Novinky
 • 11. 03.
  Se smutkem oznamujeme, že 11. února 2023 zemřel náš dlouholetý člen PhDr. Josef Schulz. Čest jeho památce.
 • 07. 03.
  Ve druhém týdnu v březnu byl rozeslán jarní Čtvrtl. zpravodaj ČMPS.
 • 06. 03.
  Se zármutkem sdělujeme, že dne 3. 3. 2023 odešla Darja Kocábová. Vzpomínáme.
 • 14. 02.
  S lítostí sdělujeme, že 10. února zemřel dr. Zdeněk Rieger, znalec dětských duší a člen Po-etiků Hany Junové. Vzpomínáme.
 • 12. 02.
 • 30. 01.
  Téma 202. KPD v březnu 2023 je "Klinická hypnóza". Více zde.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 01. 01.
 • 29. 12.
  4. číslo letošního ročníku E-psychologie právě vyšlo.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 12. 12.
  Sborník abstraktů z Psychologických dnů 2022 s prolinky na videozáznamy některých přednášek je již k dispozici.
 • 03. 11.
  Bulletin IUPsyS, 4, 2022 k dispozici zde.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Psychologické dny 2020
Ohlédnutí

Program Psychologických dnů 2020 s názvem Zkušenost epidemie se skládal z příspěvků souvisejících s epidemií covid-19 a nastalými epidemiologickými opatřeními. Celkem zaznělo 14 přednášek, z toho tři online a jeden příspěvek byl předtočený film kolegů a kolegyň ze sekce psychologie krizí a katastrof při ČMPS. Bylo prezentováno 5 posterů na místě. Šest posterů je dostupných online.

Přes nepříznivou epidemiologickou situaci se konference za dodržení hygienických opatření osobně zúčastnilo 42 kolegyň a kolegů. Dalších 40 se připojilo distančně. Celý program byl streamován za pomoci techniků Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Odborná úroveň programu byla v letošním ročníku vysoká. Prezentované příspěvky ukázaly zapojení mnoha týmů do mezinárodní spolupráce a především rychlou reakci psychologů na nastalou pandemii a s ní související opatření a změny ve společnosti.

Zúčastnění autoři příspěvků byli vybídnuti k publikaci formou článků v časopisu E-psychologie, a to ve standardním recenzním řízení.

V průběhu konference byla slavnostně předána Cena Jiřího Hoskovce laureátce doc. PhDr. Martině Hřebíčkové, Dr., DSc. Předseda ČMPS, doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. v rámci vyhlášení laureátky blahopřál i všem ostatním nominovaným: Dr. Markétě Caravolas, prof. PhDr. Ivo Čermákovi, CSc., PhDr. Martinu Loučkovi, Ph.D., PhDr. Marii Sotolářové a PhDr. Ivě Šolcové.

Děkujeme Filozofické fakultě Univerzity Palackého za podporu konání tohoto ročníku, který se podařilo zorganizovat prezenčně jako jedné z mála plánovaných vzdělávacích a kulturních akcí v roce 2020 vůbec. Děkujeme také doktorandce Lucii Hartmanové za účinnou pomoc během realizace na místě; Akramovi Georgi za grafické zpracování diplomu Ceny Jiřího Hoskovce a všem zúčastněným kolegyním a kolegům za příjemnou atmosféru.

Jednotlivé přednášky jsou zpřístupněny na kanálu ČMPS na YouTube.

Hana Georgi, září 2020