Novinky
 • 06. 10.
  Výzva Dětského fondu OSN (UNICEF) pro uprchlíky v České republice - hledá se odborník do týmu: více zde.
 • 30. 09.
  3. číslo letošní E-psychologie právě vyšlo.
 • 22. 09.
  S lítostí oznamujeme, že 18. září 2022 nás opustil prof. PhDr. František Man, CSc. Parte.
 • 13. 09.
 • 15. 08.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky zasílejte formou revizí v dokumentu na adresu cmps@ecn.cz do 30. září 2022.
 • 30. 07.
  S lítostí oznamujeme, že zemřel doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc., člen katedry psychologie FF UP, dlouholetý člen ČMPS. Čest jeho památce. [parte]
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 29. 06.
  Prosíme o návrhy nových členů rady ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 26. 04.
  Memorandum o spolupráci Unie psychologických asociací ČR a České asociace pro psychoterapii ze dne 17.4.2022.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 02. 04.
 • 16. 03.
  Unie psychologických asociací ČR vyjadřuje podporu Ukrajině, jejím obyvatelům a odsuzuje ozbrojenou agresi a válku, kterou vláda Ruské federace vyvolala. Více...
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 03. 03.
  IUPsyS k válce na Ukrajině - ODKAZ
 • 25. 02.
  APA: Motion
 • 25. 02.
  EFPA aktuálně: Statement from EFPA
 • 24. 02.
  Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině. Díky!
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 31. 01.
  Zuzana Masopustová: Několik rad
 • 24. 01.
  O odkladu školní docházky a ped.-psych. poradnách v článku Jany a Hynka Cíglerových.
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
Co se připravuje v sekcích

Sekce Politické psychologie a psychologie demokracie při ČMPS

a Psychologický ústav AV ČR srdečně zvou na setkání a diskusi s Davidem Svobodou, Ph.D. - ukrajinistou, kulturním antropologem a historikem z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Téma: O Ukrajině a Ukrajincích. O posedlosti historií, o jejích kontroverzích (Bandera aj.), o nacionalismu. Co bychom si měli osvojit z ukrajinskosti a Ukrajinci si osvojit z českosti.

Pozvánka.

Datum a místo konání: úterý 11. 10. 2022 v 18.00 hod.,
Psychologický ústav AV ČR, Hybernská 8, Praha 1, 2. patro.

Kapacita místnosti je omezená, prosíme o přihlášky na tomto odkazu do 9. října 2022.
Vstup volný.


Sekce pro náhradní rodinnou péči při ČMPS

Nejlepší zájem dítěte v náhradní rodinné péči: konference ke stému výročí
narození prof. Zdeňka Matějčka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme vás na konferenci, kterou organizuje Sdružení pěstounských rodin, z. s. ve spolupráci se Sekcí pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské psychologické společnosti.
Cílem konference je zachytit aktuální dění a diskutovat naléhavé otázky v souvislosti s nejlepším zájmem dítěte. Zazní sdělení odborníků z pohledu psychologie a sociální práce. V diskusích bude prostor pro připomínky, zkušenosti, názory a otázky účastníků konference.

Termín: čtvrtek 13. října 2022
Místo: Brno
Konferenční web: www.konferencepestouni.cz

Těšíme se s vámi na viděnou,

Mgr. Ing. Pavel Šmýd, ředitel Sdružení pěstounských rodin, z. s.
Mgr. Natalie Jeníčková, vedoucí Sekce pro NRP při Českomoravské psychologické společnosti

[Stránky sekce]


Sekce neuropsychologie při ČMPS

Zveme na 8. webinář na téma:

"Mladá věda žije 2022".

Pozvánka s anotací zde.

Pro získání linku k připojení prosím vyplňte přihlášku na webinář.

Doba konání: 26. října 2022, 16 - 17.15 hod.

Termín přihlášení je 24. 10. 2022, 18:00 hod.

Srdečně zve Mgr. Hana Horáková, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.

[Stránky sekce]


Sekce pozitivní psychologie při ČMPS

pořádá přednášku pro studenty a veřejnost na Ostravské univerzitě:

Kdy a kde: úterý 1. listopadu 2022 od 14:10, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Reální 3, 701 03 Ostrava (budova E, místnost E 303).

Název: Využití mobilních aplikací (e-health) v podpoře duševního zdraví
Přednášející: Doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (LF MU)

Anotace:
Rozvoj informačních a komunikačních technologií a běžné využívání chytrých mobilních telefonů umožnily aplikaci těchto nástrojů v péči o zdraví a podpoře zdravého životního stylu. V přednášce bude stručně představen koncept e-health a konkrétní možnosti jeho využití pro podporu duševního zdraví a psychické odolnosti u studentů i u pacientů se závažným onemocněním. Posluchači budou seznámeni s existujícími online programy, které byly vyvinuty na Lékařské fakultě MU, a jejichž účinnost je empiricky ověřována. Diskutovány budou také další možnosti rozvoje e-health i jeho limity.

Vstup volný.

[Stránky sekce]