Novinky
 • 15. 05.
  Nový kurz - Diferenciální diagnostika dospělých v klinicko-psychologické praxi - začíná 18. června 2022 v Olomouci. Bližší info zde.
 • 09. 05.
  Seminář ke 100. výročí narození prof. PhDr. Zdeňka Matějčka se koná 23. května 2022, blíže zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 26. 04.
  Memorandum o spolupráci Unie psychologických asociací ČR a České asociace pro psychoterapii ze dne 17.4.2022.
 • 25. 04.
  199. KPD už 9. května v Lékařském domě v Praze.
 • 22. 04.
  Vyhlášení Diamantovy ceny pro rok 2022.
 • 10. 04.
  Jarní Čtvrtl. zpravodaj ČMPS vychází poprvé pouze elektronicky - odkaz byl zaslán všem členům, u nichž evidujeme e-mailovou adresu.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 02. 04.
 • 30. 03.
  1. číslo letošní E-psychologie právě vyšlo.
  Letáček ke stažení.
 • 16. 03.
  Unie psychologických asociací ČR vyjadřuje podporu Ukrajině, jejím obyvatelům a odsuzuje ozbrojenou agresi a válku, kterou vláda Ruské federace vyvolala. Více...
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 03. 03.
  IUPsyS k válce na Ukrajině - ODKAZ
 • 25. 02.
  APA: Motion
 • 25. 02.
  EFPA aktuálně: Statement from EFPA
 • 24. 02.
  Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině. Díky!
 • 31. 01.
  Zuzana Masopustová: Několik rad
 • 24. 01.
  O odkladu školní docházky a ped.-psych. poradnách v článku Jany a Hynka Cíglerových.
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
Co se připravuje v sekcích

Sekce psychologie krizí, katastrof a traumatu při ČMPS

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
dovoluji si vás pozvat jménem Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) na seminář:

Pomáhající v době tekuté

PODROBNÝ PROGRAM.

Termín: 20. květen 2021, 9-12 hod.
Místo konání: Akademické konferenční centrum AKC, Husova 4a, Praha (možnost připojení online přes ZOOM)

Přihlášky: do 17. května 2022 přes tento formulář.

Tématem semináře jsou proměny ve společnosti v aktuální době i uplynulých letech a jejich vliv na psychologickou a psychosociální krizovou práci. Cílem setkání je hledat zdroje a podporu pro pomáhající profese, jak těmito neustálými změnami stabilně projít. Program je zaměřen na perspektivu z oblasti psychosociální, duchovní i neuropsychologické. Mezi již potvrzenými hosty jsou rabín David Maxa, neuropsycholog PhDr. Petr Nilius, Ph.D. a policejní psycholožka PhDr. Simona Hoskovcová, PhD. Seminář je určen členům sekce i dalším odborníkům z pomáhajících profesí zaujatým tématem.

Kapacita setkání na místě je omezená, v případě jejího překročení bude umožněna účast online. Záznam ze semináře bude zveřejněn na youtube ČMPS.

[Stránky sekce]


Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS

Srdečně zveme na odborný monotématický seminář "Bilanční diagnostika v praxi". Plánujeme jej s fyzickou účastí, s možností připojení přes zoom.

Termín: úterý 7. června 2022, 10.00 - 12.30
Místo: Praha 1, Husova 4a, Akademické konferenční centrum

Seminář bude orientován na správnou praxi poskytování Bilanční diagnostiky, volbu diagnostických metod a na kazuistiky.
Lektorský tým Asociace bilanční diagnostiky, z. s.: PhDr. Jana Sýkorová, PhDr. Jiří Král, Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek.

Přihlašujte se prosím do 31. 5. na adrese https://forms.gle/LtygsehPqaMv2J519.

Pro členy ČMPS je účast bezplatná, pro ostatní 100 Kč, splatno do 31. 5. 2022 u Fio banky, č.ú. 2101647507/2010, do poznámky Vaše jméno, VS 07062022, daňový doklad si prosím vyžádejte spolu s údaji e-mailem.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.
předsedkyně

PhDr. Věra Prokopová
místopředsedkyně