Novinky
 • 30. 06.
  V zármutku oznamujeme, že nás dnes opustil prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, jedna z velkých osobností české klinické psychologie a psychoterapie. Připomínáme si jej např. v tomto rozhovoru.

 • 29. 06.
  Vychází 2. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 28. 06.
  Rozeslali jsme červnové číslo členského Zpravodaje. Mrkněte příp. i do spamů.
 • 29. 05.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
Archiv
 • 02. 05.
  Rozeslali jsme členský
  e-Infoservis: Cena Milady Paulové / Psychologické dny 2024 / Cena Jiřího Hoskovce.
 • 22. 04.
  Se smutkem oznamujeme, že nás dnes opustil
  doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant, zakladatel české neuropsychologie, čestný člen ČMPS, laskavý muž se širokým odborným záběrem. Čest jeho památce.
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 21. 02.
  Dostali jsme info o zajímavé konferenci v Oxfordu, více zde. Lze získat online účast za zvýhodněnou cenu.
 • 16. 01.
  Uzávěrka abstraktů pro ICP 2024 je prodloužena
  do 31. ledna 2024. Tento termín je konečný.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 20. 11.
  Náhradní sněm ČMPS se konal ve dnech 21. – 26. listopadu 2023. Více zde.
 • 08. 11.
  Se zármutkem oznamujeme, že 7. 11. 2023 zemřel
  prof. PhDr. Jan Vymětal, CSc., klinický psycholog a významný vědec v oboru lékařské psychologie a psychoterapie.
 • 15. 09.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky lze vpisovat přímo do dokumentu, nebo zaslat soubor na adresu cmps@ecn.cz v režimu revizí. Děkujeme.
 • 01. 09.
  S lítostí oznamujeme, že nás dne 30. 8. 2023 opustil prof. PhDr. Imrich Ruisel, významný slovenský psycholog v oblasti výzkumu inteligence a tvořivosti. Čest jeho památce.
  Nekrolog v Čsl. psychologii.
 • 29. 08.
  Jak si rozumíme prostřednictvím příběhů: seminář s doc. Vladimírem Chrzem. Více zde.
 • 28. 07.
  Do 10. srpna je termín na přihlášení příspěvků na konferenci o diagnostice jazykového vývoje v češtině. Více info.
 • 17. 07.
  Český institut pro supervizi připravuje nový výcvik v integrované supervizi.Termín přihlášek je 30. 8. 2023.
  1. termín pohovorů bude 22. 9. 2023, termín 1. výcvikového setkání je 14. - 16. března 2024.
 • 31. 05.
  Se zármutkem oznamujeme, že 28. května 2023 zemřel PhDr. Zdeněk Kuťák, dlouholetý člen katedry psychologie FF UK a vědecký tajemník ČMPS v 90. letech. Vzpomínáme. Parte.
 • 25. 05.
  Zveme na přednášku v Brně, 31.5.2023, více zde..
 • 19. 05.
  S lítostí oznamujeme, že 12. května 2023 zemřel doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc. dlouholetý člen katedry FF UK. Čest jeho památce. Parte.
 • 16. 05.
  Na stránce knihovny ČMPS najdete již některé prezentace z 203. KPD 15.5.2023.
 • 18. 04.
  Srdečně blahopřejeme prof. Pavlu Říčanovi, čestnému členu ČMPS k jeho dnešním devadesátinám. Ad multos annos!
 • 14. 04.
  Zveme na seminář Sekce psychologie práce a organizace ve středu 31. května 2023. Pozvánka.
 • 11. 04.
  Dne 11. dubna zemřela Dana Němcová, politička, psycholožka, čestná členka ČMPS. A především nesmírně laskavá dáma. Kdo jste ji někdy potkal, zavzpomínejte.
 • 11. 03.
  Se smutkem oznamujeme, že 11. února 2023 zemřel náš dlouholetý člen PhDr. Josef Schulz. Čest jeho památce.
 • 06. 03.
  Se zármutkem sdělujeme, že dne 3. 3. 2023 odešla Darja Kocábová. Vzpomínáme.
 • 14. 02.
  S lítostí sdělujeme, že 10. února zemřel dr. Zdeněk Rieger, znalec dětských duší a člen Po-etiků Hany Junové. Vzpomínáme.
 • 30. 01.
  Téma 202. KPD v březnu 2023 je "Klinická hypnóza". Více zde.
 • 01. 01.
 • 12. 12.
  Sborník abstraktů z Psychologických dnů 2022 s prolinky na videozáznamy některých přednášek je již k dispozici.
 • 25. 11.
  2. kolo voleb do Rady ČMPS bylo usnášeníschopné. Výsledky zde.
 • 03. 11.
  Bulletin IUPsyS, 4, 2022 k dispozici zde.
 • 11. 10.
  Prosíme o návrhy nových členů rady ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 10. 10.
  Světový den duševního zdraví - letošní téma WHO: Make mental health & well-being for all a global priority.
  Video z dílny Global Psychology Alliance.
 • 07. 10.
  Blahopřejeme doc. Martině Hřebíčkové k jmenování vládou ČR na pozici členky předsednictva GA ČR pro oblast společenských a humanitních věd od října 2022.
 • 22. 09.
  S lítostí oznamujeme, že 18. září 2022 nás opustil prof. PhDr. František Man, CSc. Parte.
 • 13. 09.
 • 30. 07.
  S lítostí oznamujeme, že zemřel doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc., člen katedry psychologie FF UP, dlouholetý člen ČMPS. Čest jeho památce. [parte]
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web)
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 19. 06.
  7. webinář Sekce neuropsychologie se bude konat 29.6.2022, 17-18 hod. Bližší info.
