Novinky
 • 30. 06.
  V zármutku oznamujeme, že nás dnes opustil prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, jedna z velkých osobností české klinické psychologie a psychoterapie. Připomínáme si jej např. v tomto rozhovoru.

 • 29. 06.
  Vychází 2. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 28. 06.
  Rozeslali jsme červnové číslo členského Zpravodaje. Mrkněte příp. i do spamů.
 • 29. 05.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
Kursy - výcviky - semináře

TA Edu.cz

Nabízíme postupné seznamování s transakční analýzou formou kurzů, seminářů a workshopů.

Jde o základní seznamovací kurz TA 101, dlouhodobé vzdělávání pro vzdělavatele, kurz Vznik a vývoj skupin a týmů, skupinovou individuální supervizi a postupně jsou přidávány další kurzy a semináře na bázi transakční analýzy.

Všechny nabídky a termíny jsou na www.taedu.cz/vzdelavanivta

PhDr.Blanka Čepická, Ph.D., TSTA-P
Mgr. Jan Šimek PTSTA-E


Individuální psychologie Alfreda Adlera

Společnost MANSIO v.o.s. (www.mansio.cz) nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů. Jsou vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti. Těžiště přístupu je v následujících cílech:
- pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;
- vést klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

KRÁTKODOBÉ VÝCVIKY

 • Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením
  Naučíme se pracovat s jedinečnou metodou individuální psychologie a ukážeme si její široké využití - v terapii, poradenství, při seberozvoji, podpoře motivace a v dalších oblastech. Strukturovaný a zároveň intuitivní způsob práce nám umožní rychle a tvořivě nahlédnout naučené vzorce chování, které klientům nepřinášejí užitek a neumožňují změnu. Naučíme se metodu analýzy využívat různým způsobem, osvojíme si způsob provázení a techniku dotazování, možnosti interpretace a proces reorientace. Vše proběhne v kombinaci sebezkušenosti, tréninku a teoretického výkladu.
  Akreditace MPSV
  Délka: 48 hodin
  Termín: 28. - 30. 5. + 25. - 27. 6. 2024 v Brně
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
  Provedeme vás cestou podpory, tak abyste si techniky a metody dodávání odvahy zažili na sobě a poznali na vlastní kůži, jaký benefit přinášejí. Naučíme se, jak podpořit pocit sounáležitosti a spolupráci s ostatními, jak klientům pomoci překonávat vlastní limity, objevovat vnitřní zdroje a motivovat je k aktivnímu řešení problémů. Projdeme společně fáze procesu dodávání odvahy, osvojíme si techniku kladení otázek, podpůrných komentářů a způsobu konfrontace, která vede k náhledu a změně namísto odporu a nespolupráci.
  Akreditace MPSV
  Délka: 48 hodin
  Termín: 2. - 5. 4. + 29. - 30. 4. 2024 v Brně
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Adlerovský přístup ve školním poradenství
  Naučíme se používat osvědčený systém práce ve školním poradenství. Ukážeme si, jak vytvářet poradenskou strategii: jak se orientovat v systému školy, jak identifikovat oblasti, kde je potřeba pracovat na změně a přizvat ke spolupráci ty, kteří mají na změnu vliv. Osvojíme si postupy, které dovolí reflektovat podstatu vztahu mezi učitelem a žákem, porozumět přesvědčením učitele a oslovovat jeho emoce, což je nezbytné pro proměnu jeho přístupu k žákům. Získáte metodiku pro práci s problémovým chováním žáků, která zahrnuje rozhovorové schéma pro diagnostiku a nástroje pro nastavování smysluplných intervencí na úrovni práce s jednotlivcem i s třídním kolektivem. Všechny metody si vyzkoušíte na vlastní kůži a budete je moci ihned využít při práci se třídami, učiteli, žáky a rodiči.
  Bez akreditace
  Délka: 48 hodin
  Termín: 20. - 21. 3. + 8. - 9. 4. + 6. - 7. 5. 2024 v Brně
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: Mgr. Kristýna Baumová, Mgr. Simona Hybšová
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Edukativní rodičovská terapie
  V našem historicky nejstarším vzdělávání získáte mix toho nejlepšího, co představuje způsob práce v individuální psychologii. Ukážeme si, jak pracovat s klienty v rámci individuální konzultace (individuální, párová nebo rodinná terapie), inspirujeme pro vytvoření metodiky pro vedení rodičovských skupin, které jsou zaměřeny terapeuticky nebo rozvojově. Projdeme si sebezkušeností, abychom lépe porozuměli systému kladení otázek při provázení klientů i metodám, se kterými budeme pracovat.
  Akreditace MPSV
  Délka: 48 hodin
  Termín: 13. - 16. 8. + 10. - 11. 9. 2024 v Brně
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Práce s tělem v kontextu adlerovské psychologie
  Pomocí napojení na tělesné prožívání porozumíme tomu, jak vnímání a prožívání vlastní tělesnosti odráží vztah k sobě, druhým a světu. Ukážeme si, jak skrze práci s tělem porozumět osobní dynamice, soukromé logice a životnímu stylu. Práci s tělem využijeme jako vstupní bránu pro změnu myšlení a emočního prožívání. Budeme se věnovat praktickému nácviku metod (např. mindfulness, focusing, imaginace a relaxace), které využijete pro seberozvoj i pro práci s klienty.
  Akreditace MPSV
  Délka: 48 hodin
  Termín: 19. - 23. 8. 2024 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Dora Lukášová Salaquardová
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Trénink ve vedení rozhovoru
  Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejde nám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektování jeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost, naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozumění a vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenost vám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidět výsledky společné práce. Akreditace MPSV
  Délka: 48 hodin
  Termín: 30. 9. - 2. 10. + 4. - 6. 11. 2024 v Brně
  Cena: 10 800 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky na tomto odkazu.

