Novinky
 • 23. 07.
  1. mezinárodní setkání sekce Politické psychologie – Psychologie demokracie při ČMPS.
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 30. 06.
  2. číslo E-psychologie právě vychází.
 • 27. 06.
  Zpráva o psychologické pomoci IZS - bouře a tornádo 2021
 • 28. 05.
  Video z webináře Mladá věda žije je dostupné ZDE.
 • 24. 05.
 • 13. 05.
  Zveřejnili jsme záznamy přednášek webináře Sekce psychologie krizí, neštěstí a traumatu, ze dne 23. 4. 2021.
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 09. 03.
  K pořadu TV Nova Výměna manželek: vyjádření
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 02. 02.
  Sekce náhradní rodinné péče při ČMPS připravila stanovisko k doporučení ke kontaktům dítěte v pěstounské péči. Blíže zde.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 09. 01.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 22. 12.
  Upozorňujeme na Petici za zajištění systémového financování školních psychologů a speciálních pedagogů.
 • 19. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 27. 11.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
Co se připravuje v sekcích

Sekce pro soudně znaleckou činnost při ČMPS

Srdečně zveme všechny členy sekce i další zájemce na seminář s tématem:
Principy zpracování soudně znaleckého posudku pro obor psychologie dle nového zákona

Přednášející: Dr. Zuzana Boušková, Dr. Václav Jiřička (výkonný prezident AFP), zástupce Etické komise ČMPS.

Termín: čtvrtek 7. října 2021, 15 - 17 hod.
Místo: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1.

Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné se přihlásit k účasti předem, přihláškou na adrese: bit.ly/2VympaJ.

Účast na semináři je bezplatná.

[Stránky sekce]


Sekce psychologie náboženství při ČMPS

zve na seminář na téma Marxistická a neomarxistická psychologie minulosti a přítomnosti.

Přednáší doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.
Psychologie - věda multiparadigmatická. Změny paradigmatu vědy podle T. S. Kuhna a změny.
paradigmat v psychologii podle D. Kováče.
Ideologie, psychologie a právo. Otázka lidských práv v mediálním prostoru.
Intelektuální a společenské zdroje marxismu.
Invaze marxistické psychologie do ČSR po roce 1948.
Od marxismu k současnému neomarxismu a jeho souputníkům.
Porovnání přírodovědných a konstruktivistických paradigmat v sociálních a humanitních vědách.
Odraz neomarxistických idejí ve společenské atmosféře, v současné psychologii klinické, poradenské a ve forenzní praxi.
Spor o esencialistické a konstruktivistické pojetí rolí v rodině.

Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné přihlásit se k účasti předem ZDE.

Datum: čtvrtek 14. října 2021, od 14.00 do 16.00 hod.
Místo: budova Akademie věd ČR, Národní tř. 3, Praha 1, 1. patro, č. 108
Účast na semináři je bezplatná.

[Stránky sekce]


Na této stránce uveřejňujeme souhrnný přehled odborných aktivit sekcí ČMPS. Přednášky a semináře jsou určené nejen členům a členkám ČMPS, ale i dalším zájemcům včetně studentů.
Členstvu ČMPS jsou přístupné bez poplatku, ostatní účastníci hradí symbolické vložné (je-li oznámeno).

Prosíme o přihlašování na adrese ZDE.