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 03. 06.
  Psychosocial Cartographies je téma konference, 17. - 18. června v Praze. Bližší info na jejím webu.
 • 15. 05.
  Nový kurz - Diferenciální diagnostika dospělých v klinicko-psychologické praxi - začíná 18. června 2022 v Olomouci. Bližší info zde.
 • 09. 05.
  Seminář ke 100. výročí narození prof. PhDr. Zdeňka Matějčka se koná 23. května 2022, blíže zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 26. 04.
  Memorandum o spolupráci Unie psychologických asociací ČR a České asociace pro psychoterapii ze dne 17.4.2022.
 • 25. 04.
  199. KPD už 9. května v Lékařském domě v Praze.
 • 22. 04.
  Vyhlášení Diamantovy ceny pro rok 2022.
 • 10. 04.
  Jarní Čtvrtl. zpravodaj ČMPS vychází poprvé pouze elektronicky - odkaz byl zaslán všem členům, u nichž evidujeme e-mailovou adresu.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 02. 04.
 • 16. 03.
  Unie psychologických asociací ČR vyjadřuje podporu Ukrajině, jejím obyvatelům a odsuzuje ozbrojenou agresi a válku, kterou vláda Ruské federace vyvolala. Více...
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 03. 03.
  IUPsyS k válce na Ukrajině - ODKAZ
 • 25. 02.
  APA: Motion
 • 25. 02.
  EFPA aktuálně: Statement from EFPA
 • 24. 02.
  S lítostí oznamujeme, že zemřel PhDr. Jiří Klaban, dlouholetý člen ČMPS. Čest jeho památce. [parte]
 • 24. 02.
  Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině. Díky!
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 16. 02.
  S hlubokým smutkem oznamujeme, že zemřel
  doc. PhDr. Jan Srnec, CSc., náš čestný člen. Mír a pokoj jeho duši. [parte].
 • 31. 01.
  Zuzana Masopustová: Několik rad
 • 24. 01.
  O odkladu školní docházky a ped.-psych. poradnách v článku Jany a Hynka Cíglerových.
 • 24. 12.
 • 23. 12.
  Se zármutkem oznamujeme, že nás opustil PhDr. Karel Plocek, psycholog, překladatel, vysokoškolský učitel [parte].
 • 15. 11.
  S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila
  prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc., významná dětská psycholožka, čestná členka ČMPS. Vzpomínáme. [parte]
 • 25. 10.
  Termín přihlášek do soutěže o Národní neuropsychologickou cenu Jiřího Diamanta je prodloužen do 31. října 2021.
 • 03. 10.
  Program 198. Klinicko-psychologického dne je dostupný ZDE.
 • 01. 10.
 • 29. 09.
  Podpora psychologů v paliativní péči od nadačního fondu ABAKUS, více zde.
 • 28. 09.
  Blahopřejeme dr. Jaroslavu Šturmovi, který je jeden z oceněných osobností letošního 28. září. Ceny udílí předseda Senátu ČR. (video).
 • 08. 09.
  Rada ČMPS zve k účasti na online diskusním panelu o vzdělávání a akreditacích v psychologii. Více zde.
 • 07. 09.
  Cena Jiřího Diamanta pro rok 2021 vyhlášena! Uzávěrka: 15. října 2021.
 • 12. 08.
  S lítostí oznamujeme, že prof. MUDr. Tomáš Radil, profesor psychologie, zemřel 8. srpna 2021. Čest jeho památce!
 • 04. 08.
  Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). Návrh se týkal znevýhodněného postavení soukromých dětských poradenských psychologů a speciálních pedagogů oproti jejich kolegům a kolegyním v síti PPP.
 • 23. 07.
  1. mezinárodní setkání sekce Politické psychologie – Psychologie demokracie při ČMPS.
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 27. 06.
  Zpráva o psychologické pomoci IZS - bouře a tornádo 2021
 • 28. 05.
  Video z webináře Mladá věda žije je dostupné ZDE.
 • 24. 05.
 • 13. 05.
  Zveřejnili jsme záznamy přednášek webináře Sekce psychologie krizí, neštěstí a traumatu, ze dne 23. 4. 2021.
 • 27. 04.
  Ve dnech 27.4. - 7.5. se konal korespondenční sněm ČMPS. Členům byl zaslán email s informacemi.
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 27. 03.
  Rada ČMPS předkládá členům návrh Stanov k připomínkování, do 19. dubna 2021.
  Připojujeme náhled verze 2016 s revizemi 2021 (Word v režimu revizí). Děkujeme.
 • 09. 03.
  K pořadu TV Nova Výměna manželek: vyjádření
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 04. 02.
  S lítostí sdělujeme, že prof. Damián Kováč, jedna z nejvýraznějších osobností slovenské psychologie, zemřel 2. února 2021. Čest jeho památce. Smuteční oznámení.
 • 02. 02.
  Sekce náhradní rodinné péče při ČMPS připravila stanovisko k doporučení ke kontaktům dítěte v pěstounské péči. Blíže zde.
 • 19. 01.
  Martina Klicperová v ČT24 k situaci v USA, 8. 1. Přidáváme další trefný komentář.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 04. 01.
  Plánovaná témata KPD, který se nemohl loni konat, budou rozložena do jednotlivých přednášek online v brzkém jaru. První webminář bude v pondělí 11. 1., blíže zde.
 • 23. 12.
 • 22. 12.
  Upozorňujeme na Petici za zajištění systémového financování školních psychologů a speciálních pedagogů.
 • 21. 12.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 15. 12.

