdělávání u těchto oborů či nízká efektivita vzdělávacího procesu na pregraduální, ale zejména postgraduální úrovni, která se odráží v nutnosti rozsáhlého terciárního vzdělávání k dosažení následné kvalifikace. Ta je klíčová z hlediska další přípravy na výkon této odborné profese.

Základním segmentem naší činnosti je vzdělávání postgraduální/profesní. Celkově sekce bude usilovat o celooborový záběr a o to, být jednou z klíčových sekcí při ČMPS pro přípravu kvalitního odborného curricula i vzdělávání v jakémkoliv aplikovaném oboru psychologie. Cílem sekce je tedy poskytnout platformu pro odbornou diskusi o vzdělávání v různých oborech psychologie a přinášet moderní standardy vzdělávání a ověřování znalostí (zkoušení).

Zakládající členové a členky ČMPS:
prof. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
PhDr. Karolína Dvorská
Mgr. Noemi Krylová
Mgr. Julie Lipská
PhDr. Petr Nilius, Ph.D.
Mgr. Michal Nondek
PhDr. Pavla Volfová
PhDr. David UngerPro přihlášení se do nové sekce využijte prosím formulář na této adrese.
Členové sekcí jsou adresně informováni o novinkách a akcích v sekcích. K členství v sekcích se neváže žádný další poplatek.