Novinky
 • 15. 11.
  S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila
  prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc., významná dětská psycholožka, čestná členka ČMPS. Vzpomínáme. [parte]
 • 01. 10.
 • 30. 09.
  3. číslo E-psychologie právě vychází.
 • 28. 09.
  Blahopřejeme dr. Jaroslavu Šturmovi, který je jeden z oceněných osobností letošního 28. září. Ceny udílí předseda Senátu ČR. (video).
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 08.
  Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). Návrh se týkal znevýhodněného postavení soukromých dětských poradenských psychologů a speciálních pedagogů oproti jejich kolegům a kolegyním v síti PPP.
 • 23. 07.
  1. mezinárodní setkání sekce Politické psychologie – Psychologie demokracie při ČMPS.
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 24. 05.
 • 13. 05.
  Zveřejnili jsme záznamy přednášek webináře Sekce psychologie krizí, neštěstí a traumatu, ze dne 23. 4. 2021.
 • 04. 04.
  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela PhDr. Hana Junová. Parte a vzpomínková stránka.
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
 • 21. 12.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
Kursy - výcviky - semináře

Institut Dialog

nabízí komplexní vzdělávací a výcvikový program pro profesionály z oblasti zdravotnictví, psychoterapie a poradenství a jiných pomáhajících profesí, kteří chtějí do své práce pojmout filozofii a metodologii gestalt psychoterapie.

Cílem programu je zprostředkovat komplexní psychoterapeutické vzdělání (teoretické, sebezkušenostní a supervizní), založené na gestalt přístupu, a zároveň do terapeutické práce inkorporovat vysoký standard psychoterapeutické kompetence a etiky.

Nabízený program je schválen IPVZ pro zdravotnictví. Garanti a trenéři MUDr. Fišerová, MUDr. Horáčková, Mgr. Pernička a MUDr. Rektor jsou diplomovaní britskými a americkými instituty GPTI a GATLA.

Program je rozložen do 5 let, obsahuje 600 hodin, probíhá 4x ročně v intenzivních čtyřdenních výcvikových blocích.

Cena: 190 Kč/výcviková hodina (nezahrnuje ubytování a stravu).
Platba: 4x ročně za výcvikový blok.
Předpokládané otevření výcviku: červen, resp. září 2022

Podrobné info najdete na www.gestalt-dialog.cz

Prosíme zájemce, aby posílali písemné přihlášky s přílohou profesního a osobního životopisu na info@gestalt-dialog.cz.
Uzávěrka přihlášek: 5. ledna 2022.


ČSAP - Výcvik v jungovské psychoterapii

ČSAP - Česká Společnost pro Analytickou Psychologii bude opět otevírat novým zájemcům
výcvik v jungovské psychoterapii,
začínající v září 2022 a akreditovaný pro práci ve zdravotnictví.

Semináře probíhají paralelně v Brně, Praze a na Slovensku.

Předpokládán je zájem o jungovskou psychologii, podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního směru (či před dokončením), základní orientace v oblasti psychoterapie a minimální věk 25 let.

Přihlášení do nově otevíraného běhu výcviku je do 28.2. 2022.
Přijímací pohovory proběhnou na jaře 2022.
Další podrobnosti na oznámení zde.


Individuální psychologie Alfreda Adlera

Společnost MANSIO v.o.s. nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů. Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti.

Těžiště přístupu je v následujících cílech:

 • pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;
 • vést klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

Aktuální nabídka
Detaily k výcviku Edukativní rodičovská terapie - pokročilé dovednosti naleznete na tomto odkazu.


Výcviky.cz – body-psychoterapeutické kurzy a výcviky

 • Úvodní víkend body-psychoterapie
  Seznámení se základními principy body-psychoterapie sebezkušenostním způsobem, kdy si jednotlivé teoretické principy zažijete sami na sobě. Možnost pokračovat 3-víkendovým kurzem Základy body-psychoterapie nebo na podzim 2022 vstoupit do dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii. Koná se 28. - 30. 1. 2022 v Brně a 25. – 27. 2. 2022 v Praze, vede MUDr. Tomáš Morcinek.

 • Reichovy charakterové typy - základy
  Víkendový kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha, což je jeden z jeho základních přínosů pro psychoterapii zaměřenou na tělo. Budou probrány všechny jeho typy (schizoidní, orální, psychopatický, masochistický, rigidní a hysterický) a to jak teoreticky, tak i pomocí malých demonstrujících sebezkušenostních cvičení. Koná se 18. - 20. 3. 2022 v Praze, vede MUDr. Tomáš Morcinek.

 • Základy body-psychoterapie
  Kurz v rozsahu tří víkendů, z toho dva prodloužené, vycházející z principů biodynamické body-psychoterapie (kterou založila Gerda Boyesen). Kurz je určen pro ty, kteří si chtějí doplnit své profesní zkušenosti, případně uvažují o své účasti na výcviku v biodynamické body-psychoterapii. Pro verbální psychoterapeuty je kurz příležitostí obohatit svůj přístup (především techniky, které nepracují s tělesným kontaktem, budou snadno integrovatelné do verbálního psychoterapeutického přístupu). Podmínkou účasti je předchozí účast na Úvodním víkendu body-psychoterapie (viz výše). Zahájení 22.- 24. 4. 2022 v Praze, vede MUDr. Tomáš Morcinek.

 • Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii
  Další běh tohoto dlouhodobého výcviku pořádaného ve spolupráci s Evropskou školou pro biodynamickou psychologii ESBPE plánujeme zahájit na podzim 2022. Předpokladem přihlášení se je předchozí účast na Úvodním víkendu body-psychoterapie (viz výše).
Více informací na www.vycviky.cz. Organizace MUDr. Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867.