  Výzva sekce pro testy a testování při ČMPS k účast na mapování psychodiagnostiky: vstup do dotazníku.

 • 04. 12.
  Poslali jsme členům a členkám 5. infomail a přejeme všem hezký advent, dobrou mysl a pevné zdraví.
 • 18. 11.
  Výzva vládě ČR k zákazu služeb soukromých psychologů a psychoterapeutů v provozovnách.
 • 17. 11.
  Dnes si připomínáme 31 let od dne, kdy byly odstartovány společenské změny umožňující např. psychologům otevřít soukromou praxi. Dnešní úsilí za možnost opět říci: "Máme otevřeno"
  za to stojí.
 • 16. 11.
  Zpráva psychologům pracujícím jako OSVČ : Pilotní projekt VZP.
  Vzhledem k dotazům upřesňujeme, že do programu se mohou hlásit i kliničtí psychologové či psychologové ve zdravotnictví pracující jako OSVČ.
 • 16. 11.
  Smutné zprávy. Josef Cerha, dlouholetý ředitel Tyfloservisu a Pavel Hartl, mj. spoluator Psychologického slovníku, opustili náš svět v těchto listopadových dnech. Vzpomeňte s námi.
 • 04. 11.
  O volbách v Americe z pera Martiny Klicperové.
 • 14. 10.
  Rozhovor s Jiřím Šípkem o nynějších nejistotách.
 • 12. 10.
  Doporučení AKP ČR k poskytování klinicko-psychologické péče z 12. 10.
 • 06. 10.
  Sekce geropsychologie zve na webinář, v pátek 16. 10.
 • 29. 09.
  198. KPD je z důvodu vyhlášení NS zrušen.
 • 12. 09.
  Psychologické dny bude možné sledovat online na tomto odkazu.
  Kdy? 17. září od 9.45 hod.
 • 10. 09.
  Se smutkem sdělujeme - čestná členka ČMPS dr. Jiřina Prekopová zesnula 7. září. Rozloučení se koná v pátek 18. 9. ve 13:00 ve Velké obřadní síni v Praze-Strašnicích.
 • 04. 09.
  Nakl. Portál slaví letos svých krásných 30 let :-)
  Gratulujeme!
 • 24. 08.
  Základní kurz v ROR od ledna 2021 v Olomouci. Blíže zde.
 • 15. 08.
  Blahopřejeme Adéle Fendrych Mazancové k získání SLC Student Research Award na výroční konferenci INS :-)
 • 11. 08.
  Program Psychologických dnů 2020 je sestaven.
 • 16. 07.
  Přihlašování abstraktů přednášek na Psychologické dny 2020 je ukončeno. Stále je možné přihlásit poster. Seznam přijatých příspěvků najdete zde.
 • 15. 07.
  S lítostí oznamujeme, že odešel PhDr. Jindřich Kabát, český spisovatel, politik, psycholog, vysokoškolský učitel a otec pěti dětí.
 • 07. 07.
  Laureát Ceny Jiřího Hoskovce pro rok 2020 je již znám, gratulujeme :-)
 • 22. 06.
  Členský Zpravodaj ČMPS přichází tento týden do poštovních schránek, prozatím nabízíme úvodník pana předsedy.
 • 17. 06.
  JoVE Core Social Psychology - videa zaměřená na interaktivní výuku sociální psychologie, volně do 31. 12. 2020.
 • 08. 06.
  Sekce neuropsychologie zve na 1. webinář, 25. 6., 16.00,
  detaily zde.
 • 24. 05.
  13th Annual Psychology Day at the United Nations: st 27. května, 11.00-13.00 h. Online dostupné. Odkaz je v pozvánce.
 • 01. 05.
  Psychologické dny 2020 se budou konat 17. září na téma Zkušenosti epidemie. Vítáme Vaše příspěvky!
 • 16. 04.
  Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je výzkum zaměřený na sběr anonymních informací o chování a prožívání lidí v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice. Děkujeme za Vaši účast ve výzkumu :-)
 • 05. 04.
  Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 07. 02.
  Rada ČMPS oznamuje pozastavení příjmu stížností a podnětů pro Etickou komisi do 29. 2. 2020.
 • 02. 02.
  Spustili jsme web pro Psychologické dny 2020
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 15. 01.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 11. ledna 2020 zemřel prof. Josef Švancara, čestný člen ČMPS. Čest jeho památce.
 • 02. 01.
  Vše dobré v novém roce 2020 přeje Rada ČMPS a redakční rada E-psychologie.
 • 30. 12.
  Vyšlo čtvrté číslo 13. ročníku E-psychologie.
  Letáček ke stažení.
 • 15. 12.
  Přestěhovali jsme web na novou adresu: https://cmpsy.cz.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 11. 11.
  První přednáška z cyklu osvětových přednášek ČMPS: 26. 11. 2019, přednáší Filip Smolík.
 • 31. 10.
  Společnost sociální pediatrie ČLS JEP zve na podzimní interdisciplinární seminář na téma Aktuální pohledy na sy. CAN,
  21. 11. 2019 v Praze.
 • 29. 10.
  Rada ČMPS zaštítila seminář pro práci v R na FSV UK.
 • 23. 10.
  Scholars Program Overview - nabízí 39. Divize APA, termín 1. ledna 2020.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 11. 10.
  Aktuální stanovisko Etické komise a Rady ČMPS pro veřejnost.
 • 10. 10.
  Světový den duševního zdraví - letošní téma WHO: prevence sebevražd.
 • 09. 10.
  Příležitost pro Ph.D. studenty psychologie - termín 30. 10. 2019.
 • 01. 10.
  Dostala se k nám velmi smutná zpráva, že v těchto dnech zemřela PhDr. Jarmila Klégrová. Poslední rozloučení se konalo 7. října v Praze. Vzpomeňte s námi.
