Novinky
 • 05. 08.
  2. číslo E-psychologie je mezi námi. Letáček k dispozici.
 • 16. 07.
  Přihlašování abstraktů přednášek na Psychologické dny 2020 je ukončeno. Stále je možné přihlásit poster. Seznam přijatých příspěvků najdete zde.
 • 15. 07.
  S lítostí oznamujeme, že odešel PhDr. Jindřich Kabát, český spisovatel, politik, psycholog, vysokoškolský učitel a otec pěti dětí.
 • 07. 07.
  Laureát Ceny Jiřího Hoskovce pro rok 2020 je již znám, gratulujeme :-)
 • 22. 06.
  Členský Zpravodaj ČMPS přichází tento týden do poštovních schránek, prozatím nabízíme úvodník pana předsedy.
 • 17. 06.
  JoVE Core Social Psychology - videa zaměřená na interaktivní výuku sociální psychologie, volně do 31. 12. 2020.
 • 01. 06.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 05.
  Psychologické dny 2020 se budou konat 17. září na téma Zkušenosti epidemie. Vítáme Vaše příspěvky!
 • 22. 04.
  Poslali jsme členstvu 4. infomail a přejeme všem dobrou mysl a pevné zdraví.
 • 16. 04.
  Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je výzkum zaměřený na sběr anonymních informací o chování a prožívání lidí v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice. Děkujeme za Vaši účast ve výzkumu :-)
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 05. 04.
  Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 15. 01.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 11. ledna 2020 zemřel prof. Josef Švancara, čestný člen ČMPS. Čest jeho památce.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 17. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
Co se připravuje v sekcích

Sekce geropsychologie při ČMPS

27. seminář sekce: Etiologické faktory ovlivnění poruchy kognice
Přednáší: MUDr. Božena Jurašková, Ph.D
Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP,vedoucí subkatedry geriatrie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Anotace: Diferenciální diagnostika poruch kognice ve stáří umožňuje odlišení tzv. falešného označení ve smyslu demence.

Termín: pátek 10. října 2020, 14:30-17:00 hod
Místo: Praha 1, Akademie věd, Národní 3, 1. patro, č. 108.

Účast pro členy ČMPS a studenty pregraduálního denního studia zdarma; ostatní 50,- Kč (splatno na místě).
Z důvodu omezené kapacity sálu (16 osob dle ohlášení správy budovy 1. 6. 2020) je nutné přihlásit se k účasti předem ve formuláři zde.

Hana Georgi, Eva Jarolímová

[Stránky sekce]


Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
sdělujeme Vám, že jsme jarní seminář na konci května byli nuceni zrušit, jeho téma jsme přesunuli na výroční setkání v prosinci - 3. 12. 2020 v Praze.

Téma: Psychologické postupy uplatňované v souvislosti s prací a zaměstnáním

Mgr. Hana Kyrianová: Nové začátky v kariéře
Příspěvek je o zkušenostech lidí středního věku, kteří si vybudovali kariéru, ale teď stojí na prahu její změny. Někteří o práci přišli a těžko hledají nové uplatnění, protože byli na vysoké pozici s vysokým platem, a jiní sami odešli, protože je práce přestala těšit, a tak se rozhodli pro změnu. I oni ale musí identifikovat, kam směřují a dokázat se v nové oblasti uplatnit. Někdy to bývá podnikání, jindy zaměstnání v novém oboru, kde dotyčný zatím nemá žádné zkušenosti. Budou uvedeny konkrétní případy z praxe, podpořené teoretickými znalostmi.

Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.: Lacan, komisař a krasobruslařka
Workshop je věnovaný případům ne vždy vhodného užití postupů odvozených z psychologie na pracovišti i jinde. Pozornost bude věnována i možným příčinám a způsobům nápravy.

Přihlašujte se prosím ve formuláři zde.

Pro členy ČMPS je účast bezplatná, pro ostatní 100 Kč, splatno na místě nebo předem u Fio banky, č.ú. 2101647507/2010, do poznámky Vaše jméno, VS 3122020, daňový doklad si prosím vyžádejte spolu s údaji e-mailem.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.
předsedkyně

PhDr. Věra Prokopová
místopředsedkyně

[Stránky Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS]