Novinky
 • 24. 05.
  13th Annual Psychology Day at the United Nations: st 27. května, 11.00-13.00 h. Online dostupné. Odkaz je v pozvánce.
 • 01. 05.
  Psychologické dny 2020 se budou konat 17. září na téma Zkušenosti epidemie. Vítáme Vaše příspěvky!
 • 22. 04.
  Vyšlo první číslo 14. ročníku E-psychologie. Letáček zde ke stažení.
 • 22. 04.
  Poslali jsme členstvu 4. infomail a přejeme všem dobrou mysl a pevné zdraví.
 • 16. 04.
  Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je výzkum zaměřený na sběr anonymních informací o chování a prožívání lidí v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice. Děkujeme za Vaši účast ve výzkumu :-)
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 06. 04.
 • 05. 04.
  Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 01. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 02. 02.
  Spustili jsme web pro Psychologické dny 2020
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 15. 01.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 11. ledna 2020 zemřel prof. Josef Švancara, čestný člen ČMPS. Čest jeho památce.
 • 30. 12.
  Vyšlo čtvrté číslo 13. ročníku E-psychologie.
  Letáček ke stažení.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 11. 10.
  Aktuální stanovisko Etické komise a Rady ČMPS pro veřejnost.
 • 30. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
Kursy - výcviky - semináře

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii

otevírá NOVÝ systematický výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii, schválený pro zdravotnictví.

Katatymně imaginativní psychoterapie se velmi osvědčila v léčbě neurotických, funkčních a psychosomatických obtíží. KIP se uplatňuje také v rámci krizových intervencí, při práci s traumatem a v psychoterapii osobnostních poruch. Metoda KIP je vhodná jak pro krátkodobé, tak i pro dlouhodobé terapie, osvědčuje se v práci s dospělými, s dětmi i s dospívajícími. Kromě klasického využití v individuální terapii lze KIP modifikovat i pro práci se skupinami a v párovém settingu.

Výcvik se otvírá na podzim 2020 a jeho hlavní část bude probíhat v Praze, sebezkušenostní skupina mimo Prahu. Uzávěrka přihlášek je předběžně stanovena na 30. 6. 2020.

Výcvik organizačně zajišťuje PhDr. Leona Dyrehauge. V případě zájmu o zapojení se do výcviku se prosím hlaste na její e-mail: leonadyrehauge@gmail.com.
K přihlášce prosím přiložte následující: motivační dopis, strukturovaný životopis s fotografií, kopii VŠ diplomu, zájemci, kteří jsou zaměstnanci ve zdravotnictví, přiloží údaje o tom, kde a v jaké výši úvazku jsou zaměstnáni a doklad o zahájení předatestační přípravy.

Další informace o výcviku najdete na www.cskip.cz


Individuální psychologie Alfreda Adlera

Společnost MANSIO v.o.s. (www.mansio.cz) nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů. Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti. Těžiště přístupu je v následujících cílech:
- pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;
- vést klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

KURZ SPOLU A JINAK: Spolu a jinak ve školním poradenství
Termín: 20. - 23. července 2020 v Brně
Cena: 6400 Kč bez DPH
Akreditace MŠMT
Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/spolu-a-jinak-ve-skolnim-poradenstvi/

KRÁTKODOBÉ VÝCVIKY

 • Trénink ve vedení rozhovoru
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Termín: 9. – 11. června 2020 + 29. června – 1. července 2020 v Brně
  Cena: 9600 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/choreografie-rozhovoru

 • Edukativní rodičovská terapie
  Termín: 3. – 6. srpna + 14. - 15. září 2020 v Brně
  Cena: 9600 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/edukativni-rodicovska-terapie

 • Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Termín: 18. – 20. srpna + 16. – 18. září 2020 v Brně
  Cena: 9600 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/encouragement-kurz-dodavani-odvahy

DLOUHODOBÉ VÝCVIKY
 • Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích
  Akreditace: MŠMT a MPSV
  Délka: 250 hodin (8 setkání)
  Termín: zahájení od 29. září 2020 v Brně (další termíny k dispozici na webu)
  Cena: 42 000 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky: https://www.mansio.cz/kurzy/sebezkusenostni-vycvik

 • Edukativní rodičovská terapie – pokročilé dovednosti
  Akreditace: MŠMT a MPSV
  Délka: 250 hodin (9 setkání)
  Termín: zahájení od 5. října 2020 v Brně (další termíny k dispozici na webu)
  Cena: 42 000 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/edukativni-rodicovska-terapie-pokrocile-dovednosti

 • Podpora práce v adlerovském přístupu – Profesní rozvoj, kazuistiky a supervize
  Akreditace: MŠMT a MPSV
  Délka: 250 hodin (8 setkání)
  Termín: zahájení od 20. října 2020 v Brně (další termíny k dispozici na webu)
  Cena: 42 000 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/profesni-rozvoj-kazuistiky-supervize


RAFAEL INSTITUT z.s. nabízí

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PSYCHOTERAPII: výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu

Nová výcviková skupina v Rafael Institutu se otevírá na podzim/zima 2020. Vedoucí výcviku:

Mgr. Jasenka Medenčevič – klinická psycholožka, psychoterapeutka
Mgr. Jan Hovorka – psycholog, fyzioterapeut, rodinný terapeut

Program je určen pomáhajícím profesím – psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a příslušníkům dalších pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět vzniku a prevenci psychických traumat, nebo se zabývají léčbou duševních poruch a podporou duševního zdraví.

Součástí Komplexního vzdělávacího programu je sebezkušenostní část za účasti výcvikových vedoucích (480 hodin), teoretická část (200 hodin) obsahující přednášky, kazuistiky a praktické nácviky, a supervizní část (100 hodin).

Bližší podrobnosti k výcviku lze nalézt na tomto odkazu.

V případě Vašeho zájmu, pošlete prosím přihlášku, motivační dopis, koncizní osobní a profesní CV (2v1) a fotografii nejpozději do 31. srpna 2020 na adresy JasenkaM@seznam.cz, janhovorka@centrum.cz a rafael@rafaelinstitut.cz.
První pohovory budou probíhat ještě v červnu, další pak po prázdninách až do naplnění skupiny vhodnými zájemci.