Novinky
 • 14. 10.
  Rozhovor s Jiřím Šípkem o nynějších nejistotách.
 • 12. 10.
  Doporučení AKP ČR k poskytování klinicko-psychologické péče z 12. 10.
 • 04. 09.
  Nakl. Portál slaví letos svých krásných 30 let :-)
  Gratulujeme!
 • 24. 08.
  Základní kurz v ROR od ledna 2021 v Olomouci. Blíže zde.
 • 15. 08.
  Blahopřejeme Adéle Fendrych Mazancové k získání SLC Student Research Award na výroční konferenci INS :-)
 • 05. 08.
  2. číslo E-psychologie je mezi námi. Letáček k dispozici.
 • 07. 07.
  Laureát Ceny Jiřího Hoskovce pro rok 2020 je již znám, gratulujeme :-)
 • 17. 06.
  JoVE Core Social Psychology - videa zaměřená na interaktivní výuku sociální psychologie, volně do 31. 12. 2020.
 • 01. 06.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 07. 04.
  Zpráva o mobilní aplikaci Koronavirus COVID-19 v České republice. Kód QR k načtení.
 • 05. 04.
  Stručná zpráva pro psychology od prezidentky IUPsyS.
 • 23. 03.
  Užitečné odkazy nejen pro nynější dobu.
 • 15. 03.
  Doporučení od kolegů z Krizového štábu MV ČR.
 • 11. 03.
  Rada ČMPS se připojuje k vyjádření Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. 3. 2020 v souvislosti s nynější situací (Covid-19).
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je možné požádat do konce května 2020. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 13. 12.
  Rada ČMPS vydala prohlášení k vystupování v médiích.
 • 14. 11.
  Rozhovor s Hynkem Cíglerem o psychologickém testování ve Finmagu.
 • 12. 10.
  Nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (254/2019) byl schválen 9. října 2019. Psychologie je uvedena jako samostatný znalecký obor.
 • 17. 09.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
Kursy - výcviky - semináře

Pozvánka na workshop: Krizová intervence pro praxi

 • vzdělávací kurz, který obohatí téma krizové intervence o práci s tělem v kontextu biosyntetické psychoterapie
 • workshop Krizová intervence pro praxi vám objasní, jak reaguje tělo v zátěži a umožní vám tak prohloubit vnímavost k projevům klientů i vašim vlastním
 • důležitou součástí je také seznámení s konkrétními technikami z biosyntetické psychoterapie při zvládání krize a akutního traumatu – s možností využití těla a tělesného kontaktu
 • workshop ocení všichni ti, kteří se ve své praxi setkávají s klienty v krizi a hledají cesty, jak s nimi efektivně pracovat a pomoci jim krize zvládat
 • workshop se koná v rámci dvou třídenních bloků v prosinci 2020 a únoru 2021 + jednodenního navazujícího setkání v červnu 2021.
Akreditace workshopu:
 • akreditace ČLK celoživotního vzdělávání lékařů s ohodnocením 42 kredity
 • akreditace AKP ČR v rámci systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů s ohodnocením 25 kredity
 • akreditace MPSV v rámci systému dalšího profesního vzdělávání sociálních pracovníků
Kdy: 10. - 12. 12. 2020, 4. - 6. 2. 2021, 12. 6. 2021
Kde: Centrum Therapies, Zelný trh 11, Brno
Více informací na této adrese: www.biosynteza.cz

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím kontaktujte nás na emailu: info@biosynteza.cz.


Výcviky.cz – body-psychoterapeutické kurzy a výcviky

 • Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen
  Víkendový kurz nabídne nejen teorii, ale především praktickou výuku pozorování těla a tělesných projevů u klientů včetně nácviku v malých skupinkách. Nácvik pak bude doplněn informacemi, jak takové pozorování využít pro případné body-psychoterapeutické intervence. Vede Květa Palusková, koná se 20. - 22. 11. 2020 v Praze.

Více informací na www.vycviky.cz. Organizace Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867.

Výcviku společnosti MANSIO v.o.s.

Edukativní rodičovská terapie – pokročilé dovednosti

Výcvik využijete:

 • pro klienty, kteří řeší nepříznivou životní situaci, přejí si změnu, ale díky naučeným schématům a vzorcům chování se nemohou posunout dál;
 • pro rozvádějící se rodiče, kteří chtějí zmírnit dopady rozvodové situace v rodině na fungování dětí;
 • v oblasti náhradní rodinné péče (vzdělávání pěstounů, příprava náhradních rodičů, jejich provázení atd.);
 • pro sanaci a aktivizaci rodiny pro vedení rozvojové rodičovské skupiny;
 • pro rodiče, kteří řeší závažnější výchovné problémy dětí;
 • obecně v individuální nebo skupinové práci.
Akreditace: MŠMT a MPSV
Délka: 250 hodin (9 setkání)
Termín: zahájení od 19. listopadu 2020 v Ústí nad Labem (další termíny k dispozici na webu)
Cena: 54 500 Kč bez DPH
Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/edukativni-rodicovska-terapie-pokrocile- dovednosti/


ZÁKLADNÍ KURZ V RORSCHACHOVĚ METODĚ

Kurz je určen pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví. Je koncipován jako dvouletý, výuka probíhá ve 20 setkáních v jednodenních blocích po 7 hodinách + 16 hodin pro e-learning (celkem 156 hodin).

Kurz probíhá formou teoreticko-praktické výuky zaměřené na zvládnutí administrace, vyhodnocení a interpretaci protokolů získaných ROR metodou. Podstatnou část kurzu tvoří práce s protokoly z;nbsp&praxe účastníků kurzu a výukových protokolů lektorů.
Účastníci kurzu dále získají v ceně kurzu asistenční počítačový program ROR online k vyhodnocení strukturálního souhrnu k trvalému užívání a e-learningové materiály.

Absolventi kurzu jsou plně kompetentní k užití metody při diagnostické práci a k zařazení výstupů metody do psychologického posudku.
Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR.

Lektoři: PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
Cena: 22 500 Kč (je možné hradit po částech)
Zahájení dalšího běhu proběhne 23. 1. 2021 v Olomouci
Kurz pořádá: Institut psychologických služeb s.r.o.
Podrobné informace o kurzu a přihlašování: http://institutps.cz/rorschachova-metoda