Novinky
 • 30. 06.
  V zármutku oznamujeme, že nás dnes opustil prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, jedna z velkých osobností české klinické psychologie a psychoterapie. Připomínáme si jej např. v tomto rozhovoru.

 • 29. 06.
  Vychází 2. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 28. 06.
  Rozeslali jsme červnové číslo členského Zpravodaje. Mrkněte příp. i do spamů.
 • 29. 05.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
Cena Jiřího Hoskovce

VÝZVA K NOMINACÍM NA CENU JIŘÍHO HOSKOVCE V ROCE 2024

Cena je udělována na počest významného českého psychologa prof. PhDr. Jiřího Hoskovce, CSc. Rada ČMPS uděluje Cenu za významný přínos v rozvoji české psychologie. Může se jednat o významný počin v uplynulém období nebo o celoživotní přínos oboru.

Posuzován je přínos v oblasti vědecké, pedagogické, praktické a mezinárodní spolupráce. Nominovány mohou být fyzické i právnické osoby z ČR i zahraničí s významným vztahem k oboru psychologie. Kandidáty lze navrhovat opakovaně.

Lhůta k podání nominací je 31. května 2024.
Nominace s příslušnou dokumentací zasílejte v elektronické podobě na adresu cmpsy@cmpsy.cz

Nominace musí obsahovat následující údaje:

 • jméno a příjmení kandidáta, tituly, resp. instituce
 • kontakt na kandidáta: e-mail, telefon, adresa
 • životopis, případně přehled publikační činnosti (v případě právnické osoby – její vizi a historii) pracoviště (v případě fyzické osoby)
 • popis důvodů pro udělení Ceny – dosažené výsledky práce, ohlasy doma a v zahraničí, dopad na společnost, rozvoj vědeckého poznání (v rozsahu max. 1 A4)
 • jako přílohu doporučujeme zaslat všechny podpůrné materiály, ilustrující přínos k rozvoji české psychologie kandidáta
 • jméno a kontakt navrhovatele
Cena bude udělena v rámci Psychologických dní v Olomouci ve dnech 4. – 6. 9. 2024. Laureát obdrží finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.


Statut Ceny Jiřího Hoskovce

Preambule
Cena je udělována na počest významného českého psychologa prof. PhDr. Jiřího Hoskovce, CSc. (1933-2011). Jiří Hoskovec se věnoval zejména psychologii dopravy a historii psychologie.
Je autorem resp. spoluautorem řady knih a četných článků v oblasti obecné a aplikované psychologie. Na základě mezinárodní spolupráce a studijních pobytů integroval západní a východní trendy psychologie. Byl vedoucím redaktorem časopisu „Československá psychologie“ a koeditorem dalších odborných časopisů v různých zemích.
Cenu Jiřího Hoskovce (dále jenom „Cena“) vyhlašuje a uděluje Českomoravská psychologická společnost, z.s., Kladenská 48, 160 00 Praha 6 (dále ČMPS).
Cena se uděluje za významný přínos v rozvoji české psychologie. Může se jednat o významný počin nebo o celoživotní přínos oboru. Posuzován je přínos v oblasti vědecké, pedagogické, praktické a mezinárodní spolupráce.
Cena se uděluje zpravidla při příležitosti konání Psychologických dní v ČR, tj. každý druhý rok. ČMPS si vyhrazuje právo Cenu v daném roce nevyhlásit.

Celý Statut je dostupný zde.

Nakladatelství psychodiagnostických metod Hogrefe – Testcentrum
je podporovatelem Ceny Jiřího Hoskovce.


Laureát roku 2022: Štěpán Vymětal

V roce 2022 byli nominováni: Jiří Diamant - Štěpán Vymětal

Představení nominovaných


Laureátka roku 2020: Martina Hřebíčková

V roce 2020 byli nominováni: Markéta Caravolas - Ivo Čermák - Martina Hřebíčková - Martin Loučka - Marie Sotolářová - Iva Šolcová

Představení nominovaných


Laureát v roce 2016: Tatsuo Ishikawa