 • 28. 09.
  Program podzimního KPD a téma zimního jsou tu již pro vás :-)
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
 • 06. 06.
  ČMPS spolu s dalšími zašťiťuje letní školy zaměřené na metodologii.
 • 20. 05.
  Pracovní skupina sekce klinické psychologie zve na setkání v pondělí 27. 5. 2019 v čase 16:00 - 18:00 hod.
 • 23. 04.
  Program 195. Klinicko-psychologického dne je již zveřejněn. Jste vítáni!
 • 23. 04.
  EFPSA pořádá letošní týdenní European Summer School od 8. do 15. července v Řecku. Akademičtí pracovníci, kteří by měli zájem se účastnit v roli mentorů v mezinárodních týmech studentů psychologie, se mohou přihlásit na adrese EFPSA. Termín přihlášek je prodloužen.
  Kontakt v ČR: Veronika Kocmanová, czechrepublic@efpsa.org.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 15. 01.
  Sekce při ČMPS již chystají jarní semináře, viz zde.
 • 30. 12.
  Společnost STOB zve na další seminář o terapii obezity založené na principech KBT. Více ZDE.
 • 24. 12.
  Přejeme sváteční pohodu a šťastný nový rok!
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 07. 09.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 3. září 2018 zemřel MUDr. Václav Mikota, významný psychoanalytik a laskavý člověk. Poslední rozloučení se konalo v pondělí dne 10. září v Ústřední obřadní síni na Olšanských hřbitovech.
 • 16. 06.
  Volby do rady ČMPS jsou prodlouženy do 4. září. Prosíme řádné členy/členky, pokračujte na stránku pro volby.
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 11. 03.
  Informace a přihláška na výroční konferenci Sekce psychologie zdraví 2018 je ZDE.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
 • 31. 12.
  Dobrý rok 2018 přeje rada ČMPS.
 • 08. 12.
  Evropský semestr psychologie 2017 zaštítil řadu akcí, poslední se koná právě dnes...
 • 17. 11.
  Již příští týden událost v české psychodiagnostice:
  4. ročník konference Psychologická diagnostika Brno 2017
 • 12. 11.
  Termín hlasování sněmu ČMPS elektronickou formou byl prodloužen do 17. 11. 2017, 24 hod. Řádné členy/členky prosíme o účast a děkujeme za ni.
 • 26. 10.
  Informace pro řádné členy/členky ČMPS: Věnujte prosím pozornost sdělení o konání Sněmu ČMPS ve dnech 27. 10. - 12. 11. 2017 elektronickou formou.
 • 20. 10.
  Zveme všechny odborníky, vědkyně a vědce v oboru neuropsychologie, aby se přihlásili do soutěže o Diamantovu cenu, kterou vyhlašuje Českomoravská psychologická společnost. Termín: 3. 12. 2017. Více ZDE.
 • 12. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu. Dne 10.10.2017 nás opustil prof. Jaromír Janoušek, čestný člen ČMPS, pedagog katedry psychologie FF UK, autor řady publikací z oblasti sociální psychologie, zejména však laskavý člověk s odborným přehledem, jež je již vzácný.
  Rozloučení se konalo 31. 10. 2017 na Olšanech.
 • 09. 10.
  Ještě je pár míst volných na Evropském sympoziu pro etiku, Praha, 13. 10. 2017. Více ZDE. Registrace do 11. 10., ukončena. ZDE.
 • 20. 09.
  90. let Psychologické společnosti: registrace na sympozium 20. 10. 2017 je zde :-) Těšíme se na Vás.
 • 11. 08.
  Plni smutku sdělujeme, že nás 9. srpna opustila naše čestná členka, paní PhDr. Jaroslava Dittrichová, působící zejména v psychologii raného vývoje dětí.
 • 28. 07.
  S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu prof. Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v  Praze.
 • 29. 06.
  Zpráva o kongresu AIFREF je dostupná zde.
 • 20. 06.
  World Refugee Day - June 20. Youtube, APA.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 06. 04.
  Světový den zdraví připadá každoročně na 7. dubna. Letošním tematem je "Depression: Let’s talk".
  Tisková zpráva EFPA, aneb "Talking to psychologists can help!"
 • 25. 03.
  Sekce interkulturní psychologie zve na seminář Společenské menšiny a kulturní rozdíly, 5. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 v Brně, více zde.
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 02. 01.
  Dobrou životní rovnováhu v novém roce 2017!
 • 28. 11.
  Pracovní setkání sekce neuropsychologie při ČMPS se koná 15. 12. 2016 v Praze. Zájemci jsou srdečně zváni. Více ZDE..
 • 27. 11.
  Výroční setkání členů rady ČMPS a vedoucích sekcí se koná 2. 12. 2016. Více zde.
 • 29. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 27. 10. 2016 zemřel prof. Zdeněk Helus, významný pedagogický psycholog. Rozloučení se konalo 4. 11. v Praze.
 • 08. 10.
  Tématem Mezin. dne duševního zdraví v pondělí 10. října je psychologická první pomoc.
 • 21. 09.
  Oznamujeme smutnou zprávu, že z našeho středu odešel dne 19. září 2016 PhDr. Miloslav Šolc.
 • 13. 09.
  Vzpomínáme - Eva Syřišťová (1928 - 2016), Věra Pokorná (1939 - 2016).
