Novinky
 • 11. 03.
  Se smutkem oznamujeme, že 11. února 2023 zemřel náš dlouholetý člen PhDr. Josef Schulz. Čest jeho památce.
 • 07. 03.
  Ve druhém týdnu v březnu byl rozeslán jarní Čtvrtl. zpravodaj ČMPS.
 • 06. 03.
  Se zármutkem sdělujeme, že dne 3. 3. 2023 odešla Darja Kocábová. Vzpomínáme.
 • 14. 02.
  S lítostí sdělujeme, že 10. února zemřel dr. Zdeněk Rieger, znalec dětských duší a člen Po-etiků Hany Junové. Vzpomínáme.
 • 12. 02.
 • 30. 01.
  Téma 202. KPD v březnu 2023 je "Klinická hypnóza". Více zde.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 01. 01.
 • 29. 12.
  4. číslo letošního ročníku E-psychologie právě vyšlo.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 12. 12.
  Sborník abstraktů z Psychologických dnů 2022 s prolinky na videozáznamy některých přednášek je již k dispozici.
 • 03. 11.
  Bulletin IUPsyS, 4, 2022 k dispozici zde.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Sekce vývojové psychologie při ČMPS

Seminář
O sekci
Co jsme pořádali

Pozvánka na seminář

Chystáme webinář na téma "Sociální kognice u dětí" dne 30. 3.2023 od 17.30 hod.

Detailní program uveřejníme v nejbližší době.
Přihlášky pro získání odkazu na webinář zde.


O sekci

Činnost Sekce vývojové psychologie při ČMPS byla znovuobnovena v lednu 2022. Současně do této sekce byla začleněna sekce raného vývoje dětí a sekce pro výzkum citové vazby.
Na webináři dne 26. 1. 2022 byla zvolena do funkce vedoucí sekce Mgr. Kateřina Bukačová, její zástupkyní byla zvolena Mgr. Klára Benešová.

Vedení sekce si mimo poskytnutí platformy pro společná setkání členů sekce a zájemců o obor klade za cíl rozšiřovat povědomí o nových poznatcích z různých oblastí vývojové psychologie. Konkrétně např. jak děti a adolescenti myslí a učí se, jak prožívají a jaké strategie zvládání používají v průběhu svého vývoje, a to i z interdisciplinární perspektivy.

Vedoucí sekce: Mgr. Kateřina Bukačová, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Kontakt: katerina.bukacova et fnmotol.cz

Zástupkyně: Mgr. Klára Benešová, Pediatrická klinika FN Motol, Ambulance klinické psychologie, Praha 3
Kontakt: klara.benesova et fnmotol.cz


Co jsme pořádali

Webinář
Aktuální trendy v psychologické péči o děti na somatických odděleních proběhl 26. ledna 2022.

Anotace: Jak vypadá v současné době psychologická péče o děti se somatickým onemocněním a jaká jsou její specifická témata? V semináři byl představen současný multidisciplinární přístup v péči o vzácná onemocnění, dopady covidu na tyto pacienty, neuropsychologické aspekty, význam psychoterapie a další.
Hovořily psycholožky pracující na dětských somatických odděleních pražských fakultních nemocnic: Mgr. Klára Benešová, Mgr. Monika Dokoupilová a Mgr. Veronika Dostálová, Ph.D.
Seminářem provedla Mgr. Kateřina Bukačová.