Novinky
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 01. 01.
 • 29. 12.
  4. číslo letošního ročníku E-psychologie právě vyšlo.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 12. 12.
  Sborník abstraktů z Psychologických dnů 2022 s prolinky na videozáznamy některých přednášek je již k dispozici.
 • 03. 11.
  Bulletin IUPsyS, 4, 2022 k dispozici zde.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS

Seminář
O sekci
Co jsme pořádali

Pozvánka na seminář

Připravujeme.

O sekci

Činnost Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS byla znovuobnovena v květnu 2001. Předsedkyní sekce byla zvolena PhDr. Jana Burianová, která tuto funkci aktivně zastávala až do prosince 2006. Na semináři dne 7. 12. 2006 byla zvolena do funkce předsedkyně sekce Mgr. Hana Chýlová z katedry psychologie Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Místopředsedkyní sekce je PhDr. Věra Prokopová z Úřadu práce hl.m. Prahy.

Sekce psychologie práce a organizace se zaměřuje na vzájemnou spolupráci odborníků působících v praxi a odborníků z vědeckovýzkumných pracovišť, nabízí možnost oboustranné výměny poznatků, námětů a témat pro další společnou činnost, v souladu s plánem celoživotního vzdělávání psychologů a poradců každoročně pořádá odborné semináře.

Předsedkyně sekce: PhDr. Hana Chýlová, Ph.D., PEF ČZU (znovu zvolena ve 2017)
Kontakt: chylova et pef.czu.cz

Místopředsedkyně sekce: PhDr. Věra Prokopová, Úřad práce Praha (znovu zvolena ve 2017)
Kontakt: Vera.Prokopova@aa.mpsv.cz


Co jsme pořádali

Výroční seminář sekce na téma Lidské zdroje – metody výběru, posuzování zaměstnanců a péče o jejich well-being se konal 1. prosince 2022, 10.00 - 12.30 v Praze.
Mgr. Hana Ponsan: Wellbeing a stress-resilience v praxi nadnárodních firem
Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.: Posuzování zaměstnanecké způsobilosti
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.: Psychometrické základy metod výběru

Prezentace ze semináře naleznete ZDE.


Jarní monotématický seminář Bilanční diagnostika v praxi se konal hybridně 7. června 2022 v Praze. Seminář byl orientován na správnou praxi poskytování Bilanční diagnostiky, volbu diagnostických metod a na kazuistiky.
Seminář vedl lektorský tým Asociace bilanční diagnostiky, z. s.: PhDr. Jana Sýkorová, PhDr. Jiří Král, Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek.


Výroční seminář sekce se konal hybridní formou 30. listopadu 2021 v Praze.
Hana Kyrianová: Psychodiagnostika a pracovní realita
Aleš Jelínek: Bilanční diagnostika - představení metody
Jan Gruber: Rozvoj dovedností hodnotitele - jiný pohled

*** Jarní seminář s PhDr. Kristýnou Krejčovou, Ph.D., na téma:

Mindfulness – co je mindfulness a jak ji lze využít v pracovní praxi i v běžném životě psychologa se konal 24. 6. 2021, formou online.

Anotace: Seminář představí nejnovější trendy využívání mindfulness přístupu v psychohygieně a psychoterapii. Pozornost bude věnována zejména MBCT metodám, kombinujícím mindfulness přístup s metodami kognitivně-behaviorální terapie. Krom podrobných informací a prostoru na dotazy nebude chybět praktická ukázka.


Výroční seminář sekce se konal online 3. 12. 2020 na téma: Psychologické postupy uplatňované v souvislosti s prací a zaměstnáním

-> Mgr. Hana Kyrianová: Nové začátky v kariéře
Příspěvek je o zkušenostech lidí středního věku, kteří si vybudovali kariéru, ale teď stojí na prahu její změny. Jsou uvedeny konkrétní případy z praxe, podpořené teoretickými znalostmi.
Odkaz na videozáznam přednášky

-> Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.: Lacan, komisař a krasobruslařka
Workshop je věnovaný případům ne vždy vhodného užití postupů odvozených z psychologie na pracovišti i jinde. Pozornost bude věnována i možným příčinám a způsobům nápravy. Ke stažení: prezentace ; text
Odkaz na videozáznam přednášky


