Novinky
 • 02. 05.
  Rozeslali jsme členský
  e-Infoservis: Cena Milady Paulové / Psychologické dny 2024 / Cena Jiřího Hoskovce.
 • 22. 04.
  Se smutkem oznamujeme, že nás dnes opustil
  doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant, zakladatel české neuropsychologie, čestný člen ČMPS, laskavý muž se širokým odborným záběrem. Čest jeho památce.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 31. 03.
  Vyšlo 1. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
Sekce vývojové psychologie při ČMPS

Seminář
O sekci
Co jsme pořádali

Pozvánka na webinář

Webinář na téma Jazykový vývoj dítěte se konal 22. ledna 2024, od 17 do 18.30 hod.

Anotace: V tomto webináři se spolu s našimi hosty zaměříme na vývoj základních jazykových rovin (morfologicko-syntaktické, lexikálně-sémantické, foneticko-fonologické a pragmatické). Bude vymezen normální i atypický vývoj řeči, dále pak metody zjišťování odlišného vývoje a případná další doporučení. V neposlední řadě proběhne i multioborová diskuze se zacílením integrace poznatků do jednotnější péče.

Řečníci:
Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. – vývojový psycholingvista, autor mnoha diagnostických metod (např. DOVYKO, Diagnostika jazykového vývoje ad.)
Mgr. Gabriela Solná – klinická logopedka, místopředsedkyně AKL ČR, autorka metody TEPO
PhDr. Alice Maulisová, Ph.D. – dětská klinická psycholožka, spoluautorka Neuropsychologické baterie pro děti.

Z webináře byla pořízena nahrávka, umístění na YouTube bude oznámeno.


O sekci

Činnost Sekce vývojové psychologie při ČMPS byla znovuobnovena v lednu 2022. Současně do této sekce byla začleněna sekce raného vývoje dětí a sekce pro výzkum citové vazby.
Na webináři dne 26. 1. 2022 byla zvolena do funkce vedoucí sekce Mgr. Kateřina Bukačová, její zástupkyní byla zvolena Mgr. Klára Benešová.

Vedení sekce si mimo poskytnutí platformy pro společná setkání členů sekce a zájemců o obor klade za cíl rozšiřovat povědomí o nových poznatcích z různých oblastí vývojové psychologie. Konkrétně např. jak děti a adolescenti myslí a učí se, jak prožívají a jaké strategie zvládání používají v průběhu svého vývoje, a to i z interdisciplinární perspektivy.

Vedoucí sekce: Mgr. Kateřina Bukačová, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Kontakt: katerina.bukacova et fnmotol.cz

Zástupkyně: Mgr. Klára Benešová, Pediatrická klinika FN Motol, Ambulance klinické psychologie, Praha 3
Kontakt: klara.benesova et fnmotol.cz


Do sekce vývojové psychologie byla v roce 2020 začleněna sekce pro výzkum citové vazby a sekce pro raný vývoj dětí.


Co jsme pořádali

Webinář
Aktuální trendy v psychologické péči o děti na somatických odděleních proběhl 26. ledna 2022.

Anotace: Jak vypadá v současné době psychologická péče o děti se somatickým onemocněním a jaká jsou její specifická témata? V semináři byl představen současný multidisciplinární přístup v péči o vzácná onemocnění, dopady covidu na tyto pacienty, neuropsychologické aspekty, význam psychoterapie a další.
Hovořily psycholožky pracující na dětských somatických odděleních pražských fakultních nemocnic: Mgr. Klára Benešová, Mgr. Monika Dokoupilová a Mgr. Veronika Dostálová, Ph.D.
Seminářem provedla Mgr. Kateřina Bukačová.