Novinky
 • 02. 05.
  Rozeslali jsme členský
  e-Infoservis: Cena Milady Paulové / Psychologické dny 2024 / Cena Jiřího Hoskovce.
 • 22. 04.
  Se smutkem oznamujeme, že nás dnes opustil
  doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant, zakladatel české neuropsychologie, čestný člen ČMPS, laskavý muž se širokým odborným záběrem. Čest jeho památce.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 31. 03.
  Vyšlo 1. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
Sekce neuropsychologie při ČMPS

Sekce neuropsychologie navazuje na aktivity pracovní skupiny neuropsychologie pod vedením doc. PhDr. Petra Kulišťáka, Ph.D. Klade si za cíl poskytovat platformu pro společná setkání členů sekce neuropsychologie ČMPS a dalších zájemců a rozvíjet neuropsychologii jako vědní obor.
Na sněmu ČMPS v Olomouci, který se konal 8. 9. 2016, byl zvolen vedoucím a koordinátorem sekce neuropsychologie Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., následně potvrzen ve funkci 15. 2. 2016. Zástupkyní byla zvolena 15. 12. 2016 PhDr. Adéla Jenčová.

Na semináři 11. března 2020 proběhla volba nového vedení sekce.
Předsedkyní byla zvolena Mgr. Hana Horáková (roz. Marková), Ph.D. (kontakt: hana@markovaa.cz)
zástupkyní RNDr. et Mgr. Kateřina Veverová (roz. Čechová), Ph.D.


Připravované akce

Slavnostní předání Národné neuropsychologické ceny se bude konat 29. listopadu 2024 v Praze. Srdečně zve Mgr. Hana Horáková, Ph.D. a RNDr. et Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.


Zveme na 12. webinář na téma:

"Psychologické aspekty funkčních neurologických poruch".
Přednáší doc. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Pro získání linku k připojení prosím vyplňte přihlášku na webinář.

Doba konání: 26. června 2024, v 16.00 hod.

Termín přihlášení je 24. 6. 2024, 24:00 hod.

Pro nečleny ČMPS je vložné 90 Kč, splatné do 25.6. na účet u Fio banky, č.ú. 2101647507/2010, do poznámky uveďte své jméno, VS 26062024.

Srdečně zve Mgr. Hana Horáková, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.


Co se událo

Slavnostní předání Ceny za nejlepší diplomovou práci v oblasti neuropsychologie 2022/2023, se konalo 16. listopadu 2023 v Praze.

Návazně byla předána Národní neuropsychologická cena Jiřího Diamanta 2023.


11. webinář na téma: "Longitudinal cognitive and socio/emotional trajectory of ADHD and the clinical implications" se konal 31. října 2023.

Přednášející: Přednášející: Ellen B. Braaten, Ph.D., Associate Professor of Psychology at Harward Medical School

Pozvánka zde.


10. webinář na téma "Vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie" se konal 7. 6. 2023.

Přednášející: PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.

Pozvánka zde.


9. webinář na téma: "Svědecké identifikace ve světě a v Česku." se konal online 18. 1. 2023.
Přednášející: Eva Rubínová, Ph.D.

Pozvánka zde.

Záznam přednášky je dostupný na YouTube kanálu ČMPS.


8. webinář na téma: "Mladá věda žije 2022" se konal 26. října 2022 online.

Pozvánka s anotací zde.
Některé prezentace naleznete zde.


7. webinář na téma: "Cognitive Phenotypes: Gold Standard or Limited Approach for Measuring Risk of MCI and Dementia?" se konal 29. června 2022, přednášel Dylan J. Jester, Ph.D., M.P.H.

Pozvánka s anotací zde.


Dne 3. prosince 2021 byla v Praze slavnostně předána Národní neuropsychologická cena Jiřího Diamanta 2021.

Pozvánka zde.

Prezentace předsedy Vědeckého výboru doc. PhDr. Ondřeje Bezdíčka, Ph.D.