DLOUHODOBÉ VÝCVIKY

Poradenské dovednosti ve školním prostředí perspektivou individuální psychologie
Cílem výcviku je nabídnout školním psychologům a dalším, kteří se věnují školnímu poradenství, tolik potřebnou podporu, která jim umožní systematicky spolupracovat na proměně školy směrem k partnerskému a spolupracujícímu nastavení a tak spoluvytvářet prostředí umožňující zažívat pocit sounáležitosti.  Budeme rozvíjet všechny kompetence důležité pro práci v kontextu školního poradenství - vedení rozhovoru s dětmi, rodiči i učiteli, speciální techniky pro práci s jednotlivcem i se skupinou, práce s diagnostickými metodami, které umožňují identifikovat problematická místa bránící zdravému fungování školy, rozpoznat zdroje, silné stránky a potenciál. Naučíme se také, jak motivovat ke změně a podporovat v její realizaci, provázet procesem změny. Pozornost budeme věnovat i vytváření strategie pro podporu spolupráce uvnitř školy a zakotvení práce do ucelené metodiky práce v různých kontextech. Výcvik je zakotven v konstruktivistickém přístupu, na kterém staví individuální psychologie a systemika, ve kterých jsou vycvičené lektorky výcviku.
Bez akreditace
Délka: 250 hodin (10 setkání)
Termín: zahájení 7. října 2024 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov
Cena: 54 500 Kč bez DPH
Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Alice Vašáková
Přihlášky na tomto odkazu.

HOSTÉ V MANSIU

 • Výcvik pod vedením Samuela Schürera: Párová terapie a poradenství
  Už poněkolikáté jsme požádali švýcarského terapeuta Samuela Schürera, který se řadu let zaměřuje na párovou terapii a poradenství, aby obohatil naši nabídku vzdělávání. V tomto kurzu získáte nástroje individuální psychologie, které vám umožní porozumět párové interakci (např. práce s ranou vzpomínkou), seznámíte se s možnostmi řešení konfliktů v páru a naučíte se používat techniky používané v párovém kontextu. Odborné tlumočení do češtiny je zajištěno.
  Bez akreditace
  Délka: 30 hodin
  Termín: 13. - 16. 5. 2024 v Brně
  Cena: 7 200 Kč bez DPH
  Lektor: Samuel Schürer
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Kurz pod vedením Mgr. Magdaleny Valáškové: Podpora vztahu k sobě a zažívání sounáležitosti u trans* a nebinárních dětí a dospívajících
  Téma duševní pohody a vhodných podmínek pro psychosociální vývoj trans a nebinárních dětí a dospívajících se dostává do povědomí profesionálů pracujících s dospívajícími. Uvědomování si vlastní odlišnosti a otazníky ohledně místa ve společnosti může trans* a nebinární vést ke ztrátě odvahy, k vyhýbání se kontaktu se světem či s druhými a komplikovat začlenění do společnosti. Na kurzu Mgr. Magdaleny Valáškové nabídneme informace potřebné k porozumění potřebám dětí, rodiny a školy, naučíte se dítě provázet a podporovat v uvědomování a prozkoumávání genderové identity a současně rozvíjet v dalších kompetencích potřebných pro úspěšné začlenění do společnosti a naplnění potřeby sounáležitosti.
  Akreditace: MPSV v realizaci
  Délka: 16 hodin
  Termín: 7. - 8. 10. 2024 v Brně
  Cena: 3 600 Kč bez DPH
  Lektorka: Mgr. Magdalena Valášková
  Přihlášky na tomto odkazu.

 • Výcvik pod vedením Kim Lee Own, MA: 5 tajemství pro spokojené děti
  Pět tajemství pro spokojené děti: workshop pro profesionály pracující s rodiči nabízí způsob, jak podpořit rodiče v rozvoji jejich rodičovských dovedností, jak budovat a pečovat o vztah mezi rodičem a dítětem ve všech vývojových obdobích. Teoretický základ programu Pěti tajemství vychází z principů individuální psychologie Alfreda Adlera. Ústředními tématy, na která je zaměřena práce s rodiči, jsou budování pocitu sounáležitosti v rodině a význam podporujícího přístupu ve výchově, porozumění čtyřem cílům nevhodného chování u dětí, rodinné konstelace a interakce v rodině, práce s životním stylem a životními úkoly.   V kurzu Kim Lee Own se účastníci naučí, jak pracovat s rodiči v rámci individuální práce i ve skupině. Součástí je i metodika pro vedení rodičovských skupin věnovaných rozvoji rodičovských kompetenci. Metodiku pro práci s rodiči je možno využít jak u biologických, tak i pěstounských rodin.
  Bez akreditace
  Délka: 30 hodin
  Termín: 14. - 17. 10. 2024 v Brně
  Lektor: Kim Lee Own, MA
  Přihlášky na tomto odkazu.


Terapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

Zahájení: leden 2025

Garant výcviku: PhDr. Martina Kosová
Lektoři: Lektoři: Mgr. Ivan Domes, MUDr. Mária Jasenková, Mgr. Michal Koliba, PhDr. Martina Kosová, Mgr. Martin Kupka, Ph.D., PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., PhDr. Vlastimil Sojka, MUDr. Lubomíra Izáková, Ph.D., Mgr. Lucie Vavrysová, Ph.D., Mgr. Jana Strnádková.

Organizační zajištění: IPIPAPP, s.r.o., Olomouc.
Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku včetně termínů a ceny naleznete na webových stránkách www.ipipapp.cz.