 • 31. 08.
  Připomenutí všem členům a členkám ČMPS - jak bylo uvedeno ve Zpravodaji, sněm se koná 8.9.2016 v Olomouci, program ZDE.
 • 12. 08.
  Gratulujeme dr. Martině Klicperové ke zvolení do Výkonného výboru IUPsyS :-)
 • 11. 08.
 • 30. 07.
  Na 31. kongresu ICP v Jokohamě byla předána Cena Jiřího Hoskovce profesoru Tatsuo Ishikawovi, který svými vědeckými pracemi naplňuje myšlenky a úsilí pana profesora Hoskovce - "open world, exchange of ideas, freedom of knowledge and the humanistic mission of science".
 • 23. 02.
  S lítostí oznamujeme, že Robert Roe, bývalý prezident EFPA, zemřel 22. února 2016. Patřil k nejlepším osobnostem, které kdy EFPA vedly.
 • 31. 12.
 • 23. 10.
  Přední česká forenzní psycholožka a penoložka PhDr. Miluše Urbanová, CSc. odešla z našeho středu 20. října 2015. Čest její památce.
 • 04. 10.
  Oznamujeme smutnou zprávu, že 27. 9. 2015 zemřel psycholog Andrej Gjurič. Dlouhá léta pracoval jako poslanec. Fond českých pohádek obohatil příběhy z pražské Kampy Kam běží modrá liška. Čest jeho památce!
 • 23. 09.
  Tisková zpráva EC EFPA zde.
 • 11. 07.
  S hlubokou lítostí jsme přijali zprávu o odchodu PhDr. Marie Hoškové, roz. Kaplanové. Rozloučení se konalo 20. 7. v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze.
 • 19. 06.
  Gratulujeme Sylvii Graf, předsedkyni Sekce interkulturní psychologie ČMPS k získání Prémie Otto Wichterleho 2015!
 • 18. 06.
  Doyen české pediatrie, zakladatel výzkumné laboratoře sociální pediatrie, SOS dětských vesniček, Dětského krizového centra a dalších zařízení a institucí na pomoc ohroženým dětem - prof. MUDr. Jiří Dunovský zemřel 13. června 2015.
 • 11. 02.
  Na počátku února 2015 nás opustila ve věku 90 let kolegyně PhDr. Hana Drábková.
  Její působení v oboru přiblížil Jan Srnec v medailonu k loňskému životnímu výročí.
 • 03. 02.
  K otázce povinné mlčenlivosti v souvislosti s ustanovením trestního zákona (odkaz).
 • 14. 01.
  Psychologové zabývající se náhradní rodinnou péčí iniciovali vznik Pracovní skupiny pro náhradní rodinnou péči při ČMPS.
 • 06. 01.
  Šťastný nový rok přeje rada ČMPS a redakce E-psychologie
 • 27. 12.
  Oznamujeme smutnou zprávu, že 27.12.2014 zemřel prof. Jaro Křivohlavý, náš dlouholetý čestný člen. Rozloučení se konalo 3. ledna 2015 u Salvátora na Starém Městě pražském.
 • 17. 12.
  Dne 14. prosince 2014 odešel z našeho kruhu dr. Luděk Kubička, ve věku 90. let. Čest jeho památce!
 • 10. 12.
  10. prosinec je Den lidských práv. Tiskovou zprávu z EFPA si můžete přečíst zde.
 • 07. 10.
  Dva psychologové a psycholožka získali Nobelovu cenu 2014. Congratulation!
 • 29. 09.
  Fotografie z Psychologických dní 2014 můžete vidět ZDE.
 • 14. 09.
  Na našem FB najdete již pár fotografií z Psychologických dnů 2014 a další budou přibývat...
 • 13. 09.
  Vítěze Studentské ceny ČASP 2014 za nejlepší poster najdete ZDE.
 • 28. 05.
  Sborník z konference Sekce psychologie zdraví k svému 25. výročí je dostupný na tomto odkazu.
 • 22. 02.
  V březnu navštíví Prahu a Brno nositel ceny Comenius Early Career Award Wilhelm Hofmann s přednáškou Moral Thought, Emotion, and Behavior in Everyday Life. Pražská přednáška se bude konat v pondělí 10.3. na katedře psychologie PedF UK od 9.00 hod., brněnská bude ve středu 12.3. na katedře psychologie FSS MU od 15.15 hod.
  Pozvánka ke stažení zde.
 • 31. 12.
  Rada ČMPS spolu s redakcí E-psychologie Vám přeje šťastný nový rok 2014.
 • 10. 12.
  10. prosinec je připomínán jako Mezinárodní den lidských práv – na památku Všeobecné deklarace lidských práv přijaté v roce 1948.
 • 04. 12.
  Významná událost na olomoucké katedře psychologie, čtěte zde.
 • 04. 12.
  Do etické komise ČMPS byli zvoleni další dva členové: PhDr Ivana Slavíková a PhDr. Václav Holeček, Ph.D. Děkujeme jim za ochotu ke spolupráci a hlasujícím za součinnost.
 • 31. 10.
  Žádost o korespondenční dovolbu 2 členů etické komise ČMPS jsme dnes rozeslali prostřednictvím emailu členům ČMPS, na něž máme emailové adresy. Prosíme ty, kteří email nedostali, aby využili údajů ve Zpravodaji. Termín ukončení volby je posunut na 9. listopadu 2013, 24:00 hod. Děkujeme za Vaši aktivní účast.
 • 14. 10.
  První schůzka Pracovní skupiny pro politickou psychologii při ČMPS s odborným programem se konala 17. 10. 2013 v Praze. Bližší zde.
 • 25. 09.
  EFPA vyzývá psychology, aby se účastnili online diskusí o Jednotném trhu v EU. Budou probíhat v období od 25. září do 23. října 2013. Adresa webu, kde diskuse probíhají, je zde. Má i českou verzi.
 • 18. 09.
  Sborník z Psychologických dnů 2012 vyšel v létě 2013. Obsah je k nahlédnutí zde. Plné texty jsou dostupné na tomto odkazu.
 • 03. 06.

