Novinky
 • 20. 11.
  Náhradní sněm ČMPS se konal ve dnech 21. – 26. listopadu 2023. Více zde.
 • 08. 11.
  Se zármutkem oznamujeme, že 7. 11. 2023 zemřel
  prof. PhDr. Jan Vymětal, CSc., klinický psycholog a významný vědec v oboru lékařské psychologie a psychoterapie.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 30. 09.
  Vychází 3. číslo 17. ročníku E-psychologie.
 • 15. 09.
  Etická komise ČMPS předkládá odborné veřejnosti návrh Etického kodexu ve srozumitelném jazyce. Připomínky lze vpisovat přímo do dokumentu, nebo zaslat soubor na adresu cmps@ecn.cz v režimu revizí. Děkujeme.
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 16. 05.
  Na stránce knihovny ČMPS najdete již některé prezentace z 203. KPD 15.5.2023.
 • 12. 02.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web)
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Надзвичайна секція українських психологів

Ця секція була створена у відповідь на російське вторгнення 24 лютого 2022 року та його наслідки, включаючи тимчасове або тривале переселення багатьох людей з України до бепеки в Чеській Республіці.

Українські психологи та студенти психології можуть стати екстраординарними або повноправними членами Чесько-Моравського психологічного товариства (ЧМПТ) без сплати членських внесків до кінця 2023 року. Окрім заходів у цій організації, вони можуть брати участь у всіх заходах ЧМПТ. Ця секція буде підтримуватися в діяльності, як і інші професійні секції. Про професійні заходи можна буде використовувати платформу ZOOM або проводити особисто на узгодженому місці за фінансової підтримки ЧМПТ. Заходи будуть опубліковані на веб-сайті ЧМПТ та у соціальних мережах ЧМПТ українською та чеською мовами. Учасники зможуть публікувати професійні роботи в електронній психології англійською мовою; внески у професійні дискусії або справи (розділи, що не рецензуються) також можна буде публікувати українською мовою.

Подальша робота цього розділу буде коригуватися відповідно до ситуації.


Special section of Ukrainian psychologists

This section is established in response to the Russian invasion of February 24, 2022 and its consequences, which include the temporary or permanent relocation of many people from Ukraine to the safety of the Czech Republic.

Ukrainian psychologists and psychology students can become extraordinary or full members of the Czech-Moravian Psychological Society (CMPS) without any membership fees until the end of 2023. In addition to their activities in this section, they can participate in all CMPS activities. The Section will be supported in its activities in the same way as other sections. Professional events will be able to use the ZOOM platform or be held in person at an agreed location with the financial support of the CMPS. Activities will be published on the CMPS website and within the CMPS social networks in Ukrainian and Czech languages. Members will be able to publish professional papers in E-psychology in English language; papers in professional discussion or reports (unreviewed sections) will also be published in Ukrainian.

Further functioning of this section will be adjusted according to the situation.


Mimořádná sekce ukrajinských psychologů

Tato sekce je zřízena v reakci na ruskou invazi 24.2.2022 a její důsledky, mezi nimiž je i dočasný či trvalý přesun mnoha lidí z Ukrajiny do bezpečí České republiky.

Ukrajinští psychologové a studenti psychologie se mohou stát mimořádnými či řádnými členy ČMPS bez nutnosti hrazení členských poplatků, a to až do konce roku 2023. Vedle činnosti v této sekci se mohou zapojovat do všech aktivit ČMPS. Sekce bude podporována ve své činnosti stejně jako ostatní odborné sekce. Odborné akce budou moci využít platformu ZOOM anebo být s finanční podporou ČMPS realizovány prezenčně na dohodnutém místě. Aktivity budou zveřejňovány na webu ČMPS a v rámci sociálních sítí ČMPS v ukrajinském a českém jazyce. Odborné příspěvky budou členové moci publikovat v E-psychologii v anglickém jazyce; příspěvky v odborné diskuzi či zprávách (nerecenzovaných rubrikách) budou moci být publikovány i v ukrajinštině.

Další fungování této sekce bude upravováno dle situace.Шановні українські колеги,
які опинилися на території Чеської Республіки внаслідок вторгнення російських військ на територію України, ми знаємо про вашу важку ситуацію, в якій ви вирішуєте основні та важливі питання, пов'язані з самим існуванням вас і ваших близьких. Ми віримо, що Чеська Республіка, держава, неприбуткові організації, компанії та приватні особи вам ефективно допомагають. Від імені Чесько-Моравського психологічного товариства (ЧМПТ) як найбільшого професійного психологічного товариства, що об'єднує психологів різних спеціалізацій в Чеській Республіці, ми хочемо звернутись до вас із пропозицією на період, під час якого ви будете хотіти розвивати професійну діяльність. Ми підготували для вас віртуальний простір, надзвичайну секцію українських психологів, під банером якої ви зможете організовувати очні або онлайн професійні заходи. Ви також можете публікувати фахові роботи в нашому журналі електронна психологія українською, англійською, чеською чи словацькою мовами.

Якщо ви зацікавлені в екстраординарному членстві в ЧМПТ та професійній діяльності в ньому, будь ласка, зв'яжіться з електронною поштою cmps@ecn.cz Ми з вами.

Рада ЧМПТ


Dear Ukrainian colleagues,
who have found yourselves on the territory of the Czech Republic as a result of the invasion of Russian troops into the territory of Ukraine,
We are aware of your difficult situation in which you are dealing with basic and fundamental issues related to the very existence of you and your loved ones. We believe that the Czech Republic, the state, non-profit organizations, companies and individuals are helping you effectively. On behalf of the Czech-Moravian Psychological Society (CMPS) as the largest professional psychological society bringing together psychologists of various specializations in the Czech Republic, we would like to address you with an offer for the time when you want to develop professional activity. We have prepared a virtual space for you, an extraordinary section of Ukrainian psychologists, under the banner of which you will be able to organize face-to-face or online professional events. You can also publish professional papers in our journal E-psychology, in Ukrainian, English, Czech or Slovak. If you are interested in extraordinary membership and professional activity within the CMPS, please contact us by email cmps@ecn.cz We are with you.

CMPS Council


Vážené ukrajinské kolegyně a kolegové,
kteří jste se ocitli na území České republiky v důsledku invaze ruských vojsk na území Ukrajiny, jsme si vědomi Vaší tíživé situace, ve které řešíte základní a zásadní záležitosti spojené se samotnou existencí Vás a Vašich blízkých. Věříme, že Česká republika, stát, neziskové organizace, firmy i jednotlivci Vám v tom účinně pomáhají. Jménem Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) jako největší odborné psychologické společnost sdružující psychology různých specializací v České republice si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou pro dobu, kdy budete chtít vyvíjet odbornou aktivitu. Připravili jsme pro vás virtuální prostor, mimořádnou sekci ukrajinských psychologů, pod jejíž hlavičkou budete moci organizovat prezenční či online odborné akce. Můžete také publikovat odborné příspěvky v našem časopise E-psychologie, a to v ukrajinštině, angličtině, češtině či slovenštině. Zájemce o mimořádné členství v ČMPS a odbornou aktivitu v jejím rámci prosíme o komunikaci emailem cmps@ecn.cz
Jsme s vámi.

Rada ČMPS