Novinky
 • 24. 01.
  O odkladu školní docházky a ped.-psych. poradnách v článku Jany a Hynka Cíglerových.
 • 30. 12.
  4. číslo E-psychologie právě vychází.
  Letáček ke stažení.
 • 24. 12.
 • 23. 12.
  Se zármutkem oznamujeme, že nás opustil PhDr. Karel Plocek, psycholog, překladatel, vysokoškolský učitel [parte].
 • 15. 11.
  S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila
  prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc., významná dětská psycholožka, čestná členka ČMPS. Vzpomínáme. [parte]
 • 28. 09.
  Blahopřejeme dr. Jaroslavu Šturmovi, který je jeden z oceněných osobností letošního 28. září. Ceny udílí předseda Senátu ČR. (video).
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 08.
  Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). Návrh se týkal znevýhodněného postavení soukromých dětských poradenských psychologů a speciálních pedagogů oproti jejich kolegům a kolegyním v síti PPP.
 • 23. 07.
  1. mezinárodní setkání sekce Politické psychologie – Psychologie demokracie při ČMPS.
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 24. 05.
 • 13. 05.
  Zveřejnili jsme záznamy přednášek webináře Sekce psychologie krizí, neštěstí a traumatu, ze dne 23. 4. 2021.
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 21. 12.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
Sekce vývojové psychologie při ČMPS

O sekci
Co jsme pořádali


O sekci

Činnost Sekce vývojové psychologie při ČMPS byla znovuobnovena v lednu 2022. Současně do této sekce byla začleněna sekce raného vývoje dětí a sekce pro výzkum citové vazby.
Na webináři dne 26. 1. 2022 byla zvolena do funkce vedoucí sekce Mgr. Kateřina Bukačová, její zástupkyní byla zvolena Mgr. Klára Benešová, Ph.D.

Vedení sekce si mimo poskytnutí platformy pro společná setkání členů sekce a zájemců o obor klade za cíl rozšiřovat povědomí o nových poznatcích z různých oblastí vývojové psychologie. Konkrétně např. jak děti a adolescenti myslí a učí se, jak prožívají a jaké strategie zvládání používají v průběhu svého vývoje, a to i z interdisciplinární perspektivy.

Vedoucí sekce: Mgr. Kateřina Bukačová, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Kontakt: bukacova et fnmotol.cz

Zástupkyně: Mgr. Klára Benešová, Pediatrická klinika FN Motol, Ambulance klinické psychologie, Praha 3
Kontakt: klara.benesova et fnmotol.cz


Co jsme pořádali

Webinář
Aktuální trendy v psychologické péči o děti na somatických odděleních proběhl 26. ledna 2022.

Anotace: Jak vypadá v současné době psychologická péče o děti se somatickým onemocněním a jaká jsou její specifická témata? V semináři byl představen současný multidisciplinární přístup v péči o vzácná onemocnění, dopady covidu na tyto pacienty, neuropsychologické aspekty, význam psychoterapie a další.
Hovořily psycholožky pracující na dětských somatických odděleních pražských fakultních nemocnic: Mgr. Klára Benešová, Mgr. Monika Dokoupilová a Mgr. Veronika Dostálová, Ph.D.
Seminářem provedla Mgr. Kateřina Bukačová.