6. webinář 20. 10. 2021 na téma: "Single Case Studies: What Patients Teach Us about Theories of the Mind"

s čestným přednášející hostem Margaret O´Connor, Ph.D., ABPP

Dr. Margaret O´Connor je klinická neuropsycholožka a docentka neurologie na Harvard Medical School v Bostonu, USA. Pro rok 2020 byla Dr. O´Connor zvolenou prezidentkou Mezinárodní Neuropsychologické Společnosti (International Neuropsychological Society; @INSneuro). Její aktivity zahrnují klinickou i výzkumnou činnost, věnuje se také výuce. Dosud mentorovala již více než 90 doktorských a post-doktorských studentů, a to v klinickém i výzkumném programu. V rámci své výzkumné činnosti se dosud věnovala zejména studiu amnézie a dlouhodobého zapomínání se zaměřením na pochopení neuronálních a neurofyziologických substrátů paměti. Je spoluzakladatelkou programu DriveWise, který se zaměřuje na hodnocení způsobilosti k řízení motorového vozidla a predikci bezpečnosti dopravního chování u jedinců s neurokognitivními a neurovývojovými poruchami.


5. webinář na téma:

"Mladá věda žije - dílčí výsledky doktorských studijních projektů"

se konal 26. 5. 2021. Cílem webináře bylo podpořit sdílení výstupů výzkumných projektů mladých vědců v naší odborné psychologické komunitě.

Program:
Neuropsychologické aspekty funkčních poruch hybnosti
Mgr. Gabriela Věchetová, Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kognitivní profil poruchy chování v REM spánku
Mgr. Filip Havlík, Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta,Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Nefarmakologické přístupy ovlivňování kognice
Mgr. Monika Pupíková, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Neurálne substráty emočného uvedomenia u schizofrénie
Mgr. Martin Jáni, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Imerzivní virtuální realita a kognitivní funkce
Mgr. Adéla Plechatá, Národní ústav duševního zdraví

Video z webináře je dostupné ZDE.


4. webinář na téma:

"Frontální syndrom a frontotemporální demence v klinické praxi neuropsychologa"
se konal 2. 2. 2021 (online).

Přednášející: Doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D., kognitivní neurolog působící v Kognitivním centru při Neurologické klinice, 2. LF UK a FN Motol. Během svého postgraduálního studia získal vzdělání v neuropsychologii na prestižní Montpellier University ve Francii. Po svém návratu do Čech se stal spoluzakladatelem Neuropsychologické laboratoře v Motole, kde se klinicky i výzkumně věnuje časným markerům neurodegenerativních onemocnění. Je také spoluzakladatelem rozsáhlé longitudinální studie Czech Brain Aging Study (@CzechAging) a člen výboru České asociace pro neuropsychologii (@CzechANP).


Společný webinář sekcí geropsychologie a neuropsychologie proběhl 20. ledna 2021.
Mgr. Eva Straková, Ph.D.: Krátká neuropsychologická baterie, administrace a použití

Anotace: Krátká neuropsychologická baterie (KNB) je metoda na pomezí screeningového a komplexního neuropsychologického vyšetření. Měří základní kognitivní domény a umožňuje zkonstruovat kognitivní profil vyšetřované osoby v kratším čase oproti běžnému neuropsychologickému vyšetření. Metoda poskytuje 4 paralelní verze a je tak vhodná pro opakované vyšetření. Test tvoří 12 základních a 5 volitelných subtestů, které pokrývají jednotlivé kognitivní domény. K dispozici jsou mj. populační normy a návod na výpočet doménových skórů a celkového skóre, poznámky k interpretaci výsledků a kompletní materiály pro administraci. Metoda je vhodná pro klinické i výzkumné využití a je dostupná zdarma s cílem podpořit kvalitu klinického hodnocení kognitivních funkcích v České republice.


Semináře z let 2016-2020 -- 2008-2011

Osobní blog o novinkách na poli neuropsychologie doc. PhDr. Petra Kulišťáka, Ph.D. (petr.kulistak et volny.cz).