  Psychologická poradenská linka MV – povodně 2013 funguje nonstop na čísle 974 834 688.

 • 12. 03.
  S hlubokou lítostí jsme přijali zprávu o odchodu našeho kolegy Slavomila Hubálka. Rozloučení se konalo v chrámu Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě (vedle Klementina) v pondělí 18. 3. 2013 v 15.00 hod.
 • 15. 11.
  Odkazy profesora Matějčka je název semináře dne 6. prosince 2012 od 12.00 hodin v Karolinu v Praze. Pozvánka a program zde.
 • 13. 11.
  Vladimír Jiránek, výtvarník a karikaturista, v Česku z nejoblíbenějších, navždy odešel 6. 11. 2012. V roce 1996 laskavě poskytl svou ilustraci na první webovou stránku ČMPS.
 • 02. 10.
  Z úsporných důvodů jsme zrušili pevnou linku v kanceláři ČMPS. Pro rychlý kontakt můžete využít číslo mobilu 605 100 844 (tajemnice), stejně tak emailovou adresu: cmps@ecn.cz.
 • 01. 08.
  Fotogalerie z ICP 2012 k nahlédnutí zde.
 • 25. 07.
  ČMPS s podporou Unie psychologických asociací ČR a Computer System Group získala na dnešní Valné hromadě IUPsyS kongres ICP 2020 pro Prahu. Přípravnému týmu blahopřejeme!
 • 23. 04.
  Spustili jsme facebookovou stránku ČMPS. Facebook chceme využívat především jako rychlý komunikační prostředek k upozorňování na zajímavé akce z oboru psychologie. Přidejte se..
 • 19. 03.
  Je to tu - spustili jsme vizuálně nový web. Obsahově potřebuje ještě trochu dotáhnout, prosíme o trpělivost, průběžně na tom pracujeme.
  Vítáme připomínky a náměty, můžete využít formulář z této stránky nebo emailovou adresu: cmps et ecn.cz.
 • 31. 08.
  Sborník z Psych. dnů 2010 byl k dispozici autorům na Psychologických dnech v Bratislavě. Obsah - přehled příspěvků je ke stažení zde.
  Čeští autoři, pište prosím na cmps@ecn.cz.
 • 12. 07.
  Zarmouceni oznamujeme, že dne 11. července 2011 nás opustil pan prof. PhDr. Jiří Hoskovec - náš čestný člen.

