Novinky
 • 02. 05.
  Rozeslali jsme členský
  e-Infoservis: Cena Milady Paulové / Psychologické dny 2024 / Cena Jiřího Hoskovce.
 • 22. 04.
  Se smutkem oznamujeme, že nás dnes opustil
  doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant, zakladatel české neuropsychologie, čestný člen ČMPS, laskavý muž se širokým odborným záběrem. Čest jeho památce.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 31. 03.
  Vyšlo 1. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS

Seminář
O sekci
Co jsme pořádali

Pozvánka na seminář

Srdečně zveme na odborný seminář
Leadership a resilience (nejen) v akademické sféře

Termín: 27. června 2024, 10:00 - 12:30
Místo: Praha 1, Husova 4a, Akademické konferenční centrum

Přednáší: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.

Anotace:
Kvalitní vedení má zásadní význam pro zvládnutí komplexních výzev současných krizových situací, kdy se organizace navíc potýkají s opakujícími se politickými změnami, technologickým pokrokem a zvýšenou globalizací, což vyžaduje neustálé přizpůsobování. Tento souběh faktorů vyvolal široký zájem o téma resilience, a to od jednotlivců až po instituce. Tváří v tvář nepředvídatelnému a nejednoznačnému prostředí hrají vedoucí pracovníci klíčovou roli při utváření výkladů událostí a podpoře odolnosti. V semináři propojíme koncepty resilience a leadershipu a na konkrétních příkladech z dlouhodobého výzkumu akademického vedení budeme diskutovat dynamickou povahu obou těchto konceptů.

Kateřina Machovcová, Ph.D., působí v Psychologickém ústavu AV ČR v.v.i. a je výzkumnicí v Institutu SYRI, https://www.syri.cz/. Působí také v rámci programu Strategie AV 21: Odolná společnost pro 21. století.

Přihlašujte se prosím do 24. 6. 2024 na adrese formuláře.

Pro členy ČMPS je účast bezplatná, pro ostatní 100 Kč, splatno do 26. 6. 2024 u Fio banky, č.ú. 2101647507/2010, do poznámky Vaše jméno, VS 27052024, daňový doklad si prosím vyžádejte spolu s údaji e-mailem.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.
předsedkyně

PhDr. Věra Prokopová
místopředsedkyně


O sekci

Činnost Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS byla znovuobnovena v květnu 2001. Předsedkyní sekce byla zvolena PhDr. Jana Burianová, která tuto funkci aktivně zastávala až do prosince 2006. Na semináři dne 7. 12. 2006 byla zvolena do funkce předsedkyně sekce Mgr. Hana Chýlová z katedry psychologie Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Místopředsedkyní sekce je PhDr. Věra Prokopová z Úřadu práce hl.m. Prahy.

Sekce psychologie práce a organizace se zaměřuje na vzájemnou spolupráci odborníků působících v praxi a odborníků z vědeckovýzkumných pracovišť, nabízí možnost oboustranné výměny poznatků, námětů a témat pro další společnou činnost, v souladu s plánem celoživotního vzdělávání psychologů a poradců každoročně pořádá odborné semináře.

Předsedkyně sekce: PhDr. Hana Chýlová, Ph.D., PEF ČZU (znovu zvolena ve 2017)
Kontakt: chylova et pef.czu.cz

Místopředsedkyně sekce: PhDr. Věra Prokopová, Úřad práce Praha (znovu zvolena ve 2017)
Kontakt: Vera.Prokopova@aa.mpsv.cz


Co jsme pořádali


Výroční odborný seminář Veřejná správa – péče o zaměstnance a jejich rozvoj se konal ve čtvrtek 7. prosince 2023, 10.00 - 13.00 hod.

Program:
PhDr. Soňa Malíková, Ph.D.: Nabídka psychologických služeb jako zaměstnanecký benefit ve veřejné správě
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policie ČR: Prevence kriminality v pracovním prostředí.


Jarní seminář na téma Psychodiagnostika v psychologické praxi se konal 31. května 2023. PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D. se věnovala psychodiagnostice u bezpečnostních sborů, konkrétně pak adaptaci nových metod - Temná triáda v psychologii práce a Test pozitivního zaměření (Testcentrum).
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. představila výsledky výzkumu zaměřeného na měření spokojenosti u starší populace.


Výroční seminář sekce na téma Lidské zdroje – metody výběru, posuzování zaměstnanců a péče o jejich well-being se konal 1. prosince 2022, 10.00 - 12.30 v Praze.
Mgr. Hana Ponsan: Wellbeing a stress-resilience v praxi nadnárodních firem
Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.: Posuzování zaměstnanecké způsobilosti
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.: Psychometrické základy metod výběru

Prezentace ze semináře naleznete ZDE.


Jarní monotématický seminář Bilanční diagnostika v praxi se konal hybridně 7. června 2022 v Praze. Seminář byl orientován na správnou praxi poskytování Bilanční diagnostiky, volbu diagnostických metod a na kazuistiky.
Seminář vedl lektorský tým Asociace bilanční diagnostiky, z. s.: PhDr. Jana Sýkorová, PhDr. Jiří Král, Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek.


Výroční seminář sekce se konal hybridní formou 30. listopadu 2021 v Praze.
Hana Kyrianová: Psychodiagnostika a pracovní realita
Aleš Jelínek: Bilanční diagnostika - představení metody
Jan Gruber: Rozvoj dovedností hodnotitele - jiný pohled

***

Několik fotografií ze semináře je k nahlédnutí zde.

Přehled seminářů 2007 - 2020