Novinky
 • 30. 06.
  V zármutku oznamujeme, že nás dnes opustil prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, jedna z velkých osobností české klinické psychologie a psychoterapie. Připomínáme si jej např. v tomto rozhovoru.

 • 29. 06.
  Vychází 2. číslo 18. ročníku E-psychologie.
 • 28. 06.
  Rozeslali jsme červnové číslo členského Zpravodaje. Mrkněte příp. i do spamů.
 • 29. 05.
  Nové akce v nabídce Vzdělávání, viz zde.
 • 17. 04.
  Rada ČMPS oceňuje vyjádření MŠMT z 15. 4. 24, kde je uvedeno, že "záměr [snížení kvalifikačních požadavků na školní psychology] nebude realizován." Stanovisko Sdružení kateder psychologie ČR k záměru zde.
 • 08. 02.
  Web pro letošní Psychologické dny je spuštěn :-)
 • 24. 12.
 • 31. 10.
  ČMPS na sociálních sítích - pro rychlejší šíření informací používáme také Facebook, LinkedIn nově i Instagram ;-)
 • 13. 09.
  Web pro návrh zákona o psychologických a psychoterapeutických službách.
 • 22. 06.
  Sylvie Graf, Kateřina Chládková a Iva Poláčková Šolcová mezi top českými vědkyněmi roku 2023. Blahopřejeme!
 • 20. 05.
  Archiv československé psychologie je unikátní počin, díky kterému se můžete ponořit do historie oboru a poznávat, s čím se psychologové minulých dekád potýkali a čím přispívali k lidskému poznání.
 • 05. 01.
  Žádáme členy/členky o registraci do sekcí ČMPS prostřednictvím formuláře na této adrese. Svou registraci si můžete ověřit v Adresáři členů. Současně děkujeme za již provedené registrace.
 • 20. 12.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
Vyhlášení Diamantovy ceny

Vyhlášení Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta (Diamantova cena) za nejlepší publikaci v oboru neuropsychologie za rok 2024

Vyzýváme všechny vědkyně a vědce v oboru neuropsychologie, aby se přihlásili do soutěže o Diamantovu cenu.

Nezávislý vědecký výbor Diamantovy ceny posoudí v roce 2024 vědecké studie vědkyň či vědců, kteří výrazně ovlivnili úroveň poznání v oboru neuropsychologie a kteří svou energii věnují intenzivní práci v oboru a vědu vnímají jako službu pacientům, popřípadě kolegům v oboru.

Diamantovu cenu udělujeme za práce z jednoho ze čtyř oborů (klinické, experimentální či kognitivní neuropsychologie a neuropsychologie ve vazbě na některou z disciplín neurověd). Přednost mají studie, které jsou v anglickém jazyce a byly zveřejněny toho roku na PubMed či WoS.

Diamantovu cenu udělujeme za přínos světové vědě pro významné české a slovenské představitelky a představitele vědy, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a mohou být vzorem a inspirací pro ostatní, a jsou první autorkou/em soutěžní publikace.

Cenu uděluje Českomoravská psychologická společnost, Sekce neuropsychologie při ČMPS ve spolupráci s Laboratoří neuropsychologie J. Diamanta, Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK a Česká asociace pro neuropsychologii.

Vítěz Diamantovy ceny krátce prezentuje výsledky (10 minut) na slavnostním vyhlášení Diamantovy ceny. Cena je spjata s finanční odměnou dle rozhodnutí Vědeckého výboru.

Soutěžní příspěvky musí být přijaty k uveřejnění či uveřejněny v období od 30. října 2023 do 29. října 2024 a musí jít o příspěvky, které o Diamantovu cenu nesoutěžily v předchozí výzvě.

Přihlášky je možno zasílat na adresu ČMPS: cmpsy@cmpsy.cz.

Přihláška musí obsahovat průvodní dopis a článek ve formátu pdf.
Vyhlášení ceny bude v rámci semináře Sekce neuropsychologie při ČMPS v prosinci 2024 v Praze.

Za vědecký výbor
doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
předseda


V roce 2023
Slavnostní předání Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta v roce 2023 se konalo 16. 11. 2023 v Praze.

Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2023

Novakova, L., Gajdos, M., Markova, J., Martinkovicova, A., Kosutzka, Z., Svantnerova, J., Valkovic, P., Csefalvay, Z., & Rektorova, I. (2023). Language impairment in Parkinson‘s disease: fMRI study of sentence reading comprehension. Frontiers in Aging Neuroscience, 15, 1117473. https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.1117473

Oceněnému autorskému týmu srdečně blahopřejeme.


V roce 2022
Slavnostní předání Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta v roce 2022 se konalo 15. 9. 2022 v Olomouci na Psychologických dnech.

Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2022

Věchetová, G., Nikolai, T., Slovák, M., Forejtová, Z., Vranka, M., Straková, E., Teodoro, T., Růžička, E., Edwards, J. E., & Serranová, T. (2022). Attention impairment in motor functional neurological disorders: a neuropsychological study. Journal of Neurology.
https://doi.org/10.1007/s00415-022-11211-x


V roce 2021
Slavnostní předání Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta v roce 2021 se konalo 3. 12. 2021 v Praze prezenčně a online.
Prezentace předsedy Vědeckého výboru doc. PhDr. Ondřeje Bezdíčka, Ph.D.

Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2021

Havlik, F., Michalec, J., Kališová, L., Děchtěrenko, F., Chlebovcová, M., Vaškovicová, M., & Bezdicek, O. (2021). The normative data study of the Czech MATRICS consensus cognitive battery. The Clinical Neuropsychologist. https://doi.org/10.1080/13854046.2021.1962410


V roce 2020
Slavnostní předání Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta v roce 2020 se konalo 2. 12. 2020 online.

Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2020

Linhartová, P., Látalová, A., Barteček, R., Širůček, J., Theiner, P., Ejova, A., Hlavatá, P., Kóša, B., Jeřábková, B., Bareš, M, & Kašpárek, T. (2020). Impulsivity in patients with borderline personality disorder: A comprehensive profile compared with healthy people and patients with ADHD. Psychological Medicine, 50(11), 1829-1838. https://doi.org/10.1017/S0033291719001892

Letos bylo uděleno i Čestné uznání, a sice za Krátkou neuropsychologickou baterii (KNB), originální českou baterii s kvalitní normativní studií. Metoda je připravena k použití v klinické praxi. Vznikla ve spolupráci autorů Evy Strakové, Gabriely Věchetové, Zuzany Dvořákové, Hany Orlíkové a Marka Preisse.


V roce 2019
Slavnostní předání Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta v roce 2019 se konalo 13. 12. 2019 v Praze. Fotogalerie.

Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2019

Novak, V., Maulisova, A., Jezdik, P., Benova, B., Belohlavkova, A., Liby, P., Tichy, M., Krsek, P. (2019). Generalized quasiperiodic epileptiform activity in sleep is associated with cognitive impairment in children with drug‐resistant focal lesional epilepsy. Epilepsia. https://doi.org/10.1111/epi.16362

Marková, H., Nikolai, T., Fendrych Mazancova, A., Cechova, K., Sheardova, K., Georgi, H., Kopecek, M., Laczo, J., Hort, J., & Vyhnalek, M. (2019). Differences in Subjective Cognitive Complaints Between Non-Demented Older Adults from a Memory Clinic and the Community. Journal of Alzheimer´s Disease. https://doi.org/10.3233/JAD-180630

Cena byla vyhlášena rovnocenně pro obě práce, protože dosáhly rovnocenného počtu hlasů a hodnocení.


V roce 2018
Slavnostní předání Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta v roce 2018 se konalo v rámci 36. Psychologických dnů v Olomouci, ve čtvrtek 13. 9. 2018.

Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2018

Nemcova Elfmarkova, N., Gajdos, M., Rektorova, I., Marecek, R., Rapcsak, S. Z. (2017). Neural evidence for defective top-down control of visual processing in Parkinson's and Alzheimer's disease. Neuropsychologia, 106, 236-244. doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.09.034

Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2018 v kategorii Junior

Parizkova, M., Lerch, O., Moffat, S. D., Andel, R., Fendrych Mazancova, A., Nedelska, Z., Vyhnalek, M., Hort, J., Laczó, J. (2018). The effect of Alzheimer's disease on spatial navigation strategies. Neurobiology of Aging, 64, 107-115. doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2017.12.019


V roce 2017
Národní neuropsychologickou cenu Jiřího Diamanta pro vědce nad 35 let za rok 2017 získala studie autorů J. Laczó et al. „Exploring the contribution of spatial navigation to cognitive functioning in older adults“ publikovaný v prestižním žurnále Neurobiology of Aging.

Cenu pro junior vědce do 35 let získal příspěvek H. Markové a kolektivu: „Subjective cognitive complaints in cognitively healthy older adults and their relationship to cognitive performance and depressive symptoms“ publikovaný v renomovaném Journal of Alzheimer’s Disease.

Na výsledcích se shodla komise Vědeckého výboru NNCJD. Přínos obou studií pro rozvoj neuropsychologického výzkumu v ČR je významný, představuje ale i znalostní posun v kontextu mezinárodním. Doufáme, že bude inspirací všem výzkumníkům na poli neuropsychologie v ČR v dalších letech.
Ondřej Bezdíček, Ph.D.