Novinky
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 01. 01.
 • 29. 12.
  4. číslo letošního ročníku E-psychologie právě vyšlo.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 12. 12.
  Sborník abstraktů z Psychologických dnů 2022 s prolinky na videozáznamy některých přednášek je již k dispozici.
 • 03. 11.
  Bulletin IUPsyS, 4, 2022 k dispozici zde.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Kursy - výcviky - semináře

Individuální psychologie Alfreda Adlera

Společnost MANSIO v.o.s. (www.mansio.cz) nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů. Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti. Těžiště přístupu je v následujících cílech:
- pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;
- vést klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

KRÁTKODOBÉ VÝCVIKY

 • Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Délka: 48 hodin
  Termín: 29. - 31. 3. + 24. - 26. 4. 2023 v Brně
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Délka: 48 hodin
  Termín: 2. - 4. 5. + 22. - 24. 5. 2023 v Brně
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Adlerovský přístup ve školním poradenství
  Akreditace MŠMT
  Délka: 48 hodin
  Termín: 18. - 21. 7. + 28. - 29. 8. 2023 v Brně
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Edukativní rodičovská terapie
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Délka: 51 hodin
  Termín: 25. - 28. 7. + 5. - 6. 9. 2023 v Brně
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Práce s tělem v kontextu adlerovské psychologie
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Délka: 48 hodin
  Termín: 31. 7. - 4. 8. 2023 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Dora Lukášová Salaquardová
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Trénink ve vedení rozhovoru
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Délka: 48 hodin
  Termín: 25. - 26. 9. + 16. - 17. 10. + 6. - 7. 11. 2023 v Brně
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

DLOUHODOBÉ VÝCVIKY
 • Edukativní rodičovská terapie – pokročilé dovednosti
  Akreditace: MŠMT a MPSV
  Délka: 250 hodin (10 setkání)
  Termín: zahájení 9. října 2023 v Brně
  Cena: 54 500 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Podpora práce v adlerovském přístupu – Profesní rozvoj, kazuistiky a supervize
  Akreditace: MŠMT a MPSV
  Délka: 250 hodin (10 setkání)
  Termín: zahájení 28. listopadu 2023 v Brně
  Cena: 54 500 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

HOST V MANSIU
Výcviky pod vedením Samuela Schürera:
 • Párová terapie a poradenství
  Už poněkolikáté jsme požádali švýcarského terapeuta Samuela Schürera, který se řadu let zaměřuje na párovou terapii a poradenství, aby obohatil naši nabídku vzdělávání. V tomto kurzu získáte nástroje individuální psychologie, které vám umožní porozumět párové interakci (např. práce s ranou vzpomínkou), seznámíte se s možnostmi řešení konfliktů v páru a naučíte se používat techniky používané v párovém kontextu. Odborné tlumočení do češtiny je zajištěno.
  Akreditace: bez akreditace
  Délka: 30 hodin
  Termín: 11. - 14. 4. 2023 v Brně
  Cena: 7 200 Kč bez DPH
  Lektor: Samuel Schürer
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Využití analýzy raných vzpomínek v párovém poradenství
  Rané vzpomínky jsou zlatým dolem pro porozumění klientovým přesvědčením, obavám, životním cílům a vzorcům chování. V párovém poradenství nám pomáhají porozumět párové dynamice, očekávání od vztahu, individuálním potřebám, případně výběru partnera. Práce s ranými vzpomínkami v páru mohou vést k vhledu, který klienty motivuje řešit jejich vzájemné problémy konstruktivně a umožňuje prohloubit vzájemné porozumění a podpořit vztah. Účastníci si metodou osvojí krok za krokem, jednotlivé kroky budou demonstrovány a detailně probrány. Odborné tlumočení do češtiny je zajištěno.
  Akreditace: bez akreditace
  Délka: 30 hodin
  Termín: 2. - 5. 10. 2023 v Brně
  Cena: 7 200 Kč bez DPH
  Lektor: Samuel Schürer
  Přihlášky na tomto odkazu.