Novinky
 • 02. 05.
  Rozeslali jsme členský
  e-Infoservis: Cena Milady Paulové / Psychologické dny 2024 / Cena Jiřího Hoskovce.
 • 22. 04.
  Se smutkem oznamujeme, že nás dnes opustil
  doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant, zakladatel české neuropsychologie, čestný člen ČMPS, laskavý muž se širokým odborným záběrem. Čest jeho památce.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 31. 03.
  Vyšlo 1. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
Co se připravuje v sekcích

Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS

Srdečně zveme na odborný seminář
Leadership a resilience (nejen) v akademické sféře

Termín: 27. června 2024, 10:00 - 12:30
Místo: Praha 1, Husova 4a, Akademické konferenční centrum

Přednáší: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.

Anotace
Kvalitní vedení má zásadní význam pro zvládnutí komplexních výzev současných krizových situací, kdy se organizace navíc potýkají s opakujícími se politickými změnami, technologickým pokrokem a zvýšenou globalizací, což vyžaduje neustálé přizpůsobování. Tento souběh faktorů vyvolal široký zájem o téma resilience, a to od jednotlivců až po instituce. Tváří v tvář nepředvídatelnému a nejednoznačnému prostředí hrají vedoucí pracovníci klíčovou roli při utváření výkladů událostí a podpoře odolnosti. V semináři propojíme koncepty resilience a leadershipu a na konkrétních příkladech z dlouhodobého výzkumu akademického vedení budeme diskutovat dynamickou povahu obou těchto konceptů.

Kateřina Machovcová, Ph.D., působí v Psychologickém ústavu AV ČR v.v.i. a je výzkumnicí v Institutu SYRI, https://www.syri.cz/. Působí také v rámci programu Strategie AV 21: Odolná společnost pro 21. století.

Přihlašujte se prosím do 24. 6. 2024 na adrese formuláře.

Pro členy ČMPS je účast bezplatná, pro ostatní 100 Kč, splatno do 26. 6. 2024 u Fio banky, č.ú. 2101647507/2010, do poznámky Vaše jméno, VS 27052024, daňový doklad si prosím vyžádejte spolu s údaji e-mailem.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.
předsedkyně

PhDr. Věra Prokopová
místopředsedkyně

[Stránky Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS]


27. celostátní konference Sekce psychologie zdraví při ČMPS

27. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS se bude konat v pondělí 9. září 2024 v Praze, na Pedagogické fakultě UK, Myslíkova 7.

Přihlašovací formulář k aktivní účasti naleznete ZDE.

Aktivní účastníky prosíme o přihlášení do 31. května 2024.

Součástí programu bude křest monografie Psychologie zdraví.


[Stránky sekce]