Novinky
 • 30. 09.
  Vychází 3. číslo 17. ročníku E-psychologie.
 • 15. 09.
  Program 204. Klinicko-psychologického dne 9. 10. 2023 naleznete zde.
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 01. 09.
  S lítostí oznamujeme, že nás dne 30. 8. 2023 opustil prof. PhDr. Imrich Ruisel, významný slovenský psycholog v oblasti výzkumu inteligence a tvořivosti. Čest jeho památce.
 • 17. 07.
  Český institut pro supervizi připravuje nový výcvik v integrované supervizi.Termín přihlášek je 30. 8. 2023.
  1. termín pohovorů bude 22. 9. 2023, termín 1. výcvikového setkání je 14. - 16. března 2024.
 • 23. 06.
  Rozeslali jsme červnové číslo členského Zpravodaje. Pokud by jej někdo z členů/členek neobdržel, prosíme o zprávu.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 31. 05.
  Se zármutkem oznamujeme, že 28. května 2023 zemřel PhDr. Zdeněk Kuťák, dlouholetý člen katedry psychologie FF UK a vědecký tajemník ČMPS v 90. letech. Vzpomínáme. Parte.
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 16. 05.
  Na stránce knihovny ČMPS najdete již některé prezentace z 203. KPD 15.5.2023.
 • 18. 04.
  Srdečně blahopřejeme prof. Pavlu Říčanovi, čestnému členu ČMPS k jeho dnešním devadesátinám. Ad multos annos!
 • 12. 02.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 06. 11.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky zasílejte formou revizí v dokumentu na adresu cmps@ecn.cz.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web)
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Sekce vývojové psychologie při ČMPS

Seminář
O sekci
Co jsme pořádali

Pozvánka na seminář

Webinář na téma "Sociální kognice u dětí" v termínu 30. 3. 2023 byl ZRUŠEN.

Jednáme o náhradním termínu. Za vzniklé potíže se omlouváme.


O sekci

Činnost Sekce vývojové psychologie při ČMPS byla znovuobnovena v lednu 2022. Současně do této sekce byla začleněna sekce raného vývoje dětí a sekce pro výzkum citové vazby.
Na webináři dne 26. 1. 2022 byla zvolena do funkce vedoucí sekce Mgr. Kateřina Bukačová, její zástupkyní byla zvolena Mgr. Klára Benešová.

Vedení sekce si mimo poskytnutí platformy pro společná setkání členů sekce a zájemců o obor klade za cíl rozšiřovat povědomí o nových poznatcích z různých oblastí vývojové psychologie. Konkrétně např. jak děti a adolescenti myslí a učí se, jak prožívají a jaké strategie zvládání používají v průběhu svého vývoje, a to i z interdisciplinární perspektivy.

Vedoucí sekce: Mgr. Kateřina Bukačová, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Kontakt: katerina.bukacova et fnmotol.cz

Zástupkyně: Mgr. Klára Benešová, Pediatrická klinika FN Motol, Ambulance klinické psychologie, Praha 3
Kontakt: klara.benesova et fnmotol.cz


Co jsme pořádali

Webinář
Aktuální trendy v psychologické péči o děti na somatických odděleních proběhl 26. ledna 2022.

Anotace: Jak vypadá v současné době psychologická péče o děti se somatickým onemocněním a jaká jsou její specifická témata? V semináři byl představen současný multidisciplinární přístup v péči o vzácná onemocnění, dopady covidu na tyto pacienty, neuropsychologické aspekty, význam psychoterapie a další.
Hovořily psycholožky pracující na dětských somatických odděleních pražských fakultních nemocnic: Mgr. Klára Benešová, Mgr. Monika Dokoupilová a Mgr. Veronika Dostálová, Ph.D.
Seminářem provedla Mgr. Kateřina Bukačová.