Novinky
 • 15. 11.
  S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila
  prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc., významná dětská psycholožka, čestná členka ČMPS. Vzpomínáme. [parte]
 • 01. 10.
 • 30. 09.
  3. číslo E-psychologie právě vychází.
 • 28. 09.
  Blahopřejeme dr. Jaroslavu Šturmovi, který je jeden z oceněných osobností letošního 28. září. Ceny udílí předseda Senátu ČR. (video).
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 08.
  Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). Návrh se týkal znevýhodněného postavení soukromých dětských poradenských psychologů a speciálních pedagogů oproti jejich kolegům a kolegyním v síti PPP.
 • 23. 07.
  1. mezinárodní setkání sekce Politické psychologie – Psychologie demokracie při ČMPS.
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 24. 05.
 • 13. 05.
  Zveřejnili jsme záznamy přednášek webináře Sekce psychologie krizí, neštěstí a traumatu, ze dne 23. 4. 2021.
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 21. 12.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
Konference - kongresy - sympozia

Výroční konference: Nové znalecké právo po prvním roce své účinnosti

Datum: 17. prosince 2021, 9.00-15.15 hod.
Místo: Právnická fakulta UP, Olomouc a online (stream)
Poplatek: 1850 Kč
Termín přihlášek: 13. prosince 2021
Odkaz na přihlášku.

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti zcela nová právní úprava znalecké činnosti, která nahradila již dlouhodobě nevyhovující právní úpravu z roku 1967. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravila k blížícímu se prvnímu výročí nabytí účinnosti nové úpravy znaleckého práva konferenci, na níž vystoupí přední odborníci českého znaleckého práva, kteří současně reprezentují většinu nejvýznamnějších subjektů, zainteresovaných v celém znaleckém systému. Jedná se především o samotné gestory nového zákona, tedy zástupce Ministerstva spravedlnosti, dále zástupce jedné z nejvýznamnějších profesních organizací Asociace znalců a odhadců, z.s., a v neposlední řadě i zástupce justice, kteří se dlouhodobě věnují problematice znaleckého práva.
S ohledem na personální zastoupení přednášejících a avizovaný obsah jejich příspěvků lze očekávat jednu z nejvýznamnějších konferenčních událostí v oblasti znaleckého práva v roce 2021.

Odkaz na pozvánku s programem.

GESTALT FÓRUM: DĚLAT VLNY

O společenské odpovědnosti v psychoterapii

5.- 6. června 2022, Ostrava

Více zde: www.delatvlny.cz/