Novinky
 • 06. 10.
  Výzva Dětského fondu OSN (UNICEF) pro uprchlíky v České republice - hledá se odborník do týmu: více zde.
 • 30. 09.
  3. číslo letošní E-psychologie právě vyšlo.
 • 22. 09.
  S lítostí oznamujeme, že 18. září 2022 nás opustil prof. PhDr. František Man, CSc. Parte.
 • 13. 09.
 • 15. 08.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky zasílejte formou revizí v dokumentu na adresu cmps@ecn.cz do 30. září 2022.
 • 30. 07.
  S lítostí oznamujeme, že zemřel doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc., člen katedry psychologie FF UP, dlouholetý člen ČMPS. Čest jeho památce. [parte]
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 29. 06.
  Prosíme o návrhy nových členů rady ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 26. 04.
  Memorandum o spolupráci Unie psychologických asociací ČR a České asociace pro psychoterapii ze dne 17.4.2022.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 02. 04.
 • 16. 03.
  Unie psychologických asociací ČR vyjadřuje podporu Ukrajině, jejím obyvatelům a odsuzuje ozbrojenou agresi a válku, kterou vláda Ruské federace vyvolala. Více...
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 03. 03.
  IUPsyS k válce na Ukrajině - ODKAZ
 • 25. 02.
  APA: Motion
 • 25. 02.
  EFPA aktuálně: Statement from EFPA
 • 24. 02.
  Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině. Díky!
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 31. 01.
  Zuzana Masopustová: Několik rad
 • 24. 01.
  O odkladu školní docházky a ped.-psych. poradnách v článku Jany a Hynka Cíglerových.
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
Kursy - výcviky - semináře

Základní výcvik v mediaci

Vzdělávání v mediaci, připravené Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, je zaměřené na získání základních znalostí a dovedností pro efektivní řešení konfliktů v různých oblastech. Reaguje na poptávku po vzdělávání v mediaci v souvislosti se zákonem o mediaci a poskytuje základní vzdělání budoucím zapsaným mediátorům. Staví na vyváženém propojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe.

Termín konání: říjen – listopad 2022
Místo: Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Uzávěrka přihlašování: 10. října 2022
Kontakt: Michaela Šrámková, email: michaela.sramkova@upol.cz

Více informací naleznete ZDE.


Poruchy rodové identity u dětí a dospívajících

Sexuologická společnost ČLS JEP vás zve na seminář Poruchy rodové identity u dětí a dospívajících, který se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR dne 13. 10. 2022 od 12,00 hod do 17,00 hod v budově Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 375/4, Praha 2, 1. patro, místnost 281.

 • Rodová identita a její poruchy (P. Weiss)
 • Klinická práce s dětmi a dospívajícími s poruchou rodové identity (H. Fifková)
 • Na hranici psychologické diagnostiky a psychoterapie (T. Kufa)
 • Péče o děti a dospívající s rodovou neshodou z pohledu pediatra (D. Neumann)
 • Vzájemná spolupráce endokrinologa a sexuologa v péči o děti a dospívající s poruchou rodové identity (M. Šnajderová)
 • Kontroverze u poruch rodové identity z pohledu dětského endokrinologa (J. Zapletalová)
 • Beseda s dětmi s poruchou rodové identity a jejich rodiči
Občerstvení zajištěno.
Seminář je určen odborníkům z řad pediatrů, dětských psychiatrů, dětských endokrinologů, dětských psychologů a sexuologů a je hodnocen 5 kredity.

Pro registraci uhraďte prosím účastnický poplatek ve výši 300 Kč na účet č. 500617613/0300, variabilní symbol 2522103, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Počet účastníků je omezen.

Případné dotazy pro organizátory posílejte na hana@fifkova.cz nebo petr.weiss@vfn.cz.
Těšíme se na shledanou.
Za organizátory: MUDr. Hana Fifková