Novinky
 • 08. 09.
  Rada ČMPS zve k účasti na online diskusním panelu o vzdělávání a akreditacích v psychologii. Více zde.
 • 07. 09.
  Cena Jiřího Diamanta pro rok 2021 vyhlášena! Uzávěrka: 15. října 2021.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 08.
  Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). Návrh se týkal znevýhodněného postavení soukromých dětských poradenských psychologů a speciálních pedagogů oproti jejich kolegům a kolegyním v síti PPP.
 • 23. 07.
  1. mezinárodní setkání sekce Politické psychologie – Psychologie demokracie při ČMPS.
 • 07. 07.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 30. 06.
  2. číslo E-psychologie právě vychází.
 • 24. 05.
 • 13. 05.
  Zveřejnili jsme záznamy přednášek webináře Sekce psychologie krizí, neštěstí a traumatu, ze dne 23. 4. 2021.
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 21. 12.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
Kursy - výcviky - semináře

Institut Dialog

nabízí komplexní vzdělávací a výcvikový program pro profesionály z oblasti zdravotnictví, psychoterapie a poradenství a jiných pomáhajících profesí, kteří chtějí do své práce pojmout filozofii a metodologii gestalt psychoterapie.

Cílem programu je zprostředkovat komplexní psychoterapeutické vzdělání (teoretické, sebezkušenostní a supervizní), založené na gestalt přístupu, a zároveň do terapeutické práce inkorporovat vysoký standard psychoterapeutické kompetence a etiky.

Nabízený program je schválen IPVZ pro zdravotnictví. Garanti a trenéři MUDr. Fišerová, MUDr. Horáčková, Mgr. Pernička a MUDr. Rektor jsou diplomovaní britskými a americkými instituty GPTI a GATLA.

Program je rozložen do 5 let, obsahuje 600 hodin, probíhá 4x ročně v intenzivních čtyřdenních výcvikových blocích.

Cena: 190 Kč/výcviková hodina (nezahrnuje ubytování a stravu).
Platba: 4x ročně za výcvikový blok.
Předpokládané otevření výcviku: červen, resp. září 2022

Podrobné info najdete na www.gestalt-dialog.cz

Prosíme zájemce, aby posílali písemné přihlášky s přílohou profesního a osobního životopisu na info@gestalt-dialog.cz.
Uzávěrka přihlášek: 5. ledna 2022.


Individuální psychologie Alfreda Adlera

Společnost MANSIO v.o.s. nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů. Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti.

Těžiště přístupu je v následujících cílech:

 • pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;
 • vést klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

Kompletní nabídku seminářů a výcviků v roce 2021 naleznete na tomto odkazu.