Novinky
 • 20. 11.
  Náhradní sněm ČMPS se konal ve dnech 21. – 26. listopadu 2023. Více zde.
 • 08. 11.
  Se zármutkem oznamujeme, že 7. 11. 2023 zemřel
  prof. PhDr. Jan Vymětal, CSc., klinický psycholog a významný vědec v oboru lékařské psychologie a psychoterapie.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 30. 09.
  Vychází 3. číslo 17. ročníku E-psychologie.
 • 15. 09.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky lze vpisovat přímo do dokumentu, nebo zaslat soubor na adresu cmps@ecn.cz v režimu revizí. Děkujeme.
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 16. 05.
  Na stránce knihovny ČMPS najdete již některé prezentace z 203. KPD 15.5.2023.
 • 12. 02.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web)
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Co se připravuje v sekcích

Sekce vývojové psychologie

Jazykový vývoj dítěte

Zveme na webinář s výše uvedeným tématem, který se bude konat 11. prosince 2023, od 17 do 18.30 hod.

Anotace: V tomto webináři se spolu s našimi hosty zaměříme na vývoj základních jazykových rovin (morfologicko-syntaktické, lexikálně-sémantické, foneticko-fonologické a pragmatické). Bude vymezen normální i atypický vývoj řeči, dále pak metody zjišťování odlišného vývoje a případná další doporučení. V neposlední řadě proběhne i multioborová diskuze se zacílením integrace poznatků do jednotnější péče.

Řečníci:
Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. – vývojový psycholingvista, autor mnoha diagnostických metod (např. DOVYKO, Diagnostika jazykového vývoje ad.)
Mgr. Gabriela Solná – klinická logopedka, místopředsedkyně AKL ČR, autorka metody TEPO
PhDr. Alice Maulisová, Ph.D. – dětská klinická psycholožka, spoluautorka Neuropsychologické baterie pro děti

Zveme k účasti všechny zájemce. Vydejte se s námi prozkoumat vývoj řeči dítěte v rámci multioborového přístupu!

Přihláška ZDE.

Pouze přihlášení obdrží emailem odkaz na online webinář v den před konáním akce.
Účast je bezplatná.

Mgr. Kateřina Bukačová, vedoucí sekce
Mgr. Klára Benešová, zástupkyně

[Stránky sekce]


Sekce pedagogické psychologie při ČMPS

Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností vás zvou na
Odborný seminář sekce pedagogické psychologie při ČMPS

Datum a čas: 14. 12. 2023 14,00 - 16,00
Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1

Pedagogická a školní psychologie na rozcestí

Seminář se zaměří na tradiční a aktuální témata pedagogické a školní psychologie, zároveň bychom rádi v jeho průběhu oslavili životní jubileum doc. PhDr. Isabelly Pavelkové, CSc., dlouholeté vedoucí sekce pedagogické psychologie při ČMPS, která na semináři také vystoupí.
V průběhu semináře budou reflektována následující témata: motivace ve školním prostředí, kompetence a autodiagnostika učitele a aktuální výzkum v rámci pedagogické psychologie v ČR.

Seminář je pro členy ČMPS zdarma. Pro nečleny je poplatek 100.- splatný na místě v hotovosti.

Rádi zařadíme příspěvek v rozsahu cca 20 minut.
V případě zájmu zašlete téma příspěvku a krátkou anotaci na: hana.sotakova@pedf.cuni.cz
Po semináři bude následovat neformální setkání účastníků.

Registrace na seminář zde. - - - Pozvánka.

[Stránky sekce]