Novinky
 • 25. 11.
  2. kolo voleb do Rady ČMPS proběhlo od 21. do 24. 11. 2022. Představení kandidátů.
 • 03. 11.
  Bulletin IUPsyS, 4, 2022 k dispozici zde.
 • 10. 10.
  Světový den duševního zdraví - letošní téma WHO: Make mental health & well-being for all a global priority.
  Video z dílny Global Psychology Alliance.
 • 07. 10.
  Blahopřejeme doc. Martině Hřebíčkové k jmenování vládou ČR na pozici členky předsednictva GA ČR pro oblast společenských a humanitních věd od října 2022.
 • 06. 10.
  Výzva Dětského fondu OSN (UNICEF) pro uprchlíky v České republice - hledá se odborník do týmu: více zde.
 • 30. 09.
  3. číslo letošní E-psychologie právě vyšlo.
 • 13. 09.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 26. 04.
  Memorandum o spolupráci Unie psychologických asociací ČR a České asociace pro psychoterapii ze dne 17.4.2022.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 03. 03.
  IUPsyS k válce na Ukrajině - ODKAZ
 • 25. 02.
  APA: Motion
 • 25. 02.
  EFPA aktuálně: Statement from EFPA
 • 24. 02.
  Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině. Díky!
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 31. 01.
  Zuzana Masopustová: Několik rad
 • 24. 01.
  O odkladu školní docházky a ped.-psych. poradnách v článku Jany a Hynka Cíglerových.
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
Sekce vývojové psychologie při ČMPS

O sekci
Co jsme pořádali


O sekci

Činnost Sekce vývojové psychologie při ČMPS byla znovuobnovena v lednu 2022. Současně do této sekce byla začleněna sekce raného vývoje dětí a sekce pro výzkum citové vazby.
Na webináři dne 26. 1. 2022 byla zvolena do funkce vedoucí sekce Mgr. Kateřina Bukačová, její zástupkyní byla zvolena Mgr. Klára Benešová.

Vedení sekce si mimo poskytnutí platformy pro společná setkání členů sekce a zájemců o obor klade za cíl rozšiřovat povědomí o nových poznatcích z různých oblastí vývojové psychologie. Konkrétně např. jak děti a adolescenti myslí a učí se, jak prožívají a jaké strategie zvládání používají v průběhu svého vývoje, a to i z interdisciplinární perspektivy.

Vedoucí sekce: Mgr. Kateřina Bukačová, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Kontakt: katerina.bukacova et fnmotol.cz

Zástupkyně: Mgr. Klára Benešová, Pediatrická klinika FN Motol, Ambulance klinické psychologie, Praha 3
Kontakt: klara.benesova et fnmotol.cz


Co jsme pořádali

Webinář
Aktuální trendy v psychologické péči o děti na somatických odděleních proběhl 26. ledna 2022.

Anotace: Jak vypadá v současné době psychologická péče o děti se somatickým onemocněním a jaká jsou její specifická témata? V semináři byl představen současný multidisciplinární přístup v péči o vzácná onemocnění, dopady covidu na tyto pacienty, neuropsychologické aspekty, význam psychoterapie a další.
Hovořily psycholožky pracující na dětských somatických odděleních pražských fakultních nemocnic: Mgr. Klára Benešová, Mgr. Monika Dokoupilová a Mgr. Veronika Dostálová, Ph.D.
Seminářem provedla Mgr. Kateřina Bukačová.