Novinky
 • 08. 01.
  Martina Klicperová v ČT24, Studio 6 k situaci v USA.
 • 04. 01.
  Plánovaná témata KPD, který se nemohl loni konat, budou rozložena do jednotlivých přednášek online v brzkém jaru. První webminář bude v pondělí 11. 1., blíže zde.
 • 30. 12.
  4. číslo E-psychologie právě vychází :-D
  Letáček k dispozici.
 • 23. 12.
 • 22. 12.
  Upozorňujeme na Petici za zajištění systémového financování školních psychologů a speciálních pedagogů.
 • 19. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 15. 12.

  Výzva sekce pro testy a testování při ČMPS k účast na mapování psychodiagnotiky: vstup do dotazníku.

 • 04. 12.
  Poslali jsme členům a členkám 5. infomail a přejeme všem hezký advent, dobrou mysl a pevné zdraví.
 • 27. 11.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 18. 11.
  Výzva vládě ČR k zákazu služeb soukromých psychologů a psychoterapeutů v provozovnách.
 • 17. 11.
  Dnes si připomínáme 31 let od dne, kdy byly odstartovány společenské změny umožňující např. psychologům otevřít soukromou praxi. Dnešní úsilí za možnost opět říci: "Máme otevřeno"
  za to stojí.
 • 16. 11.
  Smutné zprávy. Josef Cerha, dlouholetý ředitel Tyfloservisu a Pavel Hartl, mj. spoluator Psychologického slovníku, opustili náš svět v těchto listopadových dnech. Vzpomeňte s námi.
 • 14. 10.
  Rozhovor s Jiřím Šípkem o nynějších nejistotách.
 • 12. 10.
  Doporučení AKP ČR k poskytování klinicko-psychologické péče z 12. 10.
 • 04. 09.
  Nakl. Portál slaví letos svých krásných 30 let :-)
  Gratulujeme!
 • 24. 08.
  Základní kurz v ROR od ledna 2021 v Olomouci. Blíže zde.
 • 15. 08.
  Blahopřejeme Adéle Fendrych Mazancové k získání SLC Student Research Award na výroční konferenci INS :-)
 • 07. 07.
  Laureát Ceny Jiřího Hoskovce pro rok 2020 je již znám, gratulujeme :-)
 • 17. 06.
  JoVE Core Social Psychology - videa zaměřená na interaktivní výuku sociální psychologie, volně do 31. 12. 2020.
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 05. 04.
  Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
Pro veřejnost

Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu

"Jak žít spolu a s virem"
Zveřejňujeme leták se zásadami pro pomoc sobě a druhým.
Vznikl za spolupráce řady institucí i jednotlivců. Jeho cílem je podpořit společné zvládání pandemie koronaviru.
"Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom sami."

KDE HLEDAT POMOC


Mobilní aplikace Koronavirus COVID-19 v České republice

Aplikace je centrální platformou pro klíčové a aktualizované informace pro občany z důvěryhodných zdrojů (státní správa, univerzity, experti). Obsahuje informace o doporučeních a nařízeních, prevenci, krizové připravenosti, odborné psychologické informace pro různé cílové skupiny a situace, adresář dostupných informačních a krizových linek a online zdrojů apod.

Důvodem vzniku aplikace bylo přesycení a zahlcení mnoha z nás informacemi i fámami z mnoha stran. Klíčové a ověřené informace pro občany ČR i odbornou veřejnost v oblasti koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19 jsou tak včas na jednom místě po ruce.

Více v celé zprávě (včetně odkazů pro další využití a kódu QR).


A další užitečné odkazy z psychologického pracoviště MVČR na tomto odkazu.

Co mohou senioři dělat pro svou duševní pohodu v období pandemie COVID-19?

Jak mluvit v době epidemie koronaviru s těmi, kteří mají obavy nebo potřebují pomoc?

Informační servis pro neslyšící - krátká videa

Nevypusť duši

Průběžně aktualizované informace katedry psychologie FSS MU: Koronavirus

První pomoc ve stavu nouze: promluvte si s psychoterapeutem

Roušky všem - rozcestník k COVID-19

#Knihovny proti viru

Další shrnující přehled zdrojů možné pomoci z 21. 5. 2020.


Výzkumy:
COVID-19, personality and quality of life: Self-enhancement in the time of pandemic

Odkazy postupně přidáváme.Rada Českomoravské psychologické společnosti se znepokojením sleduje mediální vystupování dr. Jeronýma Klimeše a publicitu, které se mu dostává. V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevilo několik vystoupení dr. Klimeše, která jsou ve zřetelném rozporu s odbornými a etickými principy psychologické činnosti i elementární slušností. Jeho vyjádření v souvislosti s hromadnou vraždou v Ostravě, kde vulgárními slovy spekuloval o rodinách obětí tragického zločinu, nemá nic společného s psychologií. Jeho dohady o motivech k vraždám, jejichž fragmenty mohly být založeny na skutečných vědeckých zjištěních, byly z jeho strany dezinterpretovány zcela neprofesionálním a dehonestujícím způsobem. Více...
13. 12. 2019


Rada ČMPS a Etická komise ČMPS jsou znepokojeny tím, jakým způsobem se MUDr. Jaroslav Matýs na webovém magazínu Info.cz vyjadřoval o diagnózách Grety Thunbergové a jaké úsudky z nich vyvozoval. Ztotožňujeme se se stanoviskem výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP k tomuto případu ze dne 2. 10. 2019.
Dovolujeme si dodat, že všeobecně přijímaným etickým standardem pro psychology, psychiatry a příbuzné profese je také to, že by odborníci měli být nanejvýš zdrženliví v posuzování lidí, které neměli možnost vyšetřit. Ačkoli Greta Thunbergová zveřejnila, jaké poruchy jí byly diagnostikovány, není možné bez dalších informací vyslovovat soudy o míře jejího postižení v konkrétních sociálních, emočních nebo intelektových schopnostech. Takové jednání je neetické a představuje zřejmé odborné selhání. Je třeba pamatovat na to, že odborník nesmí využívat znalostí psychologie a souvisejících oborů k tomu, aby druhou osobu zesměšňoval, zahanboval, zlehčoval její postoje či tuto osobu jinak znevýhodňoval.

Žádáme proto kolegy o dodržování zásad odborné slušnosti a zdrženlivosti při vyjadřování se o konkrétních osobách, stejně jako o nositelích určité diagnózy či charakteristiky.
11. 10. 2019


Stanovisko rady ČMPS k aktivitám AKTIPu zveřejněných v TV dokumentu

Pořad ČT 1 nazvaný "Infiltrace", vysílaný dne 21. 5. 2018, vzbudil oprávněně vinu kritiky jak laické, tak i odborné psychologické, psychiatrické a vůbec lékařské veřejnosti. Rada Českomoravské psychologické společnosti se od praktik, které jsou v pořadu zobrazeny, důrazně distancuje. Takové přístupy nemají s psychologií a psychoterapií nic společného a výrazně poškozují dobré jméno našich oborů.
7. 6. 2018


Archiv sdělení 2011 - 2017