Novinky
 • 21. 02.
  Dostali jsme info o zajímavé konferenci v Oxfordu, více zde. Lze získat online účast za zvýhodněnou cenu.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 07. 02.
  Program 206. Klinicko-psychologického dne 11. 3. 2024 naleznete zde.
 • 30. 12.
  Vyšlo 4. číslo 17. ročníku E-psychologie.
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 15. 09.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky lze vpisovat přímo do dokumentu, nebo zaslat soubor na adresu cmps@ecn.cz v režimu revizí. Děkujeme.
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 12. 02.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web)
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS

Seminář
O sekci
Co jsme pořádali

Pozvánka na seminář


O sekci

Činnost Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS byla znovuobnovena v květnu 2001. Předsedkyní sekce byla zvolena PhDr. Jana Burianová, která tuto funkci aktivně zastávala až do prosince 2006. Na semináři dne 7. 12. 2006 byla zvolena do funkce předsedkyně sekce Mgr. Hana Chýlová z katedry psychologie Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Místopředsedkyní sekce je PhDr. Věra Prokopová z Úřadu práce hl.m. Prahy.

Sekce psychologie práce a organizace se zaměřuje na vzájemnou spolupráci odborníků působících v praxi a odborníků z vědeckovýzkumných pracovišť, nabízí možnost oboustranné výměny poznatků, námětů a témat pro další společnou činnost, v souladu s plánem celoživotního vzdělávání psychologů a poradců každoročně pořádá odborné semináře.

Předsedkyně sekce: PhDr. Hana Chýlová, Ph.D., PEF ČZU (znovu zvolena ve 2017)
Kontakt: chylova et pef.czu.cz

Místopředsedkyně sekce: PhDr. Věra Prokopová, Úřad práce Praha (znovu zvolena ve 2017)
Kontakt: Vera.Prokopova@aa.mpsv.cz


Co jsme pořádali


Výroční odborný seminář Veřejná správa – péče o zaměstnance a jejich rozvoj se konal ve čtvrtek 7. prosince 2023, 10.00 - 13.00 hod.

Program:
PhDr. Soňa Malíková, Ph.D.: Nabídka psychologických služeb jako zaměstnanecký benefit ve veřejné správě
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policie ČR: Prevence kriminality v pracovním prostředí.


Jarní seminář na téma Psychodiagnostika v psychologické praxi se konal 31. května 2023. PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D. se věnovala psychodiagnostice u bezpečnostních sborů, konkrétně pak adaptaci nových metod - Temná triáda v psychologii práce a Test pozitivního zaměření (Testcentrum).
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. představila výsledky výzkumu zaměřeného na měření spokojenosti u starší populace.


Výroční seminář sekce na téma Lidské zdroje – metody výběru, posuzování zaměstnanců a péče o jejich well-being se konal 1. prosince 2022, 10.00 - 12.30 v Praze.
Mgr. Hana Ponsan: Wellbeing a stress-resilience v praxi nadnárodních firem
Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.: Posuzování zaměstnanecké způsobilosti
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.: Psychometrické základy metod výběru

Prezentace ze semináře naleznete ZDE.


Jarní monotématický seminář Bilanční diagnostika v praxi se konal hybridně 7. června 2022 v Praze. Seminář byl orientován na správnou praxi poskytování Bilanční diagnostiky, volbu diagnostických metod a na kazuistiky.
Seminář vedl lektorský tým Asociace bilanční diagnostiky, z. s.: PhDr. Jana Sýkorová, PhDr. Jiří Král, Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek.


Výroční seminář sekce se konal hybridní formou 30. listopadu 2021 v Praze.
Hana Kyrianová: Psychodiagnostika a pracovní realita
Aleš Jelínek: Bilanční diagnostika - představení metody
Jan Gruber: Rozvoj dovedností hodnotitele - jiný pohled

***

Několik fotografií ze semináře je k nahlédnutí zde.

Přehled seminářů 2007 - 2020