Novinky
 • 02. 05.
  Rozeslali jsme členský
  e-Infoservis: Cena Milady Paulové / Psychologické dny 2024 / Cena Jiřího Hoskovce.
 • 22. 04.
  Se smutkem oznamujeme, že nás dnes opustil
  doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant, zakladatel české neuropsychologie, čestný člen ČMPS, laskavý muž se širokým odborným záběrem. Čest jeho památce.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 04. 04.
  Program 207. Klinicko-psychologického dne 13. 5. 2024 naleznete zde.
 • 31. 03.
  Vyšlo 1. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 09. 03.
  Nové číslo online magazínu EFPA informuje nejen o aktivitách EFPA na evropské úrovni.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 22. 12.
  Vážené kolegyně a kolegové,
  ve čtvrtek 21.12. se změnil náš svět. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou lítost a sounáležitost se všemi osobami, které prožily bezprostředně nebo v blízkosti svých dětí, kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků a přátel tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více ...
 • 18. 12.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Záznam ze semináře "Pomáhající v době tekuté" je k shlédnutí zde.
Psychologické dny 2020
Ohlédnutí

Program Psychologických dnů 2020 s názvem Zkušenost epidemie se skládal z příspěvků souvisejících s epidemií covid-19 a nastalými epidemiologickými opatřeními. Celkem zaznělo 14 přednášek, z toho tři online a jeden příspěvek byl předtočený film kolegů a kolegyň ze sekce psychologie krizí a katastrof při ČMPS. Bylo prezentováno 5 posterů na místě. Šest posterů je dostupných online.

Přes nepříznivou epidemiologickou situaci se konference za dodržení hygienických opatření osobně zúčastnilo 42 kolegyň a kolegů. Dalších 40 se připojilo distančně. Celý program byl streamován za pomoci techniků Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Odborná úroveň programu byla v letošním ročníku vysoká. Prezentované příspěvky ukázaly zapojení mnoha týmů do mezinárodní spolupráce a především rychlou reakci psychologů na nastalou pandemii a s ní související opatření a změny ve společnosti.

Zúčastnění autoři příspěvků byli vybídnuti k publikaci formou článků v časopisu E-psychologie, a to ve standardním recenzním řízení.

V průběhu konference byla slavnostně předána Cena Jiřího Hoskovce laureátce doc. PhDr. Martině Hřebíčkové, Dr., DSc. Předseda ČMPS, doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. v rámci vyhlášení laureátky blahopřál i všem ostatním nominovaným: Dr. Markétě Caravolas, prof. PhDr. Ivo Čermákovi, CSc., PhDr. Martinu Loučkovi, Ph.D., PhDr. Marii Sotolářové a PhDr. Ivě Šolcové.

Děkujeme Filozofické fakultě Univerzity Palackého za podporu konání tohoto ročníku, který se podařilo zorganizovat prezenčně jako jedné z mála plánovaných vzdělávacích a kulturních akcí v roce 2020 vůbec. Děkujeme také doktorandce Lucii Hartmanové za účinnou pomoc během realizace na místě; Akramovi Georgi za grafické zpracování diplomu Ceny Jiřího Hoskovce a všem zúčastněným kolegyním a kolegům za příjemnou atmosféru.

Jednotlivé přednášky jsou zpřístupněny na kanálu ČMPS na YouTube.

Hana Georgi, září 2020