Novinky
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 01. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 20. 02.
  3. infomail členům poslán dnes - 20.02.2020
 • 02. 02.
  Spustili jsme web pro Psychologické dny 2020
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 15. 01.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 11. ledna 2020 zemřel prof. Josef Švancara, čestný člen ČMPS. Čest jeho památce.
 • 30. 12.
  Vyšlo čtvrté číslo 13. ročníku E-psychologie.
  Letáček ke stažení.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 11. 10.
  Aktuální stanovisko Etické komise a Rady ČMPS pro veřejnost.
 • 30. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
Pro veřejnost

Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu - březen 2020

"Jak žít spolu a s virem"
Zveřejňujeme leták se zásadami pro pomoc sobě a druhým z 20. 3. 2020.
Vznikl za spolupráce řady institucí i jednotlivců. Jeho cílem je podpořit společné zvládání pandemie koronaviru.
"Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom sami."


Telefonní psychologické linky pro seniory, děti a dospělé

A další užitečné odkazy z psychologického pracoviště MVČR na tomto odkazu.


Informační servis pro neslyšící - krátká videa

Nevypusť duši

Průběžně aktualizované informace katedry psychologie FSS MU: Koronavirus

První pomoc ve stavu nouze: promluvte si s psychoterapeutem

Roušky všem - rozcestník k COVID-19

#Knihovny proti viru

Odkazy postupně přidáváme.Rada Českomoravské psychologické společnosti se znepokojením sleduje mediální vystupování dr. Jeronýma Klimeše a publicitu, které se mu dostává. V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevilo několik vystoupení dr. Klimeše, která jsou ve zřetelném rozporu s odbornými a etickými principy psychologické činnosti i elementární slušností. Jeho vyjádření v souvislosti s hromadnou vraždou v Ostravě, kde vulgárními slovy spekuloval o rodinách obětí tragického zločinu, nemá nic společného s psychologií. Jeho dohady o motivech k vraždám, jejichž fragmenty mohly být založeny na skutečných vědeckých zjištěních, byly z jeho strany dezinterpretovány zcela neprofesionálním a dehonestujícím způsobem. Více...
13. 12. 2019


Rada ČMPS a Etická komise ČMPS jsou znepokojeny tím, jakým způsobem se MUDr. Jaroslav Matýs na webovém magazínu Info.cz vyjadřoval o diagnózách Grety Thunbergové a jaké úsudky z nich vyvozoval. Ztotožňujeme se se stanoviskem výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP k tomuto případu ze dne 2. 10. 2019.
Dovolujeme si dodat, že všeobecně přijímaným etickým standardem pro psychology, psychiatry a příbuzné profese je také to, že by odborníci měli být nanejvýš zdrženliví v posuzování lidí, které neměli možnost vyšetřit. Ačkoli Greta Thunbergová zveřejnila, jaké poruchy jí byly diagnostikovány, není možné bez dalších informací vyslovovat soudy o míře jejího postižení v konkrétních sociálních, emočních nebo intelektových schopnostech. Takové jednání je neetické a představuje zřejmé odborné selhání. Je třeba pamatovat na to, že odborník nesmí využívat znalostí psychologie a souvisejících oborů k tomu, aby druhou osobu zesměšňoval, zahanboval, zlehčoval její postoje či tuto osobu jinak znevýhodňoval.

Žádáme proto kolegy o dodržování zásad odborné slušnosti a zdrženlivosti při vyjadřování se o konkrétních osobách, stejně jako o nositelích určité diagnózy či charakteristiky.
11. 10. 2019


Stanovisko rady ČMPS k aktivitám AKTIPu zveřejněných v TV dokumentu

Pořad ČT 1 nazvaný "Infiltrace", vysílaný dne 21. 5. 2018, vzbudil oprávněně vinu kritiky jak laické, tak i odborné psychologické, psychiatrické a vůbec lékařské veřejnosti. Rada Českomoravské psychologické společnosti se od praktik, které jsou v pořadu zobrazeny, důrazně distancuje. Takové přístupy nemají s psychologií a psychoterapií nic společného a výrazně poškozují dobré jméno našich oborů.
7. 6. 2018


Archiv sdělení 2011 - 2017