Novinky
 • 25. 11.
  2. kolo voleb do Rady ČMPS proběhlo od 21. do 24. 11. 2022. Představení kandidátů.
 • 03. 11.
  Bulletin IUPsyS, 4, 2022 k dispozici zde.
 • 10. 10.
  Světový den duševního zdraví - letošní téma WHO: Make mental health & well-being for all a global priority.
  Video z dílny Global Psychology Alliance.
 • 07. 10.
  Blahopřejeme doc. Martině Hřebíčkové k jmenování vládou ČR na pozici členky předsednictva GA ČR pro oblast společenských a humanitních věd od října 2022.
 • 06. 10.
  Výzva Dětského fondu OSN (UNICEF) pro uprchlíky v České republice - hledá se odborník do týmu: více zde.
 • 30. 09.
  3. číslo letošní E-psychologie právě vyšlo.
 • 13. 09.
 • 22. 07.
  Psychosociální pomoc lidem z Ukrajiny na území hl.m.Prahy ( web ; infografika )
 • 02. 07.
  ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad [link]
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
 • 27. 04.
  Výzva k účasti na výzkumu.
 • 26. 04.
  Memorandum o spolupráci Unie psychologických asociací ČR a České asociace pro psychoterapii ze dne 17.4.2022.
 • 09. 04.
  We are looking for a Ukrainian psychologist who would like to lead the activities of the Special section of Ukrainian psychologists at the Czech-Moravian Psychological Society. Please contact by email cmps@ecn.cz
 • 07. 03.
  Užitečné materiály umisťujeme přímo na náš Facebook..
 • 03. 03.
  IUPsyS k válce na Ukrajině - ODKAZ
 • 25. 02.
  APA: Motion
 • 25. 02.
  EFPA aktuálně: Statement from EFPA
 • 24. 02.
  Terapie zdarma pro lidi postižené situací na Ukrajině. Díky!
 • 16. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 31. 01.
  Zuzana Masopustová: Několik rad
 • 24. 01.
  O odkladu školní docházky a ped.-psych. poradnách v článku Jany a Hynka Cíglerových.
 • 06. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o registraci do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 03. 07.
  Gratulujeme Kateřině Bartošové, Ph.D. (FF MU) ke zvolení do Výkonné rady EFPA!
 • 23. 02.
  Nový portál pro soudní znalce z pera Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • 18. 01.
  Kolegyně ze sekce geropsychologie natočily 20min video o tom, co geropsychologie je a čím se geropsycholog zabývá. Mj. loni sekce oslavila 10 let od svého založení, gratulujeme :-)
Psychologické dny 2020
Ohlédnutí

Program Psychologických dnů 2020 s názvem Zkušenost epidemie se skládal z příspěvků souvisejících s epidemií covid-19 a nastalými epidemiologickými opatřeními. Celkem zaznělo 14 přednášek, z toho tři online a jeden příspěvek byl předtočený film kolegů a kolegyň ze sekce psychologie krizí a katastrof při ČMPS. Bylo prezentováno 5 posterů na místě. Šest posterů je dostupných online.

Přes nepříznivou epidemiologickou situaci se konference za dodržení hygienických opatření osobně zúčastnilo 42 kolegyň a kolegů. Dalších 40 se připojilo distančně. Celý program byl streamován za pomoci techniků Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Odborná úroveň programu byla v letošním ročníku vysoká. Prezentované příspěvky ukázaly zapojení mnoha týmů do mezinárodní spolupráce a především rychlou reakci psychologů na nastalou pandemii a s ní související opatření a změny ve společnosti.

Zúčastnění autoři příspěvků byli vybídnuti k publikaci formou článků v časopisu E-psychologie, a to ve standardním recenzním řízení.

V průběhu konference byla slavnostně předána Cena Jiřího Hoskovce laureátce doc. PhDr. Martině Hřebíčkové, Dr., DSc. Předseda ČMPS, doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. v rámci vyhlášení laureátky blahopřál i všem ostatním nominovaným: Dr. Markétě Caravolas, prof. PhDr. Ivo Čermákovi, CSc., PhDr. Martinu Loučkovi, Ph.D., PhDr. Marii Sotolářové a PhDr. Ivě Šolcové.

Děkujeme Filozofické fakultě Univerzity Palackého za podporu konání tohoto ročníku, který se podařilo zorganizovat prezenčně jako jedné z mála plánovaných vzdělávacích a kulturních akcí v roce 2020 vůbec. Děkujeme také doktorandce Lucii Hartmanové za účinnou pomoc během realizace na místě; Akramovi Georgi za grafické zpracování diplomu Ceny Jiřího Hoskovce a všem zúčastněným kolegyním a kolegům za příjemnou atmosféru.

Jednotlivé přednášky jsou zpřístupněny na kanálu ČMPS na YouTube.

Hana Georgi, září 2020