  Parte.
  Rozloučení se konalo dne 18.7. v 15 hodin, v Husově sboru v Praze-Vršovicích.
  Smuteční řeč pronesl dr. Heller a za slovenskou psychologickou obec dr. Sarmány Schuller.

  Prof. Jiří Hoskovec (kongres ECP, Praha 2007)
 • 10. 07.
  PhDr. Veronika Polišenská, Ph.D. byla zvolena pro druhé volební období 2011-2015 členkou Výkonné rady EFPA (EC EFPA) počtem 68 hlasů z 82 možných. Gratulujeme!
 • 20. 04.
  Reakci rady ČMPS na informaci, že od 1. 4. 2011 bylo zrušeno místo dětského psychologa v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, najdete v sekci Pro veřejnost.
 • 22. 10.
  Záznam o Červené knize C. G. Junga na ČT z 21. 10. 2010 lze shlédnout zde.
 • 06. 04.
  Prezentace a fotogalerie z 76. semináře pracovní skupiny pro neuropsychologii při ČMPS, který se konal u příležitosti 80. výročí narození MUDr. et PhDr. Jiří Diamanta, jsou dostupné zde.
 • 01. 04.
  Americká psychologická asociace publikovala zprávu o změně klimatu (Climate Change Report)

  The final version of Psychology and Global Climate Change: Addressing a Multi-faceted Phenomenon and Set of Challenges, the report of the APA Task Force on the Interface Between Psychology and Global Climate Change, has been posted on the APA website, see here.

