Novinky
 • 05. 08.
  2. číslo E-psychologie je mezi námi. Letáček k dispozici.
 • 16. 07.
  Přihlašování abstraktů přednášek na Psychologické dny 2020 je ukončeno. Stále je možné přihlásit poster. Seznam přijatých příspěvků najdete zde.
 • 15. 07.
  S lítostí oznamujeme, že odešel PhDr. Jindřich Kabát, český spisovatel, politik, psycholog, vysokoškolský učitel a otec pěti dětí.
 • 07. 07.
  Laureát Ceny Jiřího Hoskovce pro rok 2020 je již znám, gratulujeme :-)
 • 22. 06.
  Členský Zpravodaj ČMPS přichází tento týden do poštovních schránek, prozatím nabízíme úvodník pana předsedy.
 • 17. 06.
  JoVE Core Social Psychology - videa zaměřená na interaktivní výuku sociální psychologie, volně do 31. 12. 2020.
 • 01. 06.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 05.
  Psychologické dny 2020 se budou konat 17. září na téma Zkušenosti epidemie. Vítáme Vaše příspěvky!
 • 22. 04.
  Poslali jsme členstvu 4. infomail a přejeme všem dobrou mysl a pevné zdraví.
 • 16. 04.
  Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je výzkum zaměřený na sběr anonymních informací o chování a prožívání lidí v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice. Děkujeme za Vaši účast ve výzkumu :-)
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 05. 04.
  Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 15. 01.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 11. ledna 2020 zemřel prof. Josef Švancara, čestný člen ČMPS. Čest jeho památce.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 17. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
Konference - kongresy - sympozia

MEZILIDSKÉ VZTAHY 2: DŮLEŽITÉ MOMENTY

Rádi bychom vás pozvali na XV. konferenci Asociace manželských a rodinných poradců ČR 2020 s mezinárodní účastí, letos s podnázvem MEZILIDSKÉ VZTAHY 2: DŮLEŽITÉ MOMENTY.

Konference se koná 7. - 9. 10. 2020 v malebném prostředí Jeseníků v hotelu Dlouhé Stráně.

Můžete se těšit na příspěvky ze tří tématických okruhů:

Momenty v párové a rodinné terapii/poradenství (práce s klienty)
Momenty v partnerství a rodině (životní situace)
Momenty v průběhu vztahu (procesy ve vztahu)

Odborný program zahrnuje přednášky a workshopy od předních českých a slovenských odborníků z oblasti párové a rodinné terapie a poradenství.
Součástí programu bude také plenární přednáška od Simony Herb z Rumunska, mezinárodní lektorky Emotionally focused couple therapy (terapeutického přístupu Párová terapie zaměřená na emoce).

Konferenční poplatek je 1800 Kč (66 EUR) pro členy AMRP/ 2300 Kč (84 EUR) pro běžné účastníky.

Bližší informace a možnost registrace naleznete na adrese www.amrp.cz/konference2020.


IX. česko-slovenská konference o logoterapii

IPIPAPP, s.r.o. Olomouc, Slovenský inštitút logoterapie SILOE a Katedra psychologie FF UP, Olomouc připravují: XI. česko-slovenskou konferenci o logoterapii na téma

INSPIRACE, TVOŘIVOST A HUMOR V LOGOTERAPEUTICKÉ PRAXI.

Konference se bude konat 16. října 2020 v prostorách Uměleckého centra Konvikt v Olomouci.

Program konference a další informace jsou dostupné na odkazu http://www.ipipapp.cz/


Mládež a hodnoty 2020

Srdečně Vás zveme na již osmý ročník mezinárodní konference Mládež a hodnoty 2020, který jako vždy nese podtitul „Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti“.

Konference se koná 5. až 6. listopadu 2020 a pořádá ji Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Paidagogos – Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání.
Na konferenci vystoupí čeští i zahraniční odborníci z oblasti pedagogiky, kteří budou prezentovat své aktuální výzkumy hodnot.
Úvodní referáty přednese prof. V. Lampropoulou, která dlouhodobě pracuje s neslyšícími.
K hodnotám současné společnosti se ve svém příspěvku vyjádří také prof. H. Kyuchukov, který patří mezi přední evropské odborníky na romskou problematiku. Nad hodnotami se rovněž zamyslí
prof. M. Potměšil, který se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci věnuje především výchově a vzdělávání dětí a osob s vadami sluchu a kombinovaným postižením.
Účast v plénu přislíbili dále doc. J. Lorenzová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), doc. R. Šíp (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity) a doc. J. Hladík (Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně), kteří budou v plénu zastupovat sociálně pedagogickou větev.

Téma konference je velmi široké a poznatky z této oblasti ocení jak akademici, tak odborníci z praxe, kteří se věnují práci s mladými lidmi. Konferenci jistě zaujme také studenty, kteří se mohou účastnit diskuzí či připravených workshopů, jež budou vést i zahraniční odborníci.

Podrobnosti najdete na adrese www.mladezahodnoty.cz Jsou vítaná témata nejen z oblasti pedagogiky a psychologie, ale také příbuzných věd.

Konference je podpořena z projektu specifického vysokoškolského výzkumu IGA UP č. CMTF_2020_003.