Novinky
 • 15. 05.
  Nový kurz - Diferenciální diagnostika dospělých v klinicko-psychologické praxi - začíná 18. června 2022 v Olomouci. Bližší info zde.
 • 09. 05.
  Seminář ke 100. výročí narození prof. PhDr. Zdeňka Matějčka se koná 23. května 2022, blíže zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 26. 04.
  Memorandum o spolupráci Unie psychologických asociací ČR a České asociace pro psychoterapii ze dne 17.4.2022.
 • 25. 04.
  199. KPD už 9. května v Lékařském domě v Praze.
 • 22. 04.
  Vyhlášení Diamantovy ceny pro rok 2022.
 • 10. 04.
  Jarní Čtvrtl. zpravodaj ČMPS vychází poprvé pouze elektronicky - odkaz byl zaslán všem členům, u nichž evidujeme e-mailovou adresu.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 02. 04.
 • 30. 03.
  1. číslo letošní E-psychologie právě vyšlo.
  Letáček ke stažení.
 • 16. 03.
  Unie psychologických asociací ČR vyjadřuje podporu Ukrajině, jejím obyvatelům a odsuzuje ozbrojenou agresi a válku, kterou vláda Ruské federace vyvolala. Více...
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 03. 03.
  IUPsyS k válce na Ukrajině - ODKAZ
 • 25. 02.
  APA: Motion
 • 25. 02.
  EFPA aktuálně: Statement from EFPA
 • 24. 02.
  Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině. Díky!
 • 31. 01.
  Zuzana Masopustová: Několik rad
 • 24. 01.
  O odkladu školní docházky a ped.-psych. poradnách v článku Jany a Hynka Cíglerových.
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
Kursy - výcviky - semináře

Institut psychologických služeb s.r.o.

NABÍDKA KURZŮ A ASISTENČNÍHO PROGRAMU

 • DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA DOSPĚLÝCH V KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ PRAXI (Novinka!)
  Kurz je určen pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.

  Kurz je zaměřen na diferenciální diagnostiku dospělých v klinické psychologii. Pozornost je věnována diferenciální diagnostice psychotických poruch, afektivních poruch, neurotických poruch, poruch osobnosti, organických poruch, simulace a faktitivních poruch.
  Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR.
  - Lektor: doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
  - Cena: 8 400 Kč (částka je rozdělena do několika plateb)
  - Zahájení prvního běhu proběhne 18. 6. 2022 v Olomouci

 • TEMATICKÝ-APERCEPČNÍ TEST V KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ PRAXI
  Kurz je koncipován jako teoreticko-praktická výuka s celkovou dotací 35 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do pěti jednodenních setkání po 7 vyučovacích hodinách.
  Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR.
  - Lektor: doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
  - Cena: 8 400 Kč (je možné hradit po částech)

 • Asistenční program ROR-ONLINE
  Asistenční on-line program pro zápis, skórování a vyhodnocení protokolu Rorschachovy metody administrované s využitím Komprehenzivního systému. Jedná se o originální přehlednou aplikaci v českém jazyce.
  Program obsahuje čtyři provázané moduly:
  Zápis protokolu | Skórování protokolu | Vyhodnocení | Správa respondentů/klientů
Více o kurzech a asistenčním programu naleznete zde.

Stránky Institutu psychologických služeb


Terapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

Zahájení: prosinec 2022

Garant výcviku: PhDr. Martina Kosová
Lektoři: MUDr. Robert Dojčár, Mgr. Ivan Domes, MUDr. Lubomíra Izáková, PhD., MUDr. Mária Jasenková, PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., PhDr. Vlastimil Sojka, Mgr. Jana Strnádková, Mgr. Martina Kupky, Ph.D. (ve schvalovacím procesu).

Organizační zajištění: IPIPAPP, s.r.o., Olomouc.
Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku naleznete na webových stránkách www.ipipapp.cz.


Individuální psychologie Alfreda Adlera

Společnost MANSIO v.o.s. nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů. Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti.

Těžiště přístupu je v následujících cílech:

 • pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;
 • vést klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

Aktuální nabídka

Adlerovský přístup ve školním poradenství

Šestidenní výcvik je praktickou aplikací poznatků individuální psychologie do prostředí školy, výchovného a pedagogicko-psychologického poradenství. Zaměříme se na problémové chování žáků ve škole (výukové selhávání, rizikové chování, nízká motivace atd.). Poskytneme účastníkům konkrétní strategie, týkající se budování a podpory vztahu s klientem (žákem, učitelem, rodičem), které jsou základem smysluplných intervencí. Metody, které si účastníci vyzkouší na vlastní kůži, mohou ihned využít při práci s učiteli, žáky a rodiči.
Akreditace: MŠMT
Délka: 48 hodin (6 výcvikových dní)
Termín: 19. - 22. 7. + 6. - 7. 9. 2022 v Brně
Cena: 10 800,- Kč bez DPH
Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Přihlášky

