Novinky
 • 05. 08.
  2. číslo E-psychologie je mezi námi. Letáček k dispozici.
 • 16. 07.
  Přihlašování abstraktů přednášek na Psychologické dny 2020 je ukončeno. Stále je možné přihlásit poster. Seznam přijatých příspěvků najdete zde.
 • 15. 07.
  S lítostí oznamujeme, že odešel PhDr. Jindřich Kabát, český spisovatel, politik, psycholog, vysokoškolský učitel a otec pěti dětí.
 • 07. 07.
  Laureát Ceny Jiřího Hoskovce pro rok 2020 je již znám, gratulujeme :-)
 • 22. 06.
  Členský Zpravodaj ČMPS přichází tento týden do poštovních schránek, prozatím nabízíme úvodník pana předsedy.
 • 17. 06.
  JoVE Core Social Psychology - videa zaměřená na interaktivní výuku sociální psychologie, volně do 31. 12. 2020.
 • 01. 06.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 05.
  Psychologické dny 2020 se budou konat 17. září na téma Zkušenosti epidemie. Vítáme Vaše příspěvky!
 • 22. 04.
  Poslali jsme členstvu 4. infomail a přejeme všem dobrou mysl a pevné zdraví.
 • 16. 04.
  Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je výzkum zaměřený na sběr anonymních informací o chování a prožívání lidí v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice. Děkujeme za Vaši účast ve výzkumu :-)
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 05. 04.
  Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 15. 01.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 11. ledna 2020 zemřel prof. Josef Švancara, čestný člen ČMPS. Čest jeho památce.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 17. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
Kursy - výcviky - semináře

Individuální psychologie Alfreda Adlera

Společnost MANSIO v.o.s. (www.mansio.cz) nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů. Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti. Těžiště přístupu je v následujících cílech:
- pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;
- vést klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

KURZ SPOLU A JINAK: Spolu a jinak ve školním poradenství
Termín: 20. - 23. července 2020 v Brně
Cena: 6400 Kč bez DPH
Akreditace MŠMT
Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/spolu-a-jinak-ve-skolnim-poradenstvi/

KRÁTKODOBÉ VÝCVIKY

 • Trénink ve vedení rozhovoru
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Termín: 9. – 11. června 2020 + 29. června – 1. července 2020 v Brně
  Cena: 9600 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/choreografie-rozhovoru

 • Edukativní rodičovská terapie
  Termín: 3. – 6. srpna + 14. - 15. září 2020 v Brně
  Cena: 9600 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/edukativni-rodicovska-terapie

 • Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Termín: 18. – 20. srpna + 16. – 18. září 2020 v Brně
  Cena: 9600 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/encouragement-kurz-dodavani-odvahy

DLOUHODOBÉ VÝCVIKY
 • Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích
  Akreditace: MŠMT a MPSV
  Délka: 250 hodin (8 setkání)
  Termín: zahájení od 29. září 2020 v Brně (další termíny k dispozici na webu)
  Cena: 42 000 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky: https://www.mansio.cz/kurzy/sebezkusenostni-vycvik

 • Edukativní rodičovská terapie – pokročilé dovednosti
  Akreditace: MŠMT a MPSV
  Délka: 250 hodin (9 setkání)
  Termín: zahájení od 5. října 2020 v Brně (další termíny k dispozici na webu)
  Cena: 42 000 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/edukativni-rodicovska-terapie-pokrocile-dovednosti

 • Podpora práce v adlerovském přístupu – Profesní rozvoj, kazuistiky a supervize
  Akreditace: MŠMT a MPSV
  Délka: 250 hodin (8 setkání)
  Termín: zahájení od 20. října 2020 v Brně (další termíny k dispozici na webu)
  Cena: 42 000 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/profesni-rozvoj-kazuistiky-supervize


RAFAEL INSTITUT z.s. nabízí

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PSYCHOTERAPII: výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu

Nová výcviková skupina v Rafael Institutu se otevírá na podzim/zima 2020. Vedoucí výcviku:

Mgr. Jasenka Medenčevič – klinická psycholožka, psychoterapeutka
Mgr. Jan Hovorka – psycholog, fyzioterapeut, rodinný terapeut

Program je určen pomáhajícím profesím – psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a příslušníkům dalších pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět vzniku a prevenci psychických traumat, nebo se zabývají léčbou duševních poruch a podporou duševního zdraví.

Součástí Komplexního vzdělávacího programu je sebezkušenostní část za účasti výcvikových vedoucích (480 hodin), teoretická část (200 hodin) obsahující přednášky, kazuistiky a praktické nácviky, a supervizní část (100 hodin).

Bližší podrobnosti k výcviku lze nalézt na tomto odkazu.

V případě Vašeho zájmu, pošlete prosím přihlášku, motivační dopis, koncizní osobní a profesní CV (2v1) a fotografii nejpozději do 31. srpna 2020 na adresy JasenkaM@seznam.cz, janhovorka@centrum.cz a rafael@rafaelinstitut.cz.
První pohovory budou probíhat ještě v červnu, další pak po prázdninách až do naplnění skupiny vhodnými zájemci.


Výcviky.cz – body-psychoterapeutické kurzy a výcviky

 • Terapeutické masáže a deep draining
  Výběrový roční kurz pokročilých terapeutických masážních intervencí v rámci biodynamické body-psychoterapie, vede MUDr. Dana Hlaváčková. Vhodné jako doplnění pro účastníky nebo absolventy výcviku v některém ze směru psychoterapie zaměřené na tělo, nebo pro maséry a fyzioterapeuty či pro absolventy kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem. Zahájení kurzu 16. - 20. 9. 2020 v Hlavici.

 • Reichovy charakterové typy - základy
  Víkendový kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha, což je jeden z jeho základních přínosů pro psychoterapii zaměřenou na tělo. Budou probrány všechny jeho typy (schizoidní, orální, psychopatický, masochistický, rigidní a hysterický) a to jak teoreticky, tak i pomocí malých demonstrujících sebezkušenostních cvičení. Vede Mona Lisa Boyesen, koná se 2. - 4. 10. 2020 v Praze.

 • Úvodní víkend biodynamických masáží
  Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické body-psychoterapie. Koná se 16. - 18. 10. 2020 v Praze. Je případně možné pokračovat ročním kurzem Biodynamické masáže a práce s dotekem, který plánujeme zahájit na jaře 2021.

 • Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii
  Kurz určený pro všechny, kdo chtějí vědět, jak terapeuticky pracovat s jednotlivými charakterovými typy, které popsal Wilhelm Reich. Předpokladem účasti je znalost základních charakteristik jednotlivých typů. Kurz tedy volně navazuje na seminář Reichovy charakterové typy - základy. Vede norská psychoterapeutka Mona Lisa Boyesen v Praze ve dnech 23. - 26. 10. 2020 v Praze.

 • Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen
  Víkendový kurz nabídne nejen teorii, ale především praktickou výuku pozorování těla a tělesných projevů u klientů včetně nácviku v malých skupinkách. Nácvik pak bude doplněn informacemi, jak takové pozorování využít pro případné body-psychoterapeutické intervence. Vede Květa Palusková, koná se 20. - 22. 11. 2020 v Praze.
Více informací na www.vycviky.cz. Organizace Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867.