 • 03. 03.
  80. výročí narození MUDr. et PhDr. Jiřího Diamanta

  bude připomenuto na 76. pracovním semináři neuropsychologů, který se koná ve středu 24. 3. 2010 v Praze. Bližší info zde.

 • 26. 02.
  PhDr. Eduard Bakalář (1934 - 18. 2. 2010)

  Rozloučení se konalo v úzkém rodinném kruhu.

  Při psychohře...

 • 05. 02.
  Václav Břicháček (14. 6.1930 - 3. 2. 2010) se zapsal nesmazatelně nejen do srdcí skautů , ale i psychologů, jimž jako učitel a jako kolega neúnavně ukazoval, jak poctivě a kriticky vykonávat své "řemeslo". Více zde.

  Poslední rozloučení.

  Některé texty.
 • 05. 12.
  Psycholog Michael Fenichel (USA) navštívil Prahu a při té příležitosti poskytl rozhovor pro časopis Ikaros.

  Michael Fenichel nejen o online poradenství a vztahu internetu a psychologie

 • 31. 08.
  Smutná zpráva...

  Vážení přátelé,
  přijali jsme s lítostí zprávu, že nás náhle opustil náš kolega, pan prof. Oldřich Mikšík. Poslední rozloučení se koná v pátek 4. 9. 2009 v 12:15 hod. v obřadní síni krematoria v Praze - Motole.
  Katedra psychologie FF UK

 • 29. 07.
  Smuteční oznámení...

  Vážení,
  se zármutkem si Vám dovolujeme oznámit, že náš kolega, vedoucí a přítel pan doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. zemřel po delší nemoci dne 26. července 2009 ve věku 67 let.
  Poslední rozloučení se konalo v pátek 31. července 2009 v 10:15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze - Motole.

  Za Psychologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy:
  Šárka Alföldy
  Miriam Applová
  Jaromír Janoušek
  Petr Vaněk
  Patrik Weiss

 • 10. 02.
  S lítostí oznamujeme, že dne 6. 2. 2009 zemřel prof. PhDr. Vladimír Borecký, CSc., klinický psycholog a filozof.
  O prof. Boreckém si můžete přečíst více např. ve Vesmíru a na webu katedry filozofie FF MU v Brně.
 • 27. 06.
  Dne 25. 6. 2008 zemřel dr. Jaroslav Madlafousek...

  Byl dlouholetým členem a krátký čas i předsedou Psychologické společnosti a spoluzakladatelem České a Slovenské etologické společnosti.
  Blíže o dr. Madlafouskovi se můžete dočíst zde.

 • 12. 06.
  European Psychology Publication Platform je aktivita zaměřená na platformu otevřeného přístupu k publikacím oboru psychologie, se kterou nás oslovili kolegové z Německa, z Informačního a dokumentačního centra pro psychologii (ZPID) v Trevíru. Celé znění dopisu najdete zde, výsledky dotazníku najdete zde.
 • 25. 01.
  50. výročí obnovení odborné společnosti psychologů si připomeneme 13. března 2008 : rada ČMPS připravuje setkání s pamětníky.
  V loňském roce jsme si připomínali 80. let od založení Psychologické společnosti prof. Krejčím. Ta se udržela do roku 1952, kdy byla zrušena.
  Dne 14. března 1958 se konalo ustavující valné shromáždění Československé psychologické společnosti.
 • 21. 01.
  Téměř všechny příspěvky ze semináře sekce psychologie práce a organizace ze 7. 12. 2007 jsou umístěny na stránce sekce i s fotografiemi.
 • 14. 09.
  Oznamujeme všem, kdož jste ji znali... ..dne 24. 7. 2007 odešla z našeho středu PhDr. Miluše Havlínová, CSc.
 • 05. 07.
  Několik fotografií ze sympozia ČMPS k 80. výročí založení Psychologické společnosti zde.
 • 02. 01.
  Nová struktura stránek ČMPS Od počátku prosince 2006 jsou v provozu nově strukturované stránky. Grafickou podobu jsme téměř nezměnili, uspořádání rubrik je však přehlednejší. Uvítáme Vaše náměty a připomínky. Doufáme, že pro vás budou užitečným zdrojem informací.