Sekce Psychologie práce a organizace při ČMPS spolu s katedrou psychologie PEF ČZU v Praze uspořádala výroční seminář v Praze, 5. prosince 2019.
Téma: Péče o lidské zdroje a jejich rozvoj v praxi

 1. Mgr. Veronika Motlová: Kariérové poradenství pro studenty VŠ
 2. Ing. Pavla Kavuloková a Mgr. Eva Macková: Péče o zaměstnance – podpora duševního zdraví ve Škoda Auto.
 3. Mgr. Denisa Dokulilová: Klinická psychologie v pracovně psychologické praxi II. - praktický nácvik komunikace s nestandardním klientem nejen na úřadech práce
***

Letní seminář se konal 5. června 2019 v Praze.
Mgr. Denisa Dokulilová: Klinická psychologie v pracovně psychologické praxi - praktické tipy a návody pro práci s nestandardním klientem nejen na úřadech práce

[Prezentace]


Výroční odborný seminář sekce se konal 6. prosince 2018.

Možnosti a meze metod výběru a hodnocení zaměstnanců

 • PhDr. Naďa Štullerová: Assessment centra ano či ne?
 • PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.: Dotazník typologie osobnosti GPOP a diagnostika sociálních kompetencí
 • PhDr. Kateřina Machovcová, Ph.D.: Vedení akademických pracovníků: teorie a praxe


Výroční odborný seminář sekce se konal 7. prosince 2017.

Pracovně psychologické aspekty regulace emocí a jejich projevů

 • Mgr. Aneta Haramijová: Práce s emocemi v rámci Policie ČRi
 • PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D.: Psychické trauma a jeho možný pozitivní vliv u pomáhajících profesí
 • Mgr. Matěj Seifert a Bc. Jaroslav Točík: Posuzování kulturní přiměřenosti vybraných metod


Výroční odborný seminář sekce se konal 8. prosince 2016.

Psychodiagnostické metody v pracovně psychologické praxi

 • Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.: Big five v pracovní psychologii
 • PhDr. Jan Gruber, Ph.D.: Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů
 • PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.: Inventář sociálních kompetencí - nová psychodiagnostická metoda
 • Doc. PhDr. Luděk Kolman, Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.: SIPP v praxi

***

Sekce psychologie práce a organizace ve spolupráci s Katedrou psychologie Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze uspořádala jarní odborný monotematický seminář, který se konal v úterý 12. 4. 2016.

Koučování: Co je to koučování a k čemu slouží. Koučovací model Grow a jeho praktické využití. Praktický nácvik koučovacích otázek.
Seminář vedla Mgr. Petra Rohlíková


Výroční odborný seminář sekce v roce 2015 se konal 10. 12. v Praze.

Moderní manažerské nástroje - Outplacement, koučování a diagnostika pracovní motivace
 • PhDr. Jan Gruber, Ph.D.: Outplacement - moderní manažerský nástroj
 • Mgr. Petra Rohlíková: Vedení a práce s manažery, koučování
 • Doc. PhDr. Luděk Kolman: Nové metody zjišťování pracovní motivace - SIPP

Výroční odborný seminář sekce v roce 2014 se konal 11. 12. v Praze.

Vedení a práce s klientem
 • Mgr. Hana Kyrianová: Assessment centrum jako nástroj výběru zaměstnanců
 • Mgr. Petra Rohlíková: Vedení a práce s manažery, koučování
 • PhDr. Miloslav Čedík: Možnosti a limity ve vzdělávání Romů

Výroční odborný seminář sekce v roce 2013 se konal 5. 12. v Praze.

Zvládání zátěžových situací při práci s lidmi a prevence syndromu vyhoření

 • Mgr. Petra Rohlíková: Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření
 • Mgr. Alice Pulkrabková: Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření – nácvik relaxačních technik
 • PhDr. Josef Opočenský: Bilanční diagnostika

Tematicky zaměřený odborný seminář sekce psychologie práce a organizace se konal 16. 5. 2013 ve spolupráci s katedrou psychologie PEF ČZU, a to na téma

Náročné situace v komunikaci a jejich zvládání

 • Mgr. Marek Procházka (Assessment Systems): „Náročné situace v komunikaci. Nácvik vybraných technik.“
 • Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc. (katedra psychologie, PEF ČZU): „Jak odhalovat a zvládat některé pasti v sociální komunikaci.“

Výroční odborný prosincový seminář se konal v Praze, dne 6. 12. 2012 na téma:

Pracovně-psychologická praxe

 • PhDr. Simona Hoskovcová, PhD.: Vybrané psychodiagnostické metody v pracovně-psychologické praxi
 • Mgr. Marek Procházka: Zvládání agresivního klienta
 • Mgr. et Mgr. Lenka Formánková: Využívání flexibilních forem práce v organizaci jako nástroje slaďování osobního a profesního života.