Rané vzpomínky a jejich metaforický význam

Naučíme se pracovat s jedinečnou metodou individuální psychologie a ukážeme si její široké využití - v terapii, poradenství, při seberozvoji, podpoře motivace a v dalších oblastech. Strukturovaný a zároveň intuitivní způsob práce nám umožní rychle a tvořivě nahlédnout naučené vzorce chování, které klientům nepřinášejí užitek a neumožňují změnu. Naučíme se metodu analýzy využívat různým způsobem, osvojíme si způsob provázení a techniku dotazování, možnosti interpretace a proces reorientace. Vše proběhne v kombinaci sebezkušenosti, tréninku a teoretického výkladu.
Akreditace: MŠMT a MPSV
Délka: 48 hodin (6 výcvikových dní)
Termín: 26. - 29. 7. + 8. - 9. 9. 2022 v Brně
Cena: 10 800,- Kč bez DPH
Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Přihlášky

Edukativní rodičovská terapie

Edukativní rodičovská terapie se zaměřuje na rozvoj rodičovských kompetencí a budování funkčních vztahů mezi rodiči a dětmi prostřednictvím porozumění rodičovským přesvědčením a reflexe rodičovského stylu. Provedeme vás těmito tématy: analýza životního stylu, rodinná a sourozenecká konstelace, interakce v rodině, problémové chování dětí, budování pocitu sounáležitosti v rodině a význam podporujícího přístupu ve výchově. Naučíte se, jak vést rodiče k reflexi oblastí, které jsou zdrojem překážek v jejich vztahu k dětem. Naučíte se pracovat s rozhovorovými schématy, která umožňují porozumění a motivují klienty ke změně postojů i chování. Výcvik představuje ověřený postup pro terapeutickou práci s rodinným systémem.
Akreditace: MŠMT a MPSV
Délka: 48 hodin (6 výcvikových dní)
Termín: 9. - 12. 8. + 15. - 16. 9. 2022 v Brně
Cena: 10 800 Kč bez DPH
Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Přihlášky

Práce s tělem v kontextu adlerovské psychologie

Přístup individuální psychologie staví na principu celistvosti, mimo jiné umožňuje vědomý kontakt s myšlením, emočním a tělesným prožíváním. Nabídneme teoretické zakotvení, díky němuž získáte nástroj, jak interpretovat tělesné projevy a využívat je k porozumění fungování člověka v životě. Naučíte se, jak zvyšovat citlivost k vnímání signálů těla, propojovat emoční a tělesné prožívání, využívat tělo jako pomocníka v mezilidské komunikaci. V kurzu si zažijete metody práce s tělem, které doplňují obvyklý způsob práce v individuální psychologii. Budeme se věnovat praktickému nácviku technik (např. mindfulness, focusing, imaginace a relaxace), které využijete pro seberozvoj i pro práci s klienty.
Akreditace: MŠMT a MPSV
Délka: 48 hodin (6 výcvikových dní)
Termín: 15. - 20. 8. 2022 na Zámku ve Slatině u Jevišovic
Cena: 10 800 Kč bez DPH
Lektorky: Mgr. Dora Lukášová Salaquardová, Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Přihlášky


Poruchy rodové identity u dětí a dospívajících

Sexuologická společnost ČLS JEP vás zve na seminář Poruchy rodové identity u dětí a dospívajících, který se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR dne 13. 10. 2022 od 12,00 hod do 17,00 hod v budově Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 375/4, Praha 2, 1. patro, místnost 281.

 • Rodová identita a její poruchy (P. Weiss)
 • Klinická práce s dětmi a dospívajícími s poruchou rodové identity (H. Fifková)
 • Na hranici psychologické diagnostiky a psychoterapie (T. Kufa)
 • Péče o děti a dospívající s rodovou neshodou z pohledu pediatra (D. Neumann)
 • Vzájemná spolupráce endokrinologa a sexuologa v péči o děti a dospívající s poruchou rodové identity (M. Šnajderová)
 • Kontroverze u poruch rodové identity z pohledu dětského endokrinologa (J. Zapletalová)
 • Beseda s dětmi s poruchou rodové identity a jejich rodiči
Občerstvení zajištěno.
Seminář je určen odborníkům z řad pediatrů, dětských psychiatrů, dětských endokrinologů, dětských psychologů a sexuologů a je hodnocen 5 kredity.

Pro registraci uhraďte prosím účastnický poplatek ve výši 300 Kč na účet č. 500617613/0300, variabilní symbol 2522103, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Počet účastníků je omezen.

Případné dotazy pro organizátory posílejte na hana@fifkova.cz nebo petr.weiss@vfn.cz.
Těšíme se na shledanou.
Za organizátory: MUDr. Hana Fifková