Novinky
 • 31. 05.
  Se zármutkem oznamujeme, že 28. května 2023 zemřel PhDr. Zdeněk Kuťák, dlouholetý člen katedry psychologie FF UK a vědecký tajemník ČMPS v 90. letech. Vzpomínáme. Parte.
 • 25. 05.
  Zveme na přednášku v Brně, 31.5.2023, více zde..
 • 19. 05.
  S lítostí oznamujeme, že 12. května 2023 zemřel doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc. dlouholetý člen katedry FF UK. Čest jeho památce. Parte.
 • 16. 05.
  Na stránce knihovny ČMPS najdete již některé prezentace z 203. KPD 15.5.2023.
 • 18. 04.
  Srdečně blahopřejeme prof. Pavlu Říčanovi, čestnému členu ČMPS k jeho dnešním devadesátinám. Ad multos annos!
 • 14. 04.
  Zveme na seminář Sekce psychologie práce a organizace ve středu 31. května 2023. Pozvánka.
 • 31. 03.
  Vychází 1. číslo 17. ročníku E-psychologie s informačně bohatým editorialem.
 • 07. 03.
  Ve druhém týdnu v březnu byl rozeslán jarní Čtvrtl. zpravodaj ČMPS.
 • 12. 02.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS

Seminář
O sekci
Co jsme pořádali

Pozvánka na seminář

Srdečně zveme na odborný seminář
Psychodiagnostika v psychologické praxi

Termín: 31. května 2023, 10:00 - 13:00
Místo: Praha 1, Husova 4a, Akademické konferenční centrum

Program:
*1) Psychodiagnostika u bezpečnostních sborů
2) Adaptace nových metod v rámci Testcentra - Temná triáda v psychologii práce a Test pozitivního zaměření
3) Měření spokojenosti u starší populace

*Anotace:
Příspěvek bude v první části věnován psychologické diagnostice u Policie ČR, jednotlivým druhům a užívaným psychodiagnostickým metodám. Podrobněji bude zmíněno zjišťování osobnostní způsobilosti a stanovená kritéria. V druhé části budou představeny nedávno vydané metody společností Hogrefe - Testcentrum: TOP - Temná triáda osobnosti v pracovním prostředí a PT - Test pozitivního zaměření.

Přednášející: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D., PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

Přihlašujte se prosím do 28. 5. 2023 na adrese formuláře.

Pro členy ČMPS je účast bezplatná, pro ostatní 100 Kč, splatno do 30. 5. 2023 u Fio banky, č.ú. 2101647507/2010, do poznámky Vaše jméno, VS 31052023, daňový doklad si prosím vyžádejte spolu s údaji e-mailem.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.
předsedkyně

PhDr. Věra Prokopová
místopředsedkyně


O sekci

Činnost Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS byla znovuobnovena v květnu 2001. Předsedkyní sekce byla zvolena PhDr. Jana Burianová, která tuto funkci aktivně zastávala až do prosince 2006. Na semináři dne 7. 12. 2006 byla zvolena do funkce předsedkyně sekce Mgr. Hana Chýlová z katedry psychologie Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Místopředsedkyní sekce je PhDr. Věra Prokopová z Úřadu práce hl.m. Prahy.

Sekce psychologie práce a organizace se zaměřuje na vzájemnou spolupráci odborníků působících v praxi a odborníků z vědeckovýzkumných pracovišť, nabízí možnost oboustranné výměny poznatků, námětů a témat pro další společnou činnost, v souladu s plánem celoživotního vzdělávání psychologů a poradců každoročně pořádá odborné semináře.

Předsedkyně sekce: PhDr. Hana Chýlová, Ph.D., PEF ČZU (znovu zvolena ve 2017)
Kontakt: chylova et pef.czu.cz

Místopředsedkyně sekce: PhDr. Věra Prokopová, Úřad práce Praha (znovu zvolena ve 2017)
Kontakt: Vera.Prokopova@aa.mpsv.cz


Co jsme pořádali

Výroční seminář sekce na téma Lidské zdroje – metody výběru, posuzování zaměstnanců a péče o jejich well-being se konal 1. prosince 2022, 10.00 - 12.30 v Praze.
Mgr. Hana Ponsan: Wellbeing a stress-resilience v praxi nadnárodních firem
Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.: Posuzování zaměstnanecké způsobilosti
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.: Psychometrické základy metod výběru

Prezentace ze semináře naleznete ZDE.


Jarní monotématický seminář Bilanční diagnostika v praxi se konal hybridně 7. června 2022 v Praze. Seminář byl orientován na správnou praxi poskytování Bilanční diagnostiky, volbu diagnostických metod a na kazuistiky.
Seminář vedl lektorský tým Asociace bilanční diagnostiky, z. s.: PhDr. Jana Sýkorová, PhDr. Jiří Král, Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek.


Výroční seminář sekce se konal hybridní formou 30. listopadu 2021 v Praze.
Hana Kyrianová: Psychodiagnostika a pracovní realita
Aleš Jelínek: Bilanční diagnostika - představení metody
Jan Gruber: Rozvoj dovedností hodnotitele - jiný pohled

***

Několik fotografií ze semináře je k nahlédnutí zde.

Přehled seminářů 2007 - 2020