Ve dnech 21. a 22. září se konala v Praze konference Psychologie práce a organizace. Součástí programu byl workshop k aktuálním problémům psychologie práce a organizace v ČR.
Výstup z něho je zde ke stažení (zapsala Mgr. Hana Chýlová).

Prezentace z konference naleznete ZDE.


Výroční seminář na téma

Hodnotové orientace a postoje k práci - reflexe současných trendů

se konal dne 8. 12. 2011 v Praze. V programu vystoupili:

 1. Ing. Lucie Gralton, PhD.: „Postoje k práci – ověření nové metody SIPP.“
 2. Mgr. Kateřina Zábrodská, PhD.:
  Psychický teror a násilí na pracovišti: jak se projevují a jak se jim můžeme bránit?
 3. Mgr. Marek Šulc: „Projekt integrace znevýhodněných osob na trhu práce – poznatky z praxe.“
 4. Mgr. Ludmila Natovová: „Hodnotové orientace a postoje k práci u dlouhodobě nezaměstnaných – případová studie.“

Pravidelný seminář

Využití psychologie při práci s klientem – zvládání běžných i zátěžových situací

pořádala sekce dne 8. 12. 2010 v Praze.
Se svými příspěvky vystoupili:

 • PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.: Pozitivní psychologie: využití silných stránek a předností
 • PhDr. Šárka Alföldy: Využití koučinku v práci s klientem
 • Ing. Mgr. Pavel Michálek, Ph.D.: Stres profil pracovníků České správy sociálního zabezpečení.


Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS uspořádala jarní odborný seminář 20. 5. 2010 na téma

Mobbing - tichá epidemie II (praktické zkušenosti).

Lektorka: PhDr. Lenka Svobodová, psycholožka, autorka knížky „Nenechte se šikanovat kolegou aneb mobbing – skrytá hrozba“ (nakl. Grada 2008) a mnoha článků s mobbingovou tematikou.

Pravidelný odborný seminář sekce psychologie práce a organizace při ČMPS se konal dne 10. 12. 2009, na téma:

Péče o zaměstnance

 1. Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.: Psychická odolnost a psychogenní aspekty rizik KVO u souboru českých zaměstnanců
 2. PhDr. Tamara Hrachovinová - Syndrom vyhoření
 3. Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.: Výcvik zaměstnanců
 4. Mgr. Lenka Vybíralová - Adaptační programy pro zaměstnance


Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS uspořádala v dubnu 2009 jarní seminář na téma Mobbing - tichá epidemie.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s tím, proč je mobbing nebezpečný, jak ho rozpoznat a jak se mu bránit.

 • PhDr. Lenka Svobodová: Mobbing – skryté peklo
 • PhDr. Pavel Beňo: Diskriminace jako vztah
 • PhDr. Lenka Svobodová: Mobbing jako stigma
Profily lektorů:
PhDr. Lenka Svobodová: psycholožka, autorka knížky „Nenechte se šikanovat kolegou aneb mobbing – skrytá hrozba“ (nakl. Grada 2008) a mnoha článků s mobbingovou tematikou.
PhDr. Pavel Beňo: psycholog, autor knihy "Můj šéf, můj nepřítel" (nakl. ERA 2003), zakladatel občanského sdružení Práce a vztahy, které pomáhá obětem mobbingu a bossingu na pracovišti.

Sekce připravila odborný seminář dne 11. 12. 2008 v Praze.

Téma: Zátěžové situace spojené s nezaměstnaností a nezaměstnanými.
Program:

 • PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D: Specifika trhu práce a nezaměstnanosti v Chorvatsku v procesu ekonomických a sociálně tržních změn.
 • Ing. Pavel Michálek, PhD.: Zvládání zátěžových situací
 • Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.: Asertivitou proti zátěži


Sekce uspořádala dne 7. 12. 2007 v Praze odborný seminář na téma

Vybrané možnosti ovlivňování motivace nezaměstnaných.

Zazněly tyto příspěvky:

Několik fotografií ze semináře je k